Agenda

Annonsørinnhold

Annonsørinnhold

Slik fikk Trondheim noen av landets beste aksjefond

– Vi kaller oss en fondsboutique. Seks fond er foreløpig alt vi har, men de er til gjengjeld blant Norges beste, sier adm. direktør Margrethe M. Eide i Trondheim-baserte Forte Fondsforvaltning.

Forte Fondsforvaltning ble etablert våren 2010. I februar 2011 var samtlige konsesjoner på plass, og arbeidet med å få penger til å yngle kunne begynne.

Ville sette Trondheim på fondskartet

– Vi ønsket å skape et godt finans- og forvaltningsmiljø i Trondheim. Samtidig hadde vi klokkertro på at vi kunne tilføre fonds-Norge noe nytt og verdifullt. Vi syntes det var synd at byen ikke hadde et forvaltningsmiljø for verdipapirfond, når det utdannes så mange dyktige kandidater innen finans ved NTNU, forteller Forte-sjef Margrethe M. Eide, som var med å starte fondsselskapet i Trondheim.

De norske fondsselskapene har tradisjonelt holdt til i Oslo, men for 25 år siden startet Skagen opp i Stavanger og nesten like lenge er det siden Holberg startet opp i Bergen. Begge inspirerte Forte-gründerne da de startet opp i Trondheim.

Forte Fondsforvaltning er en liten aktør og har seks ulike verdipapirfond innen aksjer og renter. Som Skagen og Holberg er også FORTEfondene aktivt forvaltet. Målet er en høy risikojustert avkastning, gjennom en unik og fleksibel investeringsstil, med en avkastning som skal ligge høyere enn referanseindeksene.

Flere av fondene har vært blant Norges beste de siste årene. Tre av fondene har fem stjerner og topprating fra Morningstar, mens ett har fire stjerner. Morningstars rating er en objektiv sammenligning av historiske resultater målt mot nærmeste konkurrenter.

Forvaltning med ekstra spiss

– Vi skal skille oss fra konkurrentene og ha en spiss på forvaltningen. Vi tar inn noen selskaper som skiller seg ut i markedet. Siden vi er frittstående og små, kan vi snu oss rundt raskt og skape gode resultater for kundene våre, fortsetter Eide.

FORTE Trønder og FORTE Norge er to fond som har vært blant Norges beste fond de siste årene. Eide forklarer profilen til Trønder-fondet.

Administrerende direktør Margrethe M. Eide. Foto: Karoline Pettersen
– Vi investerer i hovedsak i selskaper som har en forankring i Midt-Norge i fire de sektorene olje, teknologi, oppdrett og finans. Blant selskapene som har bidratt til høy avkastning er SalMar, Torghatten, Aker BP og Mowi.

– Det er flere enn bergensere som mener at Mowi har hovedkontor i Bergen?

– Ja, men det meste av virksomheten er i Midt- og Nord-Norge, parerer Eide og sier at FORTE Trønder også tar inn selskaper som ikke er børsnoterte ennå, eksempelvis Okea, oljeselskapet som Ola Borten Moe, Erik Haugane og Anton Tronstad etablerte i Trondheim i 2015.

Fra 3,5 milliarder til 30 milliarder

Siden starten har Forte Fondsforvaltning bygd stein på stein. I dag er det 11 ansatte i selskapet og forvaltningskapitalen er på 3,5 milliarder kroner. Målet er at den skal vokse til 30 milliarder.

Eide forteller at kundelistene består av både privatpersoner og institusjonelle eiere.

– Private kan kjøpe fondene på de ulike handelsplattformene rundt omkring, mens vi tar direkte kontakt med våre institusjonelle kunder. Kundene kommer fra hele landet, og noen av våre største kunder holder til i Oslo-området.

– Hva skyldes den høye avkastningen?

– Vi har ekstremt gode, erfarne forvaltere som kan vise til gode resultater tidligere. Vi gir også våre forvaltere stor frihet, svarer Eide.

Her kan du lese mer om FORTEfondene.

Annonsørinnhold