Agenda

Annonsørinnhold

Annonsørinnhold

Finn ut hvilket virus du er smittet av

Overgangen til det nye året kan være voldsom, det er nemlig høysesong for influensa.

I januar dreier de fleste henvendelsene hos Legevakten til Volvat seg om; luftveisinfeksjoner, influensa og bruddskader.

Er du en av de uheldige som drar på deg en kraftig influensa kan det være smart å oppsøke lege.

– Det er mange som oppsøker oss. De fleste ønsker en bekreftelse eller avklaring på hvilken infeksjonstilstand de kan ha, men det er allmenntilstanden i kombinasjon med andre symptomer som styrer den videre behandlingen. Det avhenger av andre sykdommer, alder, graviditet og andre faktorer om man bør oppsøke lege, forklarer allmennlege og faglig leder for skadelegevakten Audun Finstad.

Influensa smitter raskt ved dråpe, luft og kontaktsmitte. Hvert år rammes gjennomsnittlig fem og ti prosent av befolkningen, men langt flere preges av andre luftveisinfeksjoner og forkjølelser gjennom vinterhalvåret. Symptomene kommer ofte brått, med feber og nedsatt allmenntilstand. Har man blitt smittet av influensaen får man også ofte muskelverk. I verste fall kan man bli sengeliggende over lengre tid.

Det kan være vanskelig å skille mellom influensa og andre infeksjoner. Symptomene kan være ganske like, men det er mulig å få svar ved å oppsøke lege. Her tas en prøve som kan påvise årets influensa virus, eller identifisere andre virus man kan være rammet av.

Flere bruddskader i januar

Pasienter med bruddskader kommer også til Volvat grunnet den korte ventetiden. Etter en rekke væromslag den siste tiden har det blitt svært glatte veier og fortau rundt omkring i landet, som gir bruddskader etter fall. På Østlandet har nok mange skientusiaster opplevd utfordrende skiføre i dårlig preparerte løyper, tidvis lite snø og ofte såpeglatt og hardt i selve sporet. Dette er en prøvelse tidlig i sesongen. Fall i skisporet er gjerne et resultat av ubalanse og stor fart og medfører derfor ofte brudd. På Legevakten til Volvat er det kort ventetid og grundig behandling. Blir ikke bruddene behandlet riktig kan pasienter slite med senskader, så det er viktig at legen tar seg tid til å behandle dem.

Vedrørende skader, så er det en klart størst andel av bruddpasienter. Dette er nok fordi vi har lagt bak oss en periode med mye holke og is, som ser ut til å fortsette fremover, sier Finstad.

Kort ventetid

Volvat er landets største private legevakt, som består av allmennlegevakt, skadelegevakt og barnelegevakt(med kun barneleger), et fullt utstyrt Laboratorium og en røntgen avdeling. Legevaktens helseteam består derfor av allmenn, skade- og barneleger, sykepleiere, bioingeniører, radiografer, fysioterapeuter og helsesekretærer på vakt hver eneste dag og kveld.

GJENNOMSNITTLIG VENTETID ER FRA 15 TIL 20 MINUTTER.

Som eneste barnelegevakt i landet betjent av barneleger 365 dager i året, er det et unikt og ettertraktet tilbud for småbarnsfamilier. Blir barnet ditt syk på ettermiddagen og det er behov for lege, er det betryggende å vite at man kommer rett inn til barnelegen. Det er ingen mellomledd.

Det samme gjelder for andre sykdomstilfeller og skader, Volvat`s Legevakt er unik på bredden av allmenn-, barn- og akuttskadebehandling innen det private helsevesen. Tilgjengeligheten, bredden av tjenester og kompetanse samt effektiviteten gjør at stadig flere velger legevakten på Volvat.

– Blir man så dårlig at man må oppsøke lege, er Volvat åpent 365 dager i året. Vi har en stor avdeling for diagnostikk med et stort laboratorium, der man får svar i løpet av 15-25 min, avhengig av hvilke blodprøver som blir tatt. I tillegg har vi en fullverdig røntgenavdeling som spesielt vår skadelegevakt jobber tett med. I følge tilbakemeldingene fra pasientene opplever de mer tid inne hos legene og god ivaretakelse, avslutter Finstad.

Se hele tilbudet til Volvat her!

Annonsørinnhold