Agenda

Annonsørinnhold

Annonsørinnhold

Hvorfor vi tror at å gjennomføre brexit vil hjelpe den britiske økonomien

Tekst av Fisher Investments Norden.

Over to måneder etter at ledere i EU og Storbritannia utsatte brexit, ser det litt dystert ut, synes vi. Britisk politikk ser ut til å være i kaos. Fabrikkene går dårlig, og produksjonen i april er den laveste siden 2002. Dette har ført til at månedlig bruttonasjonalprodukt (BNP, en statlig måling av nasjonal økonomisk produksjon) har falt.[i] IHS Markit/CIPS viser at innkjøpssjefenes forventningsindeks for industrien (PMI, en undersøkelse som registrerer vekst) krymper, noe som antyder en fortsatt lavkonjunktur.[ii] Selv et tilsynelatende lyspunkt, vekst i BNP i 1. kvartal, kom med mange forbehold. Etter vår vurdering er det bevis på at usikkerheten rundt brexit merkes i den britiske økonomien samt på investorstemningen. Nå som politikerne snakker om ytterligere forsinkelser eller til og med en ny folkeavstemning, skaper det bare mer forvirring og usikkerhet. Dette illustrerer hvorfor vi tror at det å bare gjennomføre brexit, uansett hvordan det blir, trolig vil bli rene medisinen for investorene og den britiske økonomien. Det ville få slutt på usikkerheten som har uroet bedriftene de siste månedene, og ville trolig la dem starte de langsiktige investeringene de ser ut til å ha utsatt.

Lær hvordan erfarne analytikere ser på markedssituasjonen nå og få løpende innsikt.

Investering i finansielle markeder innebærer risiko for tap, og det finnes ingen garanti for at man får tilbake hele eller deler av den investerte kapitalen. Historisk utvikling er ingen garanti eller pålitelig indikator for fremtidige resultater.

Vi tror at nedturen i industrien i mai kommer av bedriftenes tilnærming til brexits opprinnelige ikrafttredelsesdato, 29. mars. Da dagen nærmet seg, og brexit uten utmeldingsavtale virket mer og mer sannsynlig siden Parlamentet gjentatte ganger avslo avtroppende statsminister Theresa Mays avtale med EU, iverksatte bedriftene sine beredskapsplaner. Vi så mange rapporter om bedrifter som hamstret mat, klær, basisvarer, medisiner og reservedeler.

PMI-er viste det samme, hvor hamstringen drev forventningsindeksen gjennom 1. kvartal helt opp til 55,1 i mars, det høyeste på 13 måneder (målinger over 50 indikerer at halvparten av bedriftene opplevde vekst, noe som er anses for å være et signal på utvidet økonomisk aktivitet).[iii] BNP for 1. kvartal gjenspeilet dette, med en økning i produksjonen på 2,2 % kvartal mot kvartal, den raskeste veksten siden 3. kvartal i 1988.[iv] Bedriftsinvesteringer steg med 0,5 % kvartal mot kvartal etter fire kvartaler med kontraksjon, noe som trolig er grunnet en kortsiktig, brexit-orientert holdning ettersom produsentene skyndte seg for å nå fristen og den potensielle ulempen ved en fysisk grense («hard border») mot Europa.[v] Da brexit ble forsinket til Halloween, satt bedriftene igjen med et overskuddslager de måtte bli kvitt. Vi tror at dette trolig hindrer investeringer og produksjonen de neste månedene, slik det tilsynelatende gjorde i april og mai. Økt lagerbeholdning er ikke det eneste synlige tegnet på at forsinkelsen, som kom i siste liten, ødela for produksjonen. Flere bilprodusenter flyttet frem driftsavbruddet for årlig vedlikehold slik at det sammenfalt med brexits opprinnelige dato. Hvis arbeidet uansett skulle stoppes, var det best å gjøre det på det minst forstyrrende tidspunktet. På denne måten ble bilproduksjonen i april nesten halvert sammenlignet med året før, noe som igjen var unødvendig med tanke på at brexit ble forsinket.[vi]

Etter vårt syn har de siste månedene vist hvordan usikkerheten rundt brexit har fått bedriftene til å tenke kortsiktig i stedet for langsiktig. Bevis tyder på at bedriftene ble fiksert på å håndtere en frist, i stedet for å iverksette langsiktige investeringer.[vii] Dette var et logisk tiltak, etter vår oppfatning. Det er vanskelig å bestemme en langsiktig forretningsplan når du ikke kjenner til nøkkelaspekter slik som markedsadgang, tariffer og regelverk. Nå som Halloween ser ut til å bli den nye fristen for brexit, har snakk om enda en forsinkelse allerede begynt. Etter vårt syn gjør ikke dette annet enn å forlenge usikkerheten, etablere mer kortsiktighet og motvirke risikotaking blant bedrifter og investorer.

Vi tror at dette viser at desto snarere politikerne kommer i gang med brexit, uansett hvilken form den tar, desto bedre vil det trolig gå for den britiske økonomien og markedene. Når bedriftene vet hvor de står med tanke på lover og regler de må følge, tror vi at de lettere vil finne ut hvilken kurs de skal ta. Bør de flytte på et anlegg eller bygge et på en eksisterende beliggenhet? Åpne nye distribusjonssenter eller kontorer i Storbritannia eller i et EU-land? Å få klarhet i dette kan være nok til å gi bedriftene trygghet til å ta viktige beslutninger og handle. Selv en brexit uten utmeldingsavtale eller «hard brexit» burde fremtvinge handling, etter vårt syn. Bedrifter og statlige organer på begge sider har brukt flere år på å forberede seg for å unngå de verste potensielle utfallene. I mellomtiden har markedene lenge vurdert forventningene til de verst tenkelige utfallene. Alt annet enn en katastrofe vil trolig føre til lettelse, etter alle forsinkelsene og spekulasjonen.

Å bare få det unnagjort, selv om det vil være smertefullt i starten, er trolig bedre enn å utsette det i det uendelige og dermed ikke få klarhet i noen ting, etter vårt syn. Uansett hvilken form brexit tar, tror vi at å få det unnagjort vil gjøre godt for aksjeprisene.

Lær mer i den fullstendige markedsrapporten og regelmessige oppdateringer fra Fisher Investments Norden.

Investering i finansielle markeder innebærer risiko for tap, og det finnes ingen garanti for at man får tilbake hele eller deler av den investerte kapitalen. Historisk utvikling er ingen garanti eller pålitelig indikator for fremtidige resultater.

Fisher Investments Norden er handelsnavnet som brukes av Fisher Investments Europe Limited i Norge. Fisher Investments Europe Limited er autorisert og regulert av Storbritannias Financial Conduct Authority (FCA-nummer 191609), og er registrert i England (selskapsnummer 3850593). Fisher Investments Europe Limited har sitt hovedkontor på: 2nd Floor, 6-10 Whitfield Street, London, W1T 2RE, Storbritannia.


Fisher Investments Europe Limited setter ut porteføljeforvaltningen til sitt moderselskap, Fisher Asset Management, LLC. Fisher Asset Management, LLC driver virksomhet under navnet Fisher Investments, som er etablert i USA og under tilsyn av USAs Securities and Exchange Commission. Investeringer i aksjemarkedene innebærer risiko for tap, og det finnes ingen garanti for at man får tilbake hele eller deler av den investerte kapitalen. Historisk utvikling er ingen garanti eller pålitelig indikator for fremtidige resultater. Verdien av investeringer og inntjeningen fra disse vil svinge i takt med de globale aksjemarkedene og de internasjonale valutakursene.

[i] Kilde: Office for National Statistics, per 10.6.2019. Produksjonsindeks og reelt BNP, april 2019.

[ii] Kilde: IHS Markit, per 10.6.2019. Britisk PMI for industrien, mai 2019.

[iii] Ibid., per 1.4.2019. Britisk PMI for industrien, mars 2019.

[iv] Kilde: Office for National Statistics, per 10.5.2019. Reelt BNP, 1. kvartal 2019.

[v] Ibid.

[vi] “Brexit: UK Car Production Plunges Amid ‘Untold Damage’ of EU Leave Date Chaos,” Rob Davies, The Guardian, 30.5.2019. https://www.theguardian.com/business/2019/may/30/uk-car-production-plunges-amid-untold-damage-of-brexit-chaos

[vii] “U.K. Factories Expecting March Brexit Stockpiled at Record Pace,” Jill Ward, Bloomberg, 26.4.2019. https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-04-26/u-k-factories-expecting-march-brexit-stockpiled-at-record-pace

Annonsørinnhold