Agenda

Annonsørinnhold

Annonsørinnhold

Så mye koster en ansatt

Hvordan vet du om tiden er inne for å bli flere rundt lunsjbordet? Å ansette er som regel en forutsetning for videre vekst og verdiskapning, men vet du egentlig hva en ansatt faktisk koster bedriften din?

Selv om arbeidsmengden øker og oppdragene står i kø, så er det mange som kjenner på en usikkerhet når de vurderer å ansette flere i bedriften. Flere ansatte skal gi større aktivitet og inntjening, men samtidig er det ikke gratis å ha folk i hus. Det er heller ikke slik at kostnadene knyttet til ansettelse begrenser seg til lønn og feriepenger. Har du for eksempel tenkt på kontorplass, PC og lisenser, mobil og abonnement, forsikringer, kursavgifter, julebord og andre goder, firmabil eller subsidiert kantinemat? Listen er med andre ord lang, men lønn, feriepenger, pensjon og arbeidsgiveravgift utgjør vanligvis både de største og de mest kompliserte kostnadene.

Lønn og feriepenger

I en rekrutteringsprosess står lønn ofte i fokus hos både arbeidsgiver og kandidat. Det er den største og mest åpenbare kostnaden knyttet til ansettelse, og påvirker også mange av de andre kostnadene.

Når vi snakker om lønn kommer vi ikke utenom feriepenger. Lønnen for ferieukene utbetales i forbindelse med feriepengene, som avgjøres av avtalt årslønn og prosentsats.

Prosentsatsen er 10,2 % eller 12 %, avhengig av om ferien er i henhold til ferielovens minstekrav eller om det er avtalt 5 ukers ferie. For arbeidstakere over 60 år er satsen henholdsvis 12,5 eller 14,3 %.

Les mer om hvordan du kan spare penger på økonomi og administrasjon med økonomisystemet Tripletex. 

Pensjon

I selskaper som underlagt kravet om obligatorisk tjenestepensjon må årlig pensjonssparebeløp per ansatt være minst 2 % av den ansattes lønn. I tillegg til selve beløpet som spares på vegne av den ansatte, må du også regne med kostnader for administrasjon og forvaltning av pensjonsordningen.

Kravet om å ha en tjenestepensjonsordning gjelder for selskaper som har:
- Minst to ansatte med 75 % stilling eller mer
- Minst én ansatt uten eierinteresser i foretaket, med 75 % stilling eller mer
- Et antall ansatte som til sammen utfører arbeid som tilsvarer minst to årsverk, og som hver har minst 20 prosent stilling

Enkeltpersonforetak og selvstendig næringsdrivende omfattes ikke av kravet, men kan selvfølgelig opprette en pensjonsordning om dere ønsker det.

Arbeidsgiveravgift

Når det kommer til arbeidsgiveravgift så er det i hovedsak to faktorer som avgjør avgiftssatsen – hvilken sone bedriften din er lokalisert i, samt hvilken næring dere er i. Avgiftssatsene finner du hos Skatteetaten.

Økte kostnader til administrasjon og drift

I tillegg til lønns- og personalkostnadene ovenfor, kan vi heller ikke glemme kostnadene knyttet til selve rekrutteringen. Kostnader for publisering av stillingsannonsen, bortfalt arbeidstid brukt til utforming av stillingsannonse, gjennomgang av søknader, å holde intervjuer, og ikke minst opplæring er ikke neglisjerbare.

Flere ansatte krever også mer administrasjon, og det kan også tenkes at du må beregne ekstra kostnader for å kjøre lønn, og for at de ansatte skal kunne føre ansattutlegg og reiseregning.

Opptil 30 % i ekstra kostnader

Hvis vi tar utgangspunkt i en ansatt med avtalt årslønn på 400 000 kr, får vi følgende regnestykke:

- Brutto årslønn: 361 538 kr
- Feriepenger (vi antar 12 % og samme lønn som året før): 43 385 kr
- Pensjon (vi antar innskuddsbasert ordning, 2 %): 8 098 kr
- Arbeidsgiveravgift (vi antar 14,1 %): 58 236 kr
- Totalt: 471 257 kr

Vi ser altså at den reelle kostnaden per år er over 70 000 kroner høyere enn det den så ut til å være før vi tok hensyn til feriepenger, arbeidsgiveravgift og pensjon. Og dette er før vi overhodet har regnet med kostnadene for kontorplass, lisenser, data, mobil, bredbånd eller forsikring.

En tommelfingerregel er at man bør budsjettere med ekstra kostnader på mellom 20 – 30 % på avtalt årslønn. På denne måten slipper man ubehagelige overraskelser, og kan i stedet glede seg over å ha styrket laget uten at det går på bekostning av bedriftens langsiktige overlevelsesevne.

Les mer om hvordan du kan spare penger på økonomi og administrasjon med økonomisystemet Tripletex.

Annonsørinnhold