Agenda

Annonsørinnhold

Annonsørinnhold

Techgigantene frykter EUs digitale skatt

Tekst av Fisher Investments Norden.

I flere år er det ett spørsmål som visstnok har forvirret lederne i Europa: Hvordan kan de justere skattepolitikken for å få inntekter fra selskaper som selger digitale tjenester i sine land, men ikke har fysiske nærvær der, og derfor ikke er underlagt lokal skatt? Vi har ofte sett forståsegpåere og politikere klage på at store teknologiselskaper, vanligvis amerikanske, ikke betaler det de skal til fellesskapet. Det er et hett tema på EU-toppmøtene så vel som G7- og G20-møtene, hvor statsledere ofte er enige om behovet for å endre ting, men ikke kommer frem til en felles løsning på hvordan det skal gjennomføres. Selv om dette sannsynligvis sprer litt usikkerhet rundt teknologiselskapenes aksjer, tror vi ikke det fører til motvind eller at det er noen grunn til at investorene skal unngå sektoren.

Den opprinnelige administrative datoen for den digitale skatten i EU går tilbake til mars 2018, da Europakommisjonen først foreslo en skatt som stort sett var rettet mot store teknologiselskaper. For tiden beskattes disse selskapene gjennom regler for permanent etablering, noe som betyr at de bare betaler skatt der de har en fysisk tilstedeværelse. 

Som følge av dette etablerer mange internettgiganter sine fysiske tilstedeværelser i lavskatteland som Irland og Luxembourg, slik at de kan betale en lavere skattesats på all europeisk fortjeneste til disse landene. Regjeringene i andre EU-nasjoner hevder de er urettferdig forhindret fra å beskatte handel som foregår i deres egne land.

Derfor foreslo Europakommisjonen en skatt på internettgigantenes salg basert på hvor transaksjonene foregår (dvs. hvor brukerne var lokalisert), i stedet for hvilket lavskatteland som internettgigantens datterselskap hører hjemme i. Frankrikes president Emmanuel Macron, en sterk tilhenger av den digitale skatten, jobbet hardt for at den skulle dekke alle EUs medlemsland. Han møtte derimot motstand fra Irland, Danmark, Sverige og Finland, slik at Europakommisjonens foreslåtte digitale skatt endte opp med å ikke bli vedtatt.

Slik ser erfarne analytikere på markedssituasjonen nå.

Selv om EU-versjonen av den digitale skatten ikke ble realisert, kunngjorde Frankrike sin egen digitale skatt sent i fjor. I juli vedtok det franske senatet en avgift på 3 % på de franske inntektene til en rekke store teknologiselskaper. Dette falt ikke i god jord hos den amerikanske regjeringen. USAs president Donald Trumps kommentarer antydet at han oppfattet det som å utpeke amerikanske firmaer til mål, ettersom avgiften siktet seg inn på selskaper med digitale inntekter på over 250 millioner kroner i Frankrike og 7,5 milliarder kroner globalt, i bunn og grunn store amerikanske teknologi- og teknologirelaterte selskaper. 

I mellomtiden hevdet den franske regjeringen at avgjørelsen var et nasjonalt skattevedtak og del av en bredere europeisk og global innsats. Etter at USA truet med straffetoll på franske varer (inkludert vin og ost) som svar, kom USA og Frankrike frem til en avtale etter at de møttes på sidelinjen under G7-møtet. I avtalen sa Macron at Frankrike ville fjerne skatten og refundere selskapene som betalte den når en ny internasjonal avtale om digital beskatning er på plass.

Selv om kompromisset antagelig er en til dels positiv utvikling for store amerikanske teknologiselskaper, tror vi ikke skatten skapte særlig motvind i utgangspunktet. Etter vårt syn ville heller ikke en paneuropeisk versjon ha skapt noe motvind. Frankrikes finansminister anslår at skatten ville hente inn opp til 5 milliarder kroner per år, noe som bare er en liten brøkdel av disse selskapenes samlede inntekter og raske vekst. For eksempel hadde Amazon og Apple, to selskaper som ville ha blitt beskattet, inntekter på henholdsvis vel 232,9 og 265,5 milliarder dollar i 2018. Skatteinnkrevingen hadde også blitt utfordrende. Ethvert land hadde fått utfordringer med å kreve inn skatt fra nettselskaper. Verken selskapenes lokale inntekter eller utgifter knyttet til disse inntektene ville være pålitelige estimater, noe som gjør det vanskelig å verifisere lokale skattepliktige inntekter.

Selv om en bred internasjonal avtale kan bli strengere, viser sommerens begivenheter hvorfor investorer sannsynligvis ikke trenger å la dette hindre dem fra å eie teknologiaksjer i overskuelig fremtid. For det første virker en avtale svært usannsynlig på kort sikt. Hvis EU ikke klarer å komme til enighet om digital beskatning, virker det enda mindre sannsynlig at enkeltland vil kunne gjøre dette på internasjonalt nivå. OECD-landene er for tiden i internasjonale digitale skattesamtaler. Men det har vært lite fremgang de siste årene. De står overfor noen av de samme utfordringene som EU hadde: Landene har forskjellige prioriteringer.

Lær mer i den fullstendige markedsrapporten og regelmessige oppdateringer fra Fisher Investments Norden.

Hvis et land ikke samtykker til digital beskatning, vil selskapene trolig tilpasse seg. En internasjonal digital skatt vil sannsynligvis ikke være så stor at disse internettgigantene ikke kan håndtere den. Snarere, med en skatt på plass, vil Europakommisjonen kanskje føle mindre behov for med jevne mellomrom å gi amerikanske teknologiselskaper bøter for ulike påståtte konkurransehindrende aktiviteter. 

Vi har lenge mistenkt at denne reguleringspraksisen er en erstatning for skatteinnkreving, uten at vi har noe bevis på det. I dette henseende kan skatten lette noe av usikkerheten knyttet til hvordan EU regulerer disse selskapene, og gjøre innkrevingen mer forutsigbar. Det kan til og med bli positivt for de aktuelle selskapene.

Etter vårt syn er sannsynligheten for at EU-politikerne straffer amerikanske internettgiganter gjennom skyhøye skatter ikke på langt nær så høy som mange av de økonomiske nyhetsartiklene vi har lest har antydet. Umiddelbare tiltak er lite trolig, og uenigheter mellom EUs medlemsland vil trolig begrensepotensielle endringer i politikken. Vi tror at den digitale skatten i større grad er et forbigående usikkerhetsmoment enn en reell risiko for amerikanske teknologi- og teknologirelaterte selskaper som opererer i Europa.

Fisher Investments Norden er handelsnavnet som brukes av Fisher Investments Europe Limited i Norge. Fisher Investments Europe Limited er autorisert og regulert av Storbritannias Financial Conduct Authority (FCA-nummer 191609), og er registrert i England (selskapsnummer 3850593). Fisher Investments Europe Limited har sitt hovedkontor på: 2nd Floor, 6-10 Whitfield Street, London, W1T 2RE, Storbritannia.

Fisher Investments Europe Limited setter ut porteføljeforvaltningen til sitt moderselskap, Fisher Asset Management, LLC. Fisher Asset Management, LLC driver virksomhet under navnet Fisher Investments, som er etablert i USA og under tilsyn av USAs Securities and Exchange Commission. Investeringer i aksjemarkedene innebærer risiko for tap, og det finnes ingen garanti for at man får tilbake hele eller deler av den investerte kapitalen. Historisk utvikling er ingen garanti eller pålitelig indikator for fremtidige resultater. Verdien av investeringer og inntjeningen fra disse vil svinge i takt med de globale aksjemarkedene og de internasjonale valutakursene.


Kilder:

[1] «EU executive unveils plan for digital tax on tech giants», Staff, Deutsche Welle, 21.3.2018. https://www.dw.com/en/eu-executive-unveils-plan-for-digital-tax-on-tech-giants/a-43064087

[2] «Macron's quest for an international tax on digital services», Richard Lough, Reuters, 22.8.2019. https://www.reuters.com/article/us-g7-summit-digital-tax-explainer/explainer-macrons-quest-for-an-international-tax-on-digital-services-idUSKCN1VC0VH

[3] «France approves digital tax on American tech giants, defying US trade threat», Elizabeth Schulze, CNBC, 11.7.2019. https://www.cnbc.com/2019/07/11/france-passes-digital-tax-on-us-tech-firms-despite-trade-threat.html

[4] «US and France have reached a deal on digital tax, Macron says», Elizabeth Schulze, CNBC, 26.8.2019. https://www.cnbc.com/2019/08/27/france-and-us-reach-draft-compromise-on-french-digital-tax.html

[5] «Amazon has its first $200 billion sales year, but growth is slowing», Seth Fiegerman, CNN Business, 31.1.2019. https://www.cnn.com/2019/01/31/tech/amazon-earnings-q4-2018/index.html; «Apple Gives CEO Tim Cook 22% Increase in Pay», Tripp Mickle, The Wall Street Journal, 8.1.2019. https://www.wsj.com/articles/apple-gives-ceo-tim-cook-22-increase-in-pay-11546993284

Annonsørinnhold