Agenda

Annonsørinnhold

Annonsørinnhold

Forstå volatilitetens rolle i porteføljen din

Tekst av Fisher Investments Norden.

Det er ingen hemmelighet at mange investorer strever med volatilitet i markedet. Men volatilitet kan faktisk være din beste venn. Mange forbinder volatilitet med korreksjoner av aksjemarkedet og bratte fall i markedet.

Men faktisk går volatilitet begge veier. Volatilitet med tanke på oppgang er akkurat like viktig og bidrar til aksjenes langsiktige stigning. Du liker sikkert volatilitet når det går oppover (selv om du kanskje ikke tenker på det som «volatilitet») og du hater sannsynligvis nedsidevarianten. Her er et annet eksempel. Mange investorer får avsmak for aksjer etter en nedtur, men de samme menneskene har stor appetitt for aksjer under perioder med børsoppgang. Dette er klassisk nærsynt tapsaversjon – investorenes tendens til å føle smerte ved tap på investeringer i mye større grad enn de føler gleden ved fortjeneste. Dette får ofte disse investorene til å prøve å beskytte seg mot framtidige kortvarige tap og den smerten de vil medføre. Disse investorene lider ikke egentlig av risikoaversjon; de er ofte bare nærsynte og ikke helt klar over risikoen de tar. Hvis du frykter volatilitet i aksjer kan kognitiv coaching, evnen til å holde et langsiktig fokus og planlegge for de mest sannsynlige resultatene kanskje hjelpe deg med å tolerere eller til å med bli glad i volatilitet. Dette kan gjøre deg i stand til å dra fordel av den historiske avkastningen på aksjer.

Det er ikke enkelt å være disiplinert mens aksjemarkedene er preget av volatilitet, og noen investorer greier bare ikke å håndtere bevegelsene. Mennesket tenker naturlig nok mer på kortsiktig overlevelse, noe som er bra, men det trenger ikke akkurat å være til hjelp når du navigerer i komplekse kapitalmarkeder. Men hvis du lærer deg å tenke langsiktig har «får ikke sove om natten»-faktorene en tendens til å blekne. For langsiktige investorer kan en investerings-coach eller rådgiver være et av de beste midlene mot bekymringer og en sikring mot potensielle investeringsfeil som ofte følger slike følelser.

Slik ser erfarne analytikere på markedssituasjonen nå.

Hvis du investerer langsiktig kan det gi deg et annet perspektiv på volatilitet. Selv om du har et behov for å redusere volatiliteten for å nå kortsiktige mål, som for eksempel å spare til nedbetaling av huset ditt eller bygge opp en kontantreserve for å møte uventede utgifter, er ikke volatilitet en fiende hvis du tenker langsiktig. Aksjer, som er mer volatile på kort sikt, gir mye høyere avkastning over flere tiår enn fastrentepapirer. La oss se på de langsiktige avkastningene til to formueklasser og hvordan de står seg i en sammenligning.

Siden 1926 har det vært 64 rullerende 30-årsperioder. Aksjer har gjort det bedre enn faste renter hver gang med en gjennomsnittlig margin på 4,8-til-1 i disse periodene.1 Selv over kortere 20-årsperioder, har aksjer vist seg å gi bedre resultater enn faste renter. Siden 1926 har aksjer gitt bedre resultater enn faste renter i 67 av de 74 20-års rullerende periodene (91 % av tiden), med en 3,4-til-1 margin i gjennomsnitt.2

Likevel frykter mange mennesker aksjeinvesteringer på lang sikt til tross for den høye sannsynligheten for at aksjer vil gjøre det bedre enn faste renter. Slike investorer kan frykte at denne gangen, når de bestemmer seg for å investere, vil være en av de få gangene aksjer får et betydelig fall. Men i disse sjeldne 20-årsperiodene der faste renter har gjort det bedre enn aksjer, var det bare med en 1,6-til-1 margin i gjennomsnitt. Så selv om du investerte i faste renter i disse periodene var ikke marginen i forhold til aksjer særlig stor. I de fleste andre intervallene har aksjer gjort det vesentlig bedre enn faste renter. Sagt på en annen måte er det ikke særlig sannsynlig at faste renter vil gjøre det bedre enn aksjer over 20- eller 30-årsperioder, og selv hvis de gjør det, er ikke resultatet betydelig bedre.

Lær mer i den fullstendige markedsrapporten og regelmessige oppdateringer fra Fisher Investments Norden.

Selv om de historiske bevisene er svært sterke, må du huske at investeringer ikke handler om sikker kunnskap. I stedet handler det, som i medisin eller andre vitenskapelige områder, om sannsynligheter. Selv om det å studere historie kan gi deg en idé om hva slags resultater som er de mest sannsynlige, utgjør ikke tidligere resultater noen prognose for hva som vil skje i framtiden. Men hvis du må investere i et 30+ årsperspektiv (som mange investorer gjør) og krever langsiktig vekst, er oddsene for aksjer bedre.

Det vil alltid være noen investorer som ikke er i stand til å endre sitt perspektiv fra det kortsiktige. Volatiliteten og søvnløsheten blir for mye for dem. Men det er også greit! Men disse investorene kan være nødt til å senke sine langsiktige avkastningsforventninger. Eller hvis de ikke er i stand til å tåle volatiliteten som er forbundet med aksjer, kan de ha behov for å tjene mer penger på andre måter eller bruke mindre penger for å utligne lavere langsiktige investeringsavkastninger.

Sannheten om forholdet mellom risiko/avkastnng er at du ikke kan få aksjeavkastning uten aksjerelatert volatilitet. Aksjer er forbundet med risiko på kort sikt og ikke noe sted du bør plassere neste måneds husleie eller innbetaling på huslånet. Men over en lengre periode kan investeringer med fast rente være risikable også hvis dine framtidige mål krever vekst. Hvis du kan lære å bekymre deg mindre, være fokusert over lengre tid og planlegge for det som er mest sannsynlig i stedet for de verst tenkelige scenarioene, kan volatilitet være din venn.

Kilder:

1. Kilde: Global Financial Data (GFD), Inc., per 5.6.2019. Aksjer og faste renter 30 års rullerende årlig avkastning målt etter henholdsvis GFD’s Developed World Return Index og GFD’s 10-Year Government Bonds Index, 12.31.1925–12.31.2018. Angitt i britiske pund (GBP). Valutasvingninger mellom kroner og britiske pund (GBP) kan gi høyere eller lavere investeringsavkastning.
2. Kilde: Global Financial Data (GFD), Inc., per 5.6.2019. Aksjer og faste renter 20 års rullerende årlig avkastning målt etter henholdsvis GFDs Developed World Return Index og GFDs 10-Year Government Bonds Index, 12.31.1925–12.31.2018. Angitt i britiske pund (GBP) for datatilgjengelighet. Valutasvingninger mellom kronor og britiske pund (GBP) kan gi høyere eller lavere investeringsavkastning.

Fisher Investments Norden er handelsnavnet som brukes av Fisher Investments Luxembourg, Sàrl i Norge («Fisher Investments Norden»). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl er et privat selskap med begrenset ansvar som er registrert i Luxembourg (firmanummer: B228486), er under tilsyn av Commission de Surveillance du Secteur Financier («CSSF»), og har registrert adresse: K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor L-1246 Luxembourg. Fisher Investments Norden outsourcer noen deler av daglige investeringsråd, porteføljestyring og handelsfunksjoner til sine tilknyttede selskaper. Spesielt vil utarbeidelsen av rapporter om egnethet for investeringer delvis utføres av Fisher Investments Europe Limited, som handler under navnet Fisher Investments UK («Fisher Investments UK»), og de daglige beslutningene om porteføljestrategi vil bli gjennomført av Fisher Asset Management, LLC, som handler under navnet Fisher Investments («Fisher Investments»). Handelsfunksjoner kan utføres av Fisher Investments Norden, Fisher Investments UK eller andre tilknyttede selskaper.

Investeringer i finansmarkedene innebærer risiko for tap, og det er ingen garanti for at man får tilbake hele eller deler av den investerte kapitalen. Historisk utvikling er ingen garanti eller pålitelig indikator for fremtidige resultater. Verdien av investeringer og inntjeningen de gir, vil svinge i takt med de globale finansmarkedene og de internasjonale valutakursene.

Annonsørinnhold