Agenda

Annonsørinnhold

Annonsørinnhold

Risikospredning – gjør din due diligence

Tekst av Fisher Investments Norden.

2019 er fortsatt ung, og det er på denne tiden av året at investorer ofte ser gjennom investeringene sine og vurderer om de skal endre noe. Noen kan være ekstra motiverte til å gjøre noe etter aksjenedgangen i 2018. Det er forståelig at de har det slik, men vi tror ikke at det hjelper å dvele ved tidligere prestasjoner – uansett om de var bra eller dårlige – når man gjennomgår porteføljen sin. Etter vår mening er det fornuftig å fokusere på det store bildet: om investeringene dine er tilpasset dine økonomiske mål, dine målsettinger, din tidshorisont og risikotoleranse – og, som vi skal se nærmere på under, om aksjeinvesteringene dine er tilstrekkelig spredde – på bransje-, lands- og individuelt selskapsnivå.

Lær hvordan erfarne analytikere ser på markedssituasjonen nå og få løpende innsikt.

Å investere i aksjemarkedene innebærer risiko for tap. Det er ingen garanti for at investert kapital vil bli tilbakebetalt. Tidligere avkastning er ingen garanti for fremtidige resultater.

Når du vurderer diversifisering, kan det være greit å starte med hvor konsentrert porteføljen er innen et geografisk område. Hvis det meste av porteføljen din er konsentrert innen én region, kan det være lurt å gjøre noen endringer. Selv USA, verdens største økonomi, utgjør bare litt over halvparten av den samlede verdien av det globale aksjemarkedet – markedsverdien.[i] Intet land i kontinental-Europa utgjør mer enn 5 % av den globale aksjemarkedsverdien.[ii] Hvert land og geografiske område har sine egne økonomiske og politiske markedsdrivkrefter – noen er muligheter, mens andre er risikoer. Kraftig vekting mot ett bestemt land – spesielt et mindre land – kan overeksponere porteføljen din for lokale risikoer og ignorere muligheter andre steder. Dette kan øke porteføljens volatilitet. Etter vår mening kan du bidra til å oppveie disse risikoene ved å ha en mer spredd global portefølje. Da vil utviklingen av landet ikke få altfor stor innflytelse på avkastningen din. Historisk har ett enkelt lands aksjemarked aldri vært bedre enn andre lands år ut og år inn. Når du sprer investeringene dine globalt, kan lederne og taperne hjelpe med å veie opp for hverandre og øke sannsynligheten for at du oppnår mer global markedsliknende vekst over tid. Vi tror det er en hendig tommelfingerregel å se hvilken andel av den globale markedsverdien et gitt land utgjør, og å bruke det som et råutkast for vekting i din egen portefølje.

Global diversifisering kan også hjelpe med bransjediversifisering. Aksjemarkedene i mange europeiske land har høy eksponering mot to eller tre bransjer og blindsoner mot andre. Det britiske markedet lener seg for eksempel tungt mot energi, råvarer og finans.[iii] Nærmere halvparten av Danmarks aksjemarked består av selskaper som selger helsetjenester.[iv] Nærmere 70 % av Italias markedsverdi befinner seg i tre bransjer: finans, energi og kraftforsyning.[v] Nærmere 40 % av Frankrikes markedsverdi er industri og ikke-nødvendig konsum.[vi] Spania lener seg mot finans og kraftforsyninger.[vii] Over en tredjedel av Nederlands markedsverdi er innenfor dagligvarer.[viii] Den samme bransjen utgjør nærmere halvparten av Belgias markedsverdi.[ix] Sverige er hovedsakelig industri og finans.[x] Norge? Over halvparten av den lokale markedsverdien er innen finans og energi.[xi] Det samme gjelder Canada.[xii] Av disse landene er det bare Spania, Nederland og Sverige som har en fornuftig eksponering mot teknologi, en av de bransjene som har hatt de beste prestasjonene – og er blant verdens største – de siste årene. For å få en passende diversifisering på tvers av alle 11 bransjer er det nok nødvendig å bevege seg utenfor Europa, til USA og Asia.

Hvis du vil kontrollere om du har tilstrekkelig bransjediversifisering, i store trekk som på landsnivå, anbefaler vi en bred global aksjeindeks – som MSCI World-indeksen – som referanse. Hvis du er usikker på hvilken bransje et verdipapir tilhører, kan du søke i kilder som Morningstar.

Når investorer vurderer bransje- og landsdiversifisering, oppfordrer vi dem til å kontrollere at de også eier aksjer i nok selskaper. 14,9 % av markedsverdien i MSCI World-indeksen er for eksempel i teknologiaksjer.[xiii] Men hvis du kun eier aksjer i ett teknologiselskap, og de utgjør 14,9 % av din totale porteføljeverdi, mistenker vi at porteføljen ikke er tilstrekkelig diversifisert. I stedet har du en overdimensjonert stilling i ett enkelt selskap og er derfor altfor utsatt for risikoer. Hvis selskapet klarer seg bra, klarer du deg bra. Men hva om det sliter i en periode og må klare seg med elendige avkastninger selv om andre teknologiselskaper klarer seg bra? Dette er et ekstremt eksempel, men vi mener at det illustrerer hvor viktig det er å begrense hvor avhengig din portefølje er av ett enkelt selskap. En generell tommelfingerregel som vi synes er til stor hjelp og mener at investorer vil være tjent med å anvende på porteføljen sin, er det vi kaller «fem-prosents-regelen». Ifølge den skal ett enkelt selskap aldri overstige rundt 5 % av din samlede porteføljeverdi. Ellers kan for mye eksponering mot ett enkelt selskap sette en stor del av porteføljen i fare for å måtte betale prisen for selskapsspesifikke utfordringer.

Avslutningsvis mener vi at det er klokt å gjennomgå alle verdipapirene dine når du vurderer diversifiseringsnivået, også investeringsfond og indeksfond. Investorer som har store investeringer i REIT (Real Estate Investment Trust)-holdingselskaper, oppfatter det iblant som diversifisering mot aksjer uten å forstå at mange REIT-er blirlistet opp og handlet som aksjer. Fast eiendom er også en liten bransje i aksjeverdenen, som kun utgjør 3,3 % av markedsverdien til MSCI World.[xiv] Å ha mange REIT-er i porteføljen sin kan føre til utilsiktet overeksponering.

Du synes kanskje at all diversifiserings-sjekkingen virker som en stor jobb. Du har rett – det er det! Men hvis du gjør en grundig evaluering og sørger for at verdiene dine er godt spredd, mener vi at du håndterer risiko på en mer effektiv måte enn mange investorer.

Lær mer i den fullstendige markedsrapporten og regelmessige oppdateringer fra Fisher Investments Norden.

Fisher Investments Norden er handelsnavnet som brukes av Fisher Investments Europe Limited i Norge. Fisher Investments Europe Limited er autorisert og regulert av Storbritannias Financial Conduct Authority (FCA-nummer 191609), og er registrert i England (selskapsnummer 3850593). Fisher Investments Europe Limited har sitt hovedkontor på: 2nd Floor, 6-10 Whitfield Street, London, W1T 2RE, Storbritannia.

Fisher Investments Europe Limited setter ut porteføljeforvaltningen til sitt moderselskap, Fisher Asset Management, LLC. Fisher Asset Management, LLC driver virksomhet under navnet Fisher Investments, som er etablert i USA og under tilsyn av USAs Securities and Exchange Commission. Investeringer i aksjemarkedene innebærer risiko for tap, og det finnes ingen garanti for at man får tilbake hele eller deler av den investerte kapitalen. Historisk utvikling er ingen garanti eller pålitelig indikator for fremtidige resultater. Verdien av investeringer og inntjeningen fra disse vil svinge i takt med de globale aksjemarkedene og de internasjonale valutakursene.

[i] Kilde: FactSet, per 20.02.2019. USA-andelen av MSCI World etter markedsverdi. [ii] Ibid. [iii] Kilde: FactSet, per 20.02.2019. Uttalelse basert på bransjevekting for MSCI UK-indeksen. [iv] Ibid. Uttalelse basert på bransjevekting for MSCI Denmark-indeksen. [v] Ibid. Uttalelse basert på bransjevekting for MSCI Italy-indeksen. [vi] Ibid. Uttalelse basert på bransjevekting for MSCI France-indeksen. [vii] Ibid. Uttalelse basert på bransjevekting for MSCI Spain-indeksen. [viii] Ibid. Uttalelse basert på bransjevekting for MSCI Netherlands-indeksen. [ix] Ibid. Uttalelse basert på bransjevekting for MSCI Belgium-indeksen. [x] Ibid. Uttalelse basert på bransjevekting for MSCI Sweden-indeksen. [xi] Ibid. Uttalelse basert på bransjevekting for MSCI Norway-indeksen. [xii] Ibid. Uttalelse basert på bransjevekting for MSCI Canada-indeksen. [xiii] Ibid. Uttalelse basert på bransjevekting for MSCI World-indeksen. [xiv] Ibid. Uttalelse basert på bransjevekting for MSCI World-indeksen.

Annonsørinnhold