Agenda

Annonsørinnhold

Annonsørinnhold

Henrik Sommerfelt, Daglig leder i CMC Markets overvåker markedet tett. Foto: CMC Markets

7 ting du må du vite om gearing før du investerer

Å låne penger til finansinvesteringer er en turbo for både gevinst og tap. Dette trenger du å vite før du prøver deg! Og ja, vi tilbyr en «boot camp» for giring.

Har du tenkt på at boligkjøp er giring? At 1.200.000 kroner i egenkapital gjør at du typisk kan kjøpe en bolig til 4.800.000 med 75 prosent av summen som lån. Og at en 10 prosents vekst i boligprisen gir 40 prosent avkastning på egenkapitalen.

Giring i finansielle investeringer er grunnleggende det samme. Egenkapital tilføres en andel lånte penger for å gjøre en større investering. Verdiutviklingen på den totale investeringen – enten den positiv eller negativ – vil gi en høyere prosentvis utslag på egenkapitalen.

Før har giring vært forbeholdt større investorer, men med CFDer (contracts for difference) kan også du som privatinvestor ta i bruk giring. Og du kan gire kjøp av alt fra aksjer til valuta, indekser og råvarer. Hva trenger du å vite før du girer? Vi har sju punkter som vi mener er viktige å kjenne til:

1. Så mye kan du gire

Hos CMC Markets kan du gire mellom 5 og 30 ganger, avhengig av hva som er det underliggende instrumentet. Det er CFDer på aksjer som ligger lavest, med mulighet for «femgangeren». Det innebærer at du kan gjøre en investering på 250.000 kroner med en egenkapital på 50.000 kroner. Det er innenfor de mest likvide markedene at du kan gire mest. Innen valuta kan du for eksempel gire 30 ganger.

(Dersom du kvalifiserer til å bli klassifisert som en profesjonell kunde, vil giringmulighetene være langt høyere.)

2. Hvordan risikoen øker

Når mulighetene for økt avkastning øker med giring, innebærer det også en symmetrisk økning av risikoen. La oss si du kjøper CFDer på den tyske DAX-indeksen. Du går inn med 30.000 kroner og girer maksimalt, som er 20 ganger innsatsen, og har en investering på 600.000 kroner. Dersom indeksen faller med 5 prosent, vil du ha tapt hele innsatsen.

Lyst til å prøve trading i aksjer, indekser, råvarer eller valuta? Åpne en demokonto hos CMC Markets eller ønsker du å søke om en livekonto med en gang?

3. Dette er marginkravet

Marginkravet er den bufferen du må stille til rådighet for å beskytte deg mot tap. Størrelsen på marginkravet baserer seg på historisk risiko og likviditet per produkt. Jo mer prissvingninger desto større sikkerhet må du stille.

Det er mange fordeler med å trene på en demokonto før du setter igang med investeringer. Foto: CMC Markets

4. Tvangssalg – en reell trussel

Tvangsalg skjer når kontoverdien faller under halvparten av marginkravet. Dette kan du unngå ved å sette inn mer midler eller ved å redusere giringen. På denne måten tåler du bedre kortsiktige svingninger. Du vil også motta varslinger på forskjellige måter når denne grensen nærmer seg. I en handelsløsning som CMC Markets har du full oversikt over marginbruk.

5. Diversifiser risiko

Hos CMC Markets har du tilgang til CFDer på 10.000 finansinstrumenter over hele verden. Bruk dette mangfoldet til å redusere risiko – ikke legg alle eggene i samme kurv! I handelsløsningen kan du enkelt simulere hvordan risikoen på ulike papirer korrelerer og motkorrelerer.

6. Vær fokusert på lånerenten

Giring er å låne penger, og det koster å låne penger. Renten på giring via CMC Markets varierer med de renten i de underliggende markedene. Normalt ligger vi på et påslag på mellom 1 og 2,5 prosentpoeng på de relevante interbankrentene. Denne kostnaden gjelder kun posisjoner man holder over natten og ikke intradagshandler. Og handler man forward kontrakter kan man unngå denne kostnaden, men da er det en noe større spread mellom kjøps- og salgskurs.

7. Tørrtren på vår «boot camp» før du setter i gang

Giring er en turbo for både oppside og nedside når du investerer. Heldigvis finnes det en god mulighet for å teste deg selv og trene før du setter i gang med ekte penger. Det kan du gjøre med en demokonto hos CMC Markets

Åpne en demokonto i dag

CFDer er komplekse finansielle instrumenter, og det er høy risiko knyttet til investeringer i disse. Grunnet giring kan du tape penger raskt. 80 prosent av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler i disse produktene. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFD-er fungerer og om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.

Annonsørinnhold