Agenda

Annonsørinnhold

Annonsørinnhold

Foto: Mari Aasgaard

Kjennskap betyr ikke redusert risiko

Tekst av Fisher Investments Norden.

Etter vår erfaring har mange investorer rundt i verden en tendens til å sitte på store verdier i selskaper de har god kjennskap til. Noen ganger er det et lokalt selskap de ser på nyhetene. Noen ganger er det arbeidsgiveren. Noen ganger er det simpelthen et selskap fra hjemlandet. Det å kjenne til selskapet ser ut til å gi mange en trygghetsfølelse, i at de «kjenner» selskap A, så det virker mindre risikofylt. Likevel tror vi at det potensielt kan føre med seg store problemer, spesielt for de som eier aksjer utstedt av arbeidsgiveren. Uansett hvor godt du kjenner et selskap, betyr det ikke at deres aksjer er mindre risikofylte enn andres. Videre, etter vårt syn, kan nærhet til et selskap bety at det følelsesmessige båndet gjør at du ikke ser disse risikoene.

Finn ut hvilke andre investeringsfeil du burde unngå med denne investorguiden og løpende innsikt fra Fisher Investments Norden.

Å investere i aksjemarkedene innebærer risiko for tap. Det er ingen garanti for at investert kapital vil bli tilbakebetalt. Tidligere avkastning er ingen garanti for fremtidige resultater.

Først, for å være klar på det, sier vi ikke at du burde kjøpe aksjer du ikke kjenner til. Det ville være bisart! Å gjøre deg kjent med et selskap, forretningsmodellen, lignende selskaper i bransjen, større drivere (politiske og økonomiske) som påvirker driften og den tilknyttede risikoen, er et klokt første steg.

Men å begrense deg til selskaper som er nære og kjære er ikke så lurt, mener vi. Det er elleve aksjesektorer i markedet, og hver av dem er utsatt for litt forskjellige drivere og inndata. Noen er større, noen mindre. Samtidig som du ikke nødvendigvis behøver å eie aksjer i selskaper i alle sektorene for å få tilstrekkelig diversifisering, kan det være lurt å spre investeringene over de fleste sektorene. Videre, innen større sektorer, kan det være fornuftig å eie aksjer i mer enn ett selskap. For eksempel, 17 % av verdensindeksen MSCI World (en indeks som måler avkastningen i utvalgte selskapers aksjer i 23 i-land) består av selskaper i finanssektoren.(1) Hvis du skulle prøve å nærme deg dette i din portefølje, ville det å eie aksjer i kun ett selskap kunne føre til økt risiko. Det å spre beholdningen over flere selskaper fjerner ikke all risiko, men vi tror at det reduserer risikoen for at noe som treffer ett enkelt selskap skal få stor innvirkning på din portefølje.

I mange land kan det å kun eie aksjer i lokale firmaer begrense din evne til diversifisering. For eksempel, IMI-indeksen MSCI Denmark, en aksjeindeks som inkluderer 98 % av danske bedrifter, består bare av 44 firma(2). Videre, den største sektoren, helse, omfatter nesten halve indeksen.(3) Ett enkelt veldig stort selskap, Novo Nordisk, er rundt 30 % av indeksen!(4) IMI-indeksen MSCI Norway består av 61 firma, men en tredjedel av indeksen er i energisektoren.(5) Å investere i begge disse indeksene ville øke muligheten til å diversifisere, men vil likevel blekne sammenlignet med en global tilnærming, enda det kan redusere kjennskapen til selskapene det investeres i.

Et annet vanlig problem knyttet til nær kjennskap: Mange eier et stort antall aksjer i selskapet de jobber for, basert på tanken om at de «kjenner» selskapet siden de jobber der. Kanskje de til og med kjenner viktige beslutningstakere! Det er sant at du kan kjenne arbeidsgiveren din veldig godt, men tenk likevel på følgende: Det å ha en stor eierandel i selskapet du jobber for betyr konsentrert risiko. Inntekten din (lønn, godtgjørelser) og formuen (investeringsporteføljen) er knyttet til samme selskap. Og det kan være risikoer under overflaten som du ikke kjenner til.

I USA er det kjente energiselskapet Enrons bedrageriknyttede konkurs i 2001 et legendarisk eksempel på en slik type risiko. Mange ansatte i Enron, som ikke visste om bedrageriet, eide et stort antall Enron-aksjer i selskapets pensjonsordning. Da bedrageriet kom for dagen, reagerte markedet raskt. Den 16. oktober 2001 var verdien 33,84 dollar per aksje.(6) Samme dag presenterte de et stort underskudd for tredje kvartal i 2001, og sa at resultatet for de fire siste årene måtte fremsettes på nytt på grunn av uregelmessigheter. To uker senere hadde aksjekursen falt til 11,16 dollar.(7) Mot årets slutt var aksjen verdt mindre enn én dollar, og Enron var konkurs.(8) Mange ansatte hadde ikke tid til å selge og diversifisere, langt mindre finne seg en ny jobb. Da ting roet seg hadde mange mistet jobben og fått en kraftig reduksjon i pensjonen.

Samtidig som dette kan virke som en mindre risiko i Europa, hvor ytelsesbaserte pensjonsordninger (som betyr at selskapet har fastsatt ytelsene til den ansatte på forhånd), er mye vanligere enn i USA, er innskuddsbaserte pensjonsordninger, hvor pensjonen til arbeidstakeren (og noen ganger arbeidsgiveren) er basert på avkastningen på innskutt kapital, i ferd med å bli mer vanlig. KLM Royal Dutch Airlines, for eksempel, konverterte nylig sin ytelsesbaserte pensjonsordning til en innskuddsbasert ordning.(9) Ettersom disse ordningene blir mer og mer utbredt, kan ansatte bli mer fristet til å kjøpe aksjer fra sitt eget selskap i sin egen pensjonsordning. Det kan føre til at en konkurs, slik som for det britiske byggefirmaet Carillion, blir desto mer smertefull. Ikke noe av dette betyr at vi har en negativ oppfatning av ytelsesbaserte pensjonsordninger, som vi har sett er ganske fordelaktig totalt sett for de som sparer til pensjonisttilværelsen. Men, slik som for andre konti, mener vi det er viktig å opprettholde en spredning av investeringene.

Videre, hvis du kjøper det du har kjennskap til kan det bety at du knytter et følelsesmessig bånd til en investering, noe som kan hindre deg fra å se risikoen tydelig. For eksempel, hvis du eier aksjer i et selskap fra hjembyen, dine foreldres tidligere arbeidsgiver eller din egen, kan du ha en forventningsskjevhet mot selskapet som ikke er berettiget. Det kan være vanskelig å selge aksjer du er knyttet til, noe som ikke nødvendigvis er til fordel for porteføljen din.

Så, etter vår mening, vær forsiktig med å kjøpe en høy konsentrasjon av aksjer i porteføljen i det lokale firmaet, et selskap du kjenner, eller din egen arbeidsgiver. Fra din porteføljes standpunkt kan det familiære føre til forakt.

Lær hvordan erfarne analytikere ser på markedssituasjonen nå og få løpende innsikt om investering og markeder.

Å investere i aksjemarkedene innebærer risiko for tap. Det er ingen garanti for at investert kapital vil bli tilbakebetalt. Tidligere avkastning er ingen garanti for fremtidige resultater.

Fisher Investments Norden er handelsnavnet som brukes av Fisher Investments Europe Limited i Norge. Fisher Investments Europe Limited er autorisert og regulert av Storbritannias Financial Conduct Authority (FCA-nummer 191609), og er registrert i England (selskapsnummer 3850593). Fisher Investments Europe Limited har sitt hovedkontor på: 2nd Floor, 6-10 Whitfield Street, London, W1T 2RE, Storbritannia.

Fisher Investments Europe Limited setter ut porteføljeforvaltningen til sitt moderselskap, Fisher Asset Management, LLC. Fisher Asset Management, LLC driver virksomhet under navnet Fisher Investments, som er etablert i USA og under tilsyn av USAs Securities and Exchange Commission. Investeringer i aksjemarkedene innebærer risiko for tap, og det finnes ingen garanti for at man får tilbake hele eller deler av den investerte kapitalen. Historisk utvikling er ingen garanti eller pålitelig indikator for fremtidige resultater. Verdien av investeringer og inntjeningen fra disse vil svinge i takt med de globale aksjemarkedene og de internasjonale valutakursene.

[1] Kilde: FactSet, per 31.7.2018. Vekting av finanssektoren i verdensindeksen MSCI World etter markedsverdi. Markedsverdi er en måling av et selskaps størrelse ved å gange aksjeprisen med utestående aksjer. [2] Kilde: FactSet, per 31.7.2018. Antall selskaper IMI-indeksen MSCI Denmark består av.
[3] Ibid. Vekting av helsesektoren i IMI-indeksen MSCI Denmark var 46,2 % per 31.7.2018. [4] Ibid. Vektingen av Novo Nordisk i IMI-indeksen MSCI Denmark var 29,5 % per 31.7.2018.
[5] Ibid. Antall firma i IMI-indeksen MSCI Norway og vekting av energisektoren (33,2 %) per 31.7.2018. [6] Ibid. Enrons aksjekurs, 16.10.2001.
[7] Ibid. Enrons aksjekurs, 30.10.2001. [8] Ibid. Enrons aksjekurs, 31.12.2001.
[9] “Defined Contribution Managers Brace for Flood of Business From Europe,” Paulina Pielichata, Pensions & Investments, 5. februar 2018.

Annonsørinnhold