Agenda

Annonsørinnhold

Annonsørinnhold

Ta disse magesymptomene på alvor

Tarmkreft er blant de vanligste kreftformene her til lands og siden 1960 tallet har antall personer som har blitt diagnostisert doblet seg. Lege og gastroenterolog Peder Sandvold Olsen hos Volvat forteller om en økning i aldersgruppen 40 til 50 år. Han oppfordrer alle som opplever problemer med mage og tarm om å sjekke seg.

Regjeringen har bestemt at screening skal innføres i Norge med et mål om at alle 55-åringer skal få tilbud om tarmkreftscreening. Hensikten er å oppdage kreften eller forstadier til kreft slik at det kan behandles tidlig.

– Screeningprogrammet som nå initieres er viktig, siden det med stor sannsynlig vil være med på å redusere både dødelighet og forekomst av tarmkreft, som er blant de hyppigste kreftformene. Ved å undersøke denne aldersgruppen vil vi få mest igjen for ressursene som brukes, men effekten av et slikt screeningprogram er avhengig av at folk faktisk deltar, sier Sandvold Olsen.

Bestill en sjekk hos Volvat her

Lytt til kroppens signaler

Kreft kommer som regel ut av det blå. Du kan være symptomfri ganske lenge eller kun oppleve beskjedne, uspesifikke plager. Sandvold Olsen oppfordrer alle til å lytte til kroppens signaler:

– Kreft kan foreligge i tarm uten at det gir opphav til symptomer før i senere faser av sykdommen, og symptomene som kan oppstå er uspesifikke. Hvis magesmerter/diaré, luftplager, slapphet og vekttap varer over en måned, bør man vurdere og sjekke hva det kan skyldes.

De fleste med mage- og tarmplager har det som kalles for «irritabel tarm syndrom» (IBS). Cirka 10 til 15 prosent av befolkningen har dette i mer eller mindre grad. Noen utvikler det etter en antibiotikabruk, andre får det gjennom mage- og tarminfeksjoner. Stressende livsstil og usunt kosthold kan også være en årsak til mageplager.

Tarmkreft kan dels ses på som en livsstilssykdom. Den sterke økningen i antall tilfeller har kommet etter annen verdenskrig, parallelt med sterk økning i velstanden.

– Det er stadig mye vi ikke vet. Men det pekes ofte på «noe i maten», på rødt kjøtt, røyking, overvekt. En viss arvelig komponent er det nok også, sier Sandvold Olsen.

Sjekk deg!

Ved en utredning med koloskopi kan man finne ut hvilke forebyggende tiltak som kan gjøres mot tarmkreft. Tarmkreft utvikles fra polypper, og ved en koloskopi kan man forebygge ved å oppdage og fjerne godartede polypper. Polypper kan oppstå i relativt ung alder, og kan være arvelig. Sandvold Olsen understreker hvor viktig det er å la seg undersøke:– Tarmkreft rammer vanligvis eldre, men vi ser at den største relative økningen i tarmkrefttilfeller skjer i aldersgruppen 45-50. Dette er en aldersgruppe som ikke vil favnes av screeningprogrammet, så mennesker i denne aldersgruppen skal heller ikke ha for høy terskel til å la seg undersøke, for eksempel dersom de har nytilkomne tarmplager av en viss varighet.

Symptomer på tarmkreft

  • Endret avføringsmønster
  • Følelse av at tarmen ikke tømmes ordentlig ved avføring
  • Luft i tarmen, følelse av å være oppblåst
  • Magesmerter
  • Blod/slim i avføringen
  • Vekttap
  • Blodmangel (lav blodprosent og/eller lave jernlagre)

Er du i tvil om at magen eller tarmen er som den skal, så er det fort gjort å få sjekket det. Ta kontakt med Volvat for en uforpliktende prat her!

Annonsørinnhold