Agenda

Annonsørinnhold

Annonsørinnhold

Slik unngår du valutaforvirring

Hvis du investerer globalt, tror vi at noe av det viktigste er at du forstår hvordan regionale indekser og valutaforskyvninger bør analyseres. Vår erfaring er at mange investorer roter det til når de vil analysere utviklingstrender ved at de sammenligner avkastninger i ulike valutaer, og dermed ender opp med underlige konklusjoner. Vi mener at denne fremgangsmåten er urealistisk og feil – investorene må sammenligne de ulike avkastningene i den samme valutaen for å forstå markedstrendene.

Tekst av Fisher Investments Norden.

Lær mer i den fullstendige markedsrapporten fra Fisher Investments Norden og med regelmessige oppdateringer om aksjer og investering.

Å investere i aksjemarkedene innebærer risiko for tap. Det er ingen garanti for at investert kapital vil bli tilbakebetalt. Tidligere avkastning er ingen garanti for fremtidige resultater

Sammenligning av indekser eller regionale avkastninger i ulike valutaer tilfører en valutaforskyvning som kan gi konklusjoner som går på tvers av realitetene. Se for eksempel på avkastningene fra 2017 og 1. kvartal 2018. En sammenligning via ulike valutaer, vil kunne få deg til å konkludere at aksjemarkedene i USA ga meravkastning i begge periodene. Når alt kommer til alt steg indeksen MSCI USA i dollar 21,2 % i 2017, mens den kun falt -0,8 % i 1. kvartal 2018. Samtidig ga MSCI EMU pålydende EUR en avkastning på 12,5 % i 2017, mens den falt -2,8 % i 1. kvartal 2018. En slik sammenligning får aksjemarkedet i USA til å se ut som en klar vinner i begge tilfeller.

Dette skyldes imidlertid utelukkende valutaforskyvning. Siden 31. desember 2016 falt dollaren 16,6 % i forhold til euro. Sammenligner man avkastninger på tvers av valutaer, tar man ikke høyde for dette. Når de amerikanske aksjene er pålydende dollar, tar ikke dette hensyn til valutakursenes virkning på avkastningen for europeiske investorer. Når sammenligningen skjer i samme valuta, blir konklusjonen en helt annen. Som figur 1 og 2 viser, lest fra venstre til høyre, tapte det amerikanske aksjemarkedet terreng både i 2017 og i 1. kvartal 2018, mens aksjemarkedene i eurosonen var globalt ledende i begge tilfellene. Vil du se hvordan de enkelte regionene utvikler seg, mener vi dette er måten å gjøre det på: fjern valutaeffekten og sammenlign alle regionene i én og samme valuta – helst din egen.

Figur 1:

Kilde: FactSet, per 08.05.2018. Netto avkastning fra MSCI USA, MSCI EMU og MSCI World i de angitte valutaene, 31.12.2012 – 31.12.2017. Historisk utvikling er ingen garanti eller pålitelig indikator for fremtidige resultater. Som vist kan valutakurssvingninger gi høyere eller lavere investeringsavkastning.

 Figur 2: 

Kilde: FactSet per 18.4.2018. Netto avkastning fra MSCI USA, MSCI EMU og MSCI World i de angitte valutaene, 31.12.2017 – 30.3.2018. Historisk utvikling er ingen garanti eller pålitelig indikator for fremtidige resultater. Som vist kan valutakurssvingninger gi høyere eller lavere avkastning fra investeringer.

For å forstå valutaeffekten på avkastninger kan du se på dataene i Figur 1 & 2 vertikalt, som holder indeksen konstant. Forskjellene skyldes valutakursendringene – og ikke aksjemarkedenes utvikling. Når dette er sagt tror vi at du aldri bør sammenligne avkastninger diagonalt, da dette har alt for mange variabler til at du kan nå frem til noen fornuftige konklusjoner.

Dette er grunnen: Når du til sist skal bruke porteføljen din til å finansiere pensjonisttilværelsen, må du konvertere investeringene du har i andre valutaer. Normalt til din hjemvaluta. Når du gjør dette, påvirkes valutaforskjellen du ser ved sammenligning av avkastninger, hvis den ikke blir eliminert. Avkastningen du får, er dine aksjers avkastning målt i din lokale valuta. Fordi du ikke kan realisere avkastningene i flere ulike valutaer, bør du derfor tenke på dette når du investerer og sammenligner avkastninger. Du kunne sånn sett bruke valutakurssikring – og det er det noen som gjør! Dette har imidlertid andre kostnader og risikofaktorer som ikke inngår i en enkel sammenligning av avkastningen til to indekser i ulike valutaer.

Kanskje tenker du nå at alt dette spiser opp fordelene ved å investere globalt – og kanskje særlig nå for tiden, hvor de europeiske markedene har gitt meravkastning! Hvorfor komplisere alt med å tenke på valuta? For oss er det svært viktig å investere globalt, da man oppnår diversifisering som langt overgår ulempene med kortsiktige valutasvingninger. Mange europeiske enkeltland har store sektor- og bransjekonsentrasjoner – eller en konsentrasjon i enkeltaksjer. Konsentrasjon gir risiko. I tillegg kan også store økonomiske blokker, som eurosonen eller EU, ha økonomiske problemer som påvirker den relative utviklingen. Du trenger ikke se lenger enn til eurosonens statsgjeldskrise mellom 2011 og 2013. Så løsningen er etter vårt syn å lære mer. Å vurdere global avkastning riktig, er et viktig skritt i den retningen.

Lær mer i den fullstendige markedsrapporten fra Fisher Investments Norden og med regelmessige oppdateringer om aksjer og investering.

Investeringer i aksjemarkedene innebærer risiko for tap, og det finnes ingen garanti for at man får tilbake hele eller deler av den investerte kapitalen. Historisk utvikling er ingen garanti eller pålitelig indikator for fremtidige resultater. Verdien av investeringer og inntjeningen fra disse vil svinge i takt med de globale aksjemarkedene og de internasjonale valutakursene.

Fisher Investments Norden er handelsnavnet som brukes av Fisher Investments Europe Limited i Norge. Fisher Investments Europe Limited er autorisert og regulert av Storbritannias Financial Conduct Authority (FCA-nummer 191609), og er registrert i England (selskapsnummer 3850593). Fisher Investments Europe Limited har sitt hovedkontor på: 2nd Floor, 6-10 Whitfield Street, London, W1T 2RE, Storbritannia.

Fisher Investments Europe Limited setter ut porteføljeforvaltningen til sitt moderselskap, Fisher Asset Management, LLC. Fisher Asset Management, LLC driver virksomhet under navnet Fisher Investments, som er etablert i USA og under tilsyn av USAs Securities and Exchange Commission. Investeringer i aksjemarkedene innebærer risiko for tap, og det finnes ingen garanti for at man får tilbake hele eller deler av den investerte kapitalen. Historisk utvikling er ingen garanti eller pålitelig indikator for fremtidige resultater. Verdien av investeringer og inntjeningen fra disse vil svinge i takt med de globale aksjemarkedene og de internasjonale valutakursene.

Kilder:

[1] Kilde: FactSet per 18.4.2018. MSCI USA Index pålydende USD, 31.12.2016 – 31.12.2017 og 31.12.2017 – 30.3.2018. Valutakurssvingninger mellom dollar og andre valutaer kan gi høyere eller lavere investeringsavkastning.

[2] Ibid. MSCI EMU Index pålydende EUR, 3112.2016 – 31.12.2017 og 31.12.2017 – 30.3.2018. Valutasvingninger mellom euro og andre valutaer kan gi høyere eller lavere investeringsavkastning.

[3] Kilde: FactSet per 18.4.2018. EUR/USD valutakursendring, 31.12.2017 – 31.3.2018.

Annonsørinnhold