Agenda

Annonsørinnhold

Annonsørinnhold

Morten Schwarz, Senior porteføljeforvalter FORTE Norge. Foto: Karoline Pettersen

Derfor skal du velge fast spareavtale – også i aksjefond

«Timing is everything»… Drømmen er å investere når kursen er nede i en bølgedal og har lang tids vekst foran seg. Men alle investorer vet at det er umulig å alltid treffe planken. En spareavtale, derimot, sikrer jevnlig avkastning på fondsinvesteringene.

– Med en fast spareavtale, er man mindre avhengig av at man gjør fondsinvesteringene på riktig tidspunkt for å oppnå god avkastning over tid, sier Morten Schwarz, senior porteføljeforvalter i Forte Fondsforvaltning.

Han har 25 års erfaring fra ulike forvaltningsmiljøer og investeringsbanker, blant annet i Skandia Fonds og Gjensidige Kapitalforvaltning samt som meglersjef i DNB Markets og First Securities. Schwarz har oppnådd gode resultater innen aksjeforvaltning og er ansvarlig for aksjefondet FORTE Norge og delansvarlig for aksjefondet FORTE Trønder.

Mange som plasserer midler i fond, velger å investere et større beløp én gang eller noen få ganger. Schwarz anbefaler imidlertid å spare i fond ved jevnlig å sette inn mindre beløp over tid.

Spre sparingen utover

– Du trenger ikke mye penger for å starte en spareavtale. Sparer du for eksempel 2 000 kroner hver måned i 20 år, så kan resultatet fort bli over én million kroner – gitt at avkastningen holder seg på 7,5 prosent gjennomsnittlig årlig. Det er altså ikke nødvendig med enorme beløp for å tjene store penger, understreker Schwarz.

Med andre ord, sparer man et mindre beløp ofte, blir ikke investeringstidspunktet så kritisk. Man reduserer risikoen ved å fordele dem over tid.

Enkelt å lage spareavtale

En spareavtale i Forte Fondsforvaltning oppretter man enkelt på Fortes nettsider. Minste beløp i en spareavtale er 100 kroner.

I Forte Fondsforvaltning kan man spare i seks ulike fond.

Forte Fondsforvaltning er en liten, Trondheim-basert fondsaktør, og har seks ulike verdipapirfond innen aksjer og renter, som alle er aktivt forvaltet. Utgangspunktet er å levere en høy risikojustert avkastning gjennom en unik og fleksibel investeringsstil.

Aksjefondet FORTE Norge, investerer hovedsakelig i modne og etablerte selskaper notert på Oslo Børs. Målet er å gi en høyere avkastning over tid enn det Oslo Børs’ Fondsindeks (OSEFX) har, som er referanseindeksen for fondet. De største postene er i velkjente børstravere som Equinor, DNB, Telenor, Orkla, Mowi (Marine Harvest). Den løpende avkastningen siste tre år er i skrivende stund på 16,6 prosent, 5,5 prosentpoeng bedre enn referanseindeksens avkastning.

Spar i fond hele livet

FORTE Trønder investerer også primært i selskaper notert på Oslo Børs, med vekt på selskaper med historisk forankring, lokalisering, verdiskaping eller eierskap i Midt-Norge.

Trønder-vektingen har gitt en solid avkastning. De siste årene har FORTE Trønder vært blant Norges aller beste fond, med en løpende avkastning siste fem år, i skrivende stund på 17 prosent mot referanseindeksens 7,5 prosent.

Om du har en kortere sparehorisont og lav risikoprofil, passer FORTE Pengemarked og FORTE Obligasjon. FORTE Pengemarked har minst risiko og passer for dem som vil ha en høyere avkastning enn innskudd i banken, men med så liten risiko som mulig. FORTE Obligasjon er et annet fond med moderat risikoprofil. I fondet finner man de mest lønnsomme obligasjonene utstedt av stater, kommuner, banker, finansinstitusjoner og lignende, i en portefølje som søker å optimalisere avkastningen i forhold til risiko.

FORTE Kreditt, investerer i kredittobligasjoner som har potensialet til å gi en høy avkastning.

Har du en lengre horisont og er villig til å ta mer risiko, passer de overnevnte aksjefondene eller FORTE Global, som investerer i noen av de beste aksjefondene i verden.

Hvor lang sparehorisont bør man ha?

– Helst bør man spare over så lang tid som mulig – egentlig gjennom hele livet, svarer Schwarz.

Ble du nysgjerrig og ønsker å starte en spareavtale? Her kan du åpne en spareavtale hos FORTEfondene.

Annonsørinnhold