Agenda

Annonsørinnhold

Annonsørinnhold

Med våren kommer aksjemytene om mai

Tekst av Fisher Investments Norden.

Våren har kommet! Med det varme været, solrike dager og knoppende blomster er det enda en regelmessighet som snart vil inntreffe: Finansmedienes advarsler om at du burde selge aksjene før den årlige stilleperioden på sommeren treffer markedene. Selg i mai. Men etter vårt syn er dette en dårlig idé. Historien viser at markedene ikke beveger seg i takt med årstidene, og de som selger risikerer å gå glipp av en opptur, noe som er en stor kostnad for de som trenger avkastning på linje med aksjer for å nå sine langsiktige mål, mener vi.

Tanken om at du burde selge i mai er et av de eldste ordtakene sagt om markedet, en vedvarende myte, etter vårt syn. Slik som mange andre myter, starter denne med en generell forutsetning: I England før i tiden var det mange aksjemeglere som tok seg fri på sommeren. De forlot kontoret i mai, og kom ikke tilbake før etter St. Leger Stakes, et hesteløp i midten av september. Mens de var på ferie var det få kjøp og salg, markedene var ikke akkurat veldig likvide, og folk trodde at aksjene rett og slett bare gikk dårlig på sommeren. Dermed blir det fulle ordtaket selg i mai og reis din vei, og kom tilbake på St. Leger Day.

Lær hvordan erfarne analytikere ser på markedssituasjonen nå og få løpende innsikt.

Å investere i aksjemarkedene innebærer risiko for tap. Det er ingen garanti for at investert kapital vil bli tilbakebetalt. Tidligere avkastning er ingen garanti for fremtidige resultater.

Etter vår erfaring er det i dag få finansrådgivere som tar seg fri i fire måneder, og det er lite som antyder at sommeren medfører illikviditet. Dessuten er det mange som ser ut til å ha glemt St. Leger Day-biten av ordtaket. Faktisk er det ganske få konkrete forklaringer på hvordan man skal selge i mai. Måneden har tross alt 31 kalenderdager. Skal du selge på første virkedag i mai? Den siste? Kan du selge når som helst i løpet av måneden? Eller må du simpelthen selge den siste dagen i april slik at du unngår hele mai? Det er heller ingen forklaring på hvordan man skal kjøpe seg inn igjen som vi har lest om i media. Maksimen «St. Leger Day» er i stort sett glemt. Men USAs Stock Trader’s Almanac anbefaler å vente til slutten av oktober, siden gjennomsnittlig avkastning for amerikanske aksjer er lavere mellom mai og oktober enn fra november til april (i amerikanske dollar), noe de fleste henviser til, etter vår erfaring.[i]

For det første: Mai har ikke vært en historisk dårlig måned for aksjemarkedene, objektivt sett. Verdensindeksen MSCI World, som måler ytelsen til aksjer i 23 utviklede land, har hatt et gjennomsnitt på 0,84 % for mai måned siden den ble opprettet i 1969 (49 år).[ii] Det er ikke den beste måneden, men heller ikke den verste. Ironisk nok går seieren til september, som også er den måneden man etter sigende skal kjøpe seg inn igjen.[iii]

Når det er sagt ser man at den globale markedsavkastningen i perioden mai–oktober ligger bak perioden november–april. MSCI Worlds medianavkastning mellom 30. april og 31. oktober er 2,7 %, langt bak medianavkastningen for 31. oktober–30. april, som lå på 11,0 %.[iv] Vi noterer oss derimot at medianavkastningen for 30. april–31. oktober er positiv, slik som i mai. Det ser ikke ut til å støtte idéen om at å selge i mai er verdt det, etter vårt syn. Faktisk har 29 av de 49 seksmånedersperiodene fra 30. april–31. oktober vi kaller selg i mai gått opp siden 1969, med andre ord har 59 % av periodene hatt positiv avkastning. Derfor har det historisk sett vært en ulempe å selge i mai.

Til slutt, samtidig som gjennomsnitt og medianer kan vise at selg i mai-perioden ligger etter sitt motstykke, er dette bare et resultat av mange variable avkastninger. Sagt på en annen måte, gjennomsnitt kan ikke forutse fremtidig avkastning, etter vårt syn. I perioden selg i mai har avkastningen variert fra -27,0 % i 2002 til 28,1 % i 1982.[v] Selv om mange investorer hadde fortrukket å unngå førstnevnte, mistenker vi at dette ikke stemmer for sistnevnte. Kalenderen kan ikke fortelle deg hvilket utfall som var mest sannsynlig.

Selv om meglerne fortsatt hadde dratt på ferie slik de gjorde i markedenes tidlige år, tror vi at aksjemarkedene er for effisiente (det vil si at prisene på verdipapirer altfor raskt reflekterer all tilgjengelig informasjon) til å tillate at et mønster basert på kalenderen gjentar seg over tid. Hvis det noensinne fungerte, er det sannsynlig at investorer hadde lagt merke til selg i mai og begynt å selge i forkant. Derfor, for å dra nytte av sommerens nedetid måtte man ha solgt tidligere og tidligere på året. På ett punkt måtte du trolig ha solgt i oktober fordi mai bare var syv måneder unna.

Vi tror at selg i mai er en klassisk vrangforestilling om markedet. Etter vårt syn er det bedre for investorer som trenger avkastning på linje med aksjer å vende det døve øret til regler som er knyttet til årstider, og heller fokusere på økonomiske, politiske og stemningsrelaterte faktorer som vi mener medvirker til de største markedsbevegelsene.

Lær mer i den fullstendige markedsrapporten og regelmessige oppdateringer fra Fisher Investments Norden.

Fisher Investments Norden er handelsnavnet som brukes av Fisher Investments Europe Limited i Norge. Fisher Investments Europe Limited er autorisert og regulert av Storbritannias Financial Conduct Authority (FCA-nummer 191609), og er registrert i England (selskapsnummer 3850593). Fisher Investments Europe Limited har sitt hovedkontor på: 2nd Floor, 6-10 Whitfield Street, London, W1T 2RE, Storbritannia.

Fisher Investments Europe Limited setter ut porteføljeforvaltningen til sitt moderselskap, Fisher Asset Management, LLC. Fisher Asset Management, LLC driver virksomhet under navnet Fisher Investments, som er etablert i USA og under tilsyn av USAs Securities and Exchange Commission. Investeringer i aksjemarkedene innebærer risiko for tap, og det finnes ingen garanti for at man får tilbake hele eller deler av den investerte kapitalen. Historisk utvikling er ingen garanti eller pålitelig indikator for fremtidige resultater. Verdien av investeringer og inntjeningen fra disse vil svinge i takt med de globale aksjemarkedene og de internasjonale valutakursene.

[i] Kilde: Global Financial Data, Inc., per 25.3.2019. S&P 500 prisavkastning, 1925–2019. Angitt i amerikanske dollar. Valutasvingninger mellom amerikanske dollar og den norske kronen kan gi høyere eller lavere avkastning på investeringer.

[ii] Kilde: FactSet, per 27.3.2019. Indeksen MSCI World, gjennomsnittlig avkastning med netto utbytte i mai måned, 1969–2018.

[iii] Ibid. Indeksen MSCI World, gjennomsnittlig avkastning med netto utbytte i september måned, 1969–2018.

[iv] Ibid. Indeksen MSCI Worlds medianavkastning med netto utbytte for 30. april–31. oktober og 31. oktober–30. april, 1969–2018. Medianen er det punktet hvor det er like mange observasjoner over og under avkastningen.

[v] Ibid. Indeksen MSCI Worlds høyeste og laveste avkastning i periodene 30. april–31. oktober fra 1969–2018.

Annonsørinnhold