Agenda

Annonsørinnhold

Annonsørinnhold

Derfor bør du velge et bærekraftig fond

Med den nye fondspakken Nordea Liv Bærekraft har Nordea gjort det enklere å påvirke samfunnet positivt som investor. Samtidig gir det deg mulighet for god avkastning på dine investeringer.

Man kan fort bli tungsindig og dystopisk, om man tar innover seg dagens nyhetsbilde: klimakrise, miljøproblemer, fattigdom, kriger og flyktningkriser, folk på slavekontrakt som produserer våre handelsvarer. Listen er – om ikke uendelig – så i hvert fall deprimerende lang.

Men det er mulig, også som privatperson, å være med å dytte verden i en bedre retning. En god måte å sikre fremtiden på, både for verden og for deg, er å investere i bærekraftige selskaper.

For investorer og selskaper gir dette nyhetsbildet både muligheter og risiko. Jo større utfordringer verden står overfor, for eksempel innenfor klimaområdet, desto større blir mulighetene for å skape enorme verdier for innovative bedrifter. Samtidig står selskaper overfor tilsvarende større risiko dersom de ikke adresserer hensyn til klima og miljø i egen drift og blant interessenter som ansatte, leverandører, kunder og myndigheter.

Risikabel aksjeplukking

Imidlertid er det vanskelig for folk flest å plukke de aksjene som faktisk er mest bærekraftige. Derfor har Nordea satt sammen fondsporteføljen Nordea Liv Bærekraft, som gjør det enkelt å spare bærekraftig og investere for fremtiden.

– Fondsserien passer for alle som ønsker å investere med sterkt fokus på bærekraft. Fondene er laget for å nå alle kunder, enten om du ønsker å spare til pensjon eller ønsker å spare eller investere til andre formål, forklarer Leif-Rune Husebye Rein, Investeringsdirektør i Nordea Liv.

Han forteller at Nordeas analytikere har gått gjennom alle selskapene i porteføljen og plukket ut virksomhetene som er ekstra seriøse på å håndtere menneskerettigheter, arbeidsvilkår og forretningsetikk i henhold til globale og nasjonale lover, regler og retningslinjer, samt bedrifter som utvikler nye, innovative løsninger relatert til miljø, klima og utvikling.

Klikk her for å starte sparing i fondspakken Nordea Liv Bærekraft.

Grønne investeringer for folk flest

– Bærekraftig sparing er å forsøke å gjøre noe godt, å få til en positiv endring i næringslivet og samfunnet, med dine sparepenger. I Nordea Liv Bærekraft har vi utelatt langt flere selskaper enn det som er tilfellet for vårt øvrige fondstilbud, selv om også de holder et solid nivå på bærekraft.

ESG-analyse kalles det når analytikere går selskapene grundig etter i sømmene på områdene «Environment», «Social» og «Governance» (ESG). Nordea gjør omfattende analyser for å sikre at selskapene de investerer i har bærekraftig drift gjennom sterk ledelse, høyt fokus på miljø, samfunn og fremtidsrettede produkter.

Nordea Liv Bærekraft er et knippe fond som er bedre skodd enn de fleste andre til å begi seg ut i en mer komplisert og uoversiktlig fremtid. Mange kunder investerer i Nordea Liv Bærekraft ikke bare for å bidra til en bedre verden, men fordi de har innsett at dette er en mer fornuftig måte å sikre egne investeringer mot ny risiko og – ikke minst – søke nye kilder til verdiskaping.

– Nordea har en sterk tro på aktivt eierskap, og vi mener det er en samfunnsoppgave, på vegne av kundenes totale forvaltede midler på over 3.000 milliarder kroner, å påvirke bedriftene til å bidra til en positiv endring i samfunnet. Det gjør vi gjennom å stemme på generalforsamlinger når det er ESG-relaterte spørsmål, fortsetter Husebye Rein.

Investeringsdirektør i Nordea Liv, Leif-Rune Husebye Rein.

I 2018 stemte Nordea på over 450 ESG-relaterte spørsmål.

Vil du investere i selskaper som er ekstra dyktige på å håndtere risiko relatert til miljø, menneskerettigheter, arbeidsvilkår og forretningsetikk. Klikk her. 

Best på bærekraft

Å se etter ESG-faktorer er ikke noe nytt for Nordea. Nordea har i en årrekke jobbet med og videreutviklet modeller og metoder for å plukke ut de mest bærekraftige aksjene, både i forhold til ESG-målene og i forhold til god avkastning.

Nordea var blant de første i Norden som i 2007 skrev under på FNs prinsipper for bærekraftige investeringer (UNPRI) og dermed forpliktet seg til å ESG-analysere alle investeringsprosjekter.

Nordea, som den eneste nordiske banken, er en av 30 banker som har vært med å utarbeide prinsippene for ansvarlig bankdrift i samarbeid med finansinitiativet i FNs miljøprogram (UNEPFI). Den 22. September 2019 ble prinsippene signert av 130 banker ved FNs generalforsamling i New York.

At Nordea arbeider seriøst med ESG-faktorene kommer også frem i den ferske rapporten «Walking the Talk». Her har Stockholm School of Economics gjennomgått hvordan de største svenske børsnoterte selskapene både kommuniserer og etterlever ESG-mål. I år kommer Nordea best ut blant de undersøkte selskapene i bank- og finansnæringen, og blant de seks beste selskapene uavhengig av bransje.

Strengere kriterier

– Nordeas grundige ESG-analyser er kundenes garanti for at de kan investere med god samvittighet og forhåpentligvis også få en bedre avkastning på lang sikt, sier Husebye Rein.

Arbeidet for bærekraftige investeringer er også lagt merke til internasjonalt. Nordea Asset Management har fem år på rad fått utmerkelse for sitt arbeide med bærekraftige investeringer fra det internasjonale tidsskriftet Capital Finance International (CFI). I begrunnelsen sier CFI blant annet at Nordea gjennomgående er i forkant med bærekraftige investeringer og aktivt bruker ESG til å redusere risikoen og sikre høy avkastning.

– Denne prisen er et tydelig bevis på at vi ikke bare klarer å leve opp til forpliktelsene våre, men at vi faktisk er en av de aller sterkeste aktørene på området, fortsetter Husebye Rein.

Nordea Liv Bærekraft har 6 ulike risikonivåer, etter Nordea sitt portefølje- og rådgivningskonsept. Man kan velge aksjeandel fra 10 prosent (konservativ investeringsprofil) til opp mot 100 prosent aksjer med en offensiv investeringsprofil. Høyere aksjeandel gir større positive og negative svingninger, og passer for kunder med lengre tidshorisonter. Fondene i porteføljene er fra både Nordea og eksterne aktører, og de følger Nordeas taktiske markedssyn.

Vil du investere for en bedre verden. Les mer her.

* Generelt om risiko ved sparing i fond.
Det er viktig å merke seg at historisk avkastning ikke gir garanti for fremtiden. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Penger som plasseres i fond kan gå både opp og ned i verdi, og det er ikke sikkert at du får tilbake hele beløpet du satte inn.

Advertisement
Annonsørinnhold