Agenda

Annonsørinnhold

Annonsørinnhold

Nordmenn sparer i blinde

Nordmenn kjøper fond uten å kjenne til kostnadene og strategiene.

Tekst av Fisher Investments Norden.

Ved utgangen av juli var nytegningen i norske verdipapirfond i år hele 60 milliarder kroner. Nordmenn sparer i fond som aldri før, og viseadm. direktør for analyse i Fisher Investments (se faktaramme), Aaron Anderson, mener fond kan være et godt alternativ for nye investorer som skal begynne å bygge opp en portefølje. Fondene gir en umiddelbar diversifisering som kan bli dyr å bygge opp på egen hånd for mindre investorer. Men:

– Etter vår mening er større investorer bedre tjent med en diversifisert portefølje av enkeltstående verdipapirer, og det skyldes særlig tre forhold: Åpenhet om provisjoner, overordnet utforming av porteføljestrategi og individuell tilpasning, sier Anderson.

Uoversiktlig

– Hvis du kjøper fond i en bank, må du kanskje betale en provisjon til en rådgiver i tillegg til et forvaltningshonorar til hvert av fondene du kjøper. Noen fond har dessuten flere lag med honorarer. Hvis du har flere fond, kan du ha forvaltere som har motstridende strategier, eksempelvis kjøper og selger samme aksje samtidig. Da er det ingen overordnet strategi, og forvalterne tilbyr ingen individuell tilpasning, sier Anderson.

En ukjent risiko er at mange fond overlapper hverandre, som kan føre til for mye eksponering i en enkelt aksje eller sektor.

– Men jeg tror det er en større strategisk risiko å være investert i flere fond, som gjør deg eller rådgiveren din til den overordnede porteføljestrategen.

– Hvilke alternativer anbefaler dere primært større investorer?

– Vi benytter primært aksjer, obligasjoner, noen børsnoterte fond (Exchange Traded Fund, red.anm.) og andre svært likvide verdipapirer. Generelt unngår vi direkte investeringer i råvarer, som olje, gull og sølv, som historisk er mer volatile enn aksjer og gir en lavere langsiktig avkastning, svarer Anderson.

Dersom fond ikke er det beste alternativet for deg, finn ut hva det kan være lurt å være investert i nå med vår nyeste utsikt for aksjemarkedet og regelmessige oppdateringer om aksjer og investering.

Verktøy

– Råvarer er i hovedsak verktøy for kortsiktig spekulasjon, og vi er ikke i det segmentet. Våre kunder ser etter fond for pensjonstilværelsen og liknende investeringsmål, og dette er ikke forenlig med spekulative investeringer. I tillegg verdsetter vi åpenhet og likviditet, fortsetter han.

Anderson mener de fleste i bransjen først fokuserer på å velge ut aksjer basert på selskapsspesifikke kriterier, eksempelvis aksjekursen, høy salgsvekst eller lav nylig volatilitet.

– Et flertall av forvalterne har en nedenfra og opp-tilnærming basert på det enkelte selskapet. Vi er enige i at aksjeplukking er viktig, men tror den langsiktige avkastningen bestemmes mer av avgjørelser på et mer overordnet nivå, som aktivaallokering og andre kategorivalg. Med vår fremgangsmåte konsentrerer vi oss om allokering og kategorier før vi identifiserer de enkelte selskapene, sier Anderson.

Burde man eie aksjer nå?

– Vi begynner prosessen med å spørre om vi bør eie aksjer akkurat nå eller om det er sannsynlig med et kraftig fall i aksjemarkedet. Hvis vi venter at aksjemarkedet vil stige, tror vi eksempelvis at energisektoren gjør det ekstra bra? Vi velger så ut aksjer som kan gjøre det bedre enn markedet generelt og vektlegger sektorer som vi tror vil gjøre det bra og aksjer som gjør det minst like bra som sektoren.

Fisher Investments Europes hovedkontor i London.

Men hvordan finner Fisher frem til den personlige investeringsprofilen?

– Alt handler om dialog og langvarige personlige relasjoner. I de første møtene med kundene prøver en kontakt fra Fisher Investments Norden å forstå hva de vil oppnå over tid og hvilken tidshorisont sparemidlene skal ha. Så vil en investeringsrådgiver fra Fisher Investments Europe bli en permanent kontakt som skal forstå endringer i livssituasjonen, svarer Anderson.

Å bli rik fra sine finansinvesteringer er for mange en drøm, og bladet Kapital utarbeider årlig en liste over Norges 400 rikeste. Men det er vanskelig å komme inn på denne listen, selv med en god investeringsstrategi.

– Det er ikke umulig, men svært usannsynlig og altfor risikofylt for folk flest å se etter investeringer som får dem inn på Kapitals liste over de 400 rikeste i landet.

Lær mer om Fisher Investments Norden på deres hjemmeside. 

Begynn tidlig

Nøkkelen er å bygge en porteføljestrategi som med sannsynlighet over tid kan skape den avkastningen du trenger.

– Du må begynne så tidlig som mulig, investere alt du kan og unngå feil som ikke å være tilstrekkelig diversifisert eller respondere følelsesmessig på endringer i markedene. Dessverre ser jeg mange investorer som risikerer muligheten for å nå sine investeringsmål på grunn av følelser. De blir i overkant grådige når markedene gjør det bra og tar for stor risiko, eller de blir for forsiktige og unngår å investere i aksjer når de burde ha gjort det, advarer Anderson.

En virkelig god investeringsrådgiver i hans øyne er en som tilbyr kontinuerlig rådgivning for å hjelpe investorer til å unngå feil.

– Dette er hovedårsaken til at Fisher Investments Europes investeringsrådgivere eksisterer. De selger ikke produkter de ikke har kjennskap til, men er der for å hjelpe kundene med en fast kurs for å nå deres mål. Det er en viktig rolle som investorer ofte ikke tenker på når de vurderer å bruke en profesjonell finansiell rådgiver, sier Anderson.

Å investere i aksjemarkedene innebærer risiko for tap. Det er ingen garanti for at investert kapital vil bli tilbakebetalt. Tidligere avkastning er ingen garanti for fremtidige resultater.

Denne artikkelen utgjør Fisher Investments Norden, Fisher Investments Europe og Fisher Investments’ overordnede oppfattelse og bør ikke oppfattes som personlige investeringsråd, skatteråd eller som en fremstilling av deres eller kundenes resultat. Det gis ikke noen garanti for at vi fortsatt vil ha disse holdningene, og de kan endre seg når som helst på bakgrunn av nye opplysninger, nye analyser eller nye overveielser. Det gis heller ikke noen garanti for prognosenes riktighet i dette sammendraget. Alle tidligere eller kommende prognoser er ikke nødvendigvis like nøyaktige som prognosene her.

Fisher Investments Norden er det sekundære foretaksnavnet som brukes av Fisher Investments Europe Limited i Norge. Fisher Investments Europe Limited er autorisert og regulert av det britiske Financial Conduct Authority (FCA Number 191609) og er registrert i England (foretaksnummer 3850593). Fisher Investments Europe Limiteds hovedkontor: 2nd Floor, 6-10 Whitfield Street, London, W1T 2RE, Storbritannia. Fisher Investments Europe Limiteds morselskap, Fisher Asset Management, LLC, som handler under navnet Fisher Investments, er etablert i USA og regulert av US Securities and Exchange Commission og fungerer som en underleverandør i henhold til en utkontrakteringsavtale.

FISHER INVESTMENTS NORDEN

Fisher Investments Norden er handelsnavnet brukt av Fisher Investments Europe i Norge, som har blitt kåret til Årets Formuesforvalter 3 år på rad av ADVFN.

Morselskapet, Fisher Investments, ble grunnlagt av investeringsguruen Ken Fisher i 1979, og per 30.06.2017 forvalter Fisher Investments, Fisher Investments Europe og tilknyttede selskaper over 699 milliarder kroner for mer enn 35,000 kunder verden rundt.

Fishers enkle investeringsfilosofi baserer seg på at tilbud og etterspørsel er de eneste faktorene som styrer verdipapirenes kurser. Kapitalmarkedene er relativt effektive til å regne inn all kjent informasjon i kursene. Merverdier fra aktiv forvaltning forutsetter derfor informasjon som ikke er allment kjent, eller at kjent informasjon tolkes på en annen og mer korrekt måte enn hos andre markedsaktører. Fisher Investments Norden tilbyr kundene personlig porteføljeforvaltning, en enkel og transparent gebyrstruktur og representanter som møter kundene der det passer dem.

Annonsørinnhold