Agenda

Annonsørinnhold

Annonsørinnhold

Slik handler tradere basert på tekniske formasjoner

Optimister og pessimister leser nyhetene ulikt. Dragkampen dem imellom driver kursendringene på aksjer og andre finansielle instrumenter. Ofte skaper dynamikken i dragkampen gjenkjennelige prisformasjoner. Å forstå disse kan bli en lønnsom lærdom.

– Formasjoner er en sentral del av teknisk analyse. Begrunnelsen for at en trader skal ta formasjoner på alvor, er egentlig ganske enkel, sier analytiker Peter Ozsvat Carlsson i CMC Markets.

– Investorer kan tolke den samme informasjon forskjellig, og handle deretter. Svært forenklet er det denne dragkampen mellom investorer som skaper kurssvingninger. Historien har vist oss at disse kampene gjerne følger noen velkjente svingninger i styrkeforhold, og dette kan du som trader utnytte.

Prøv deg på teknisk analyse med en demokonto hos CMC Markets

Samme informasjon, forskjellig tolkning

Det Ozsvat Carlsson snakker om, er hvordan informasjonsflyten påvirker nåverdien av finansinstrumenter. Det kan for eksempel være en enkelthendelse internt i et selskap, som når de beslutter å bygge en ny fabrikk. Eller det kan være summen av mange nyheter, gjerne fra et marked hvor et selskap planlegger å ekspandere.

Denne informasjonsflyten prises raskt inn (i dette tilfellet) en aksje men kan også være en råvare, en valuta eller et annet finansinstrument. Utslagene i kursen vil være et uttrykk for hvor positivt eller negativt markedet tolker informasjonsflyten, og kursendringene kan forstås som en dragkamp mellom optimister og pessimister, sier Ozsvat Carlsson:

– Noen nyheter har et klart positivt eller negativt fortegn, som driver kursen. Andre ganger kan en nyhet inneholde et worst case og et best case scenario. Uansett vil menneskers ulike grunnsyn påvirke hvor positivt eller negativt en nyhet oppleves og hva de gjennom egne kjøps- og salgssignaler mener den betyr for verdsettelsen.

Søk om en livekonto hos CMC Markets her

Bruk formasjoner til trading

Det er i denne dragkampen at formasjoner oppstår, som ubalanser i kampen mellom pessimister og optimister om riktig prising. Den kortsiktige dynamikken i hvordan markedet tolker nyheter kan skape mange formasjoner, for eksempel de kjente hode-og-skuldre-formasjoner, dobbel-topp-formasjoner eller rektangel-formasjoner. Grafene er tatt fra CMC sin handelsplattform:

Røde piler er salgssignaler, grønne er kjøpssignaler.

Hode- og skuldreformasjon
Dobbel-topp-formasjon
Rektangel-formasjon

Søk om en livekonto hos CMC Markets her

– Kursen vil ikke alltid lage formasjoner, og ofte er de heller ikke klokkerene. Likevel vil jeg hevde at en forståelse av formasjoner kan være nyttig for en trader å kjenne til. Det er fordi vi ofte har sett lignende utviklingstrekk før, og dermed kan ha en statistisk formening om videre utvikling, sier Ozsvat Carlsson.

– Hvordan kan en trader i praksis bruke formasjonene?

– For det første handler det om å øke sannsynligheten for å treffe, og når du treffer ha et fornuftig forhold mellom potensiell gevinst og tap. Du kan begrense nedsiden i traden ved å sette en stop loss dersom prisen bryter formasjonen, og det viser seg å være et feilsignal.

Han gir oss et enkelt eksempel: Basert på formasjonen setter du kursmålet 5 prosent opp og stop loss 2 prosent ned (2,5x større oppside enn nedside). Dersom formasjonen treffer halvparten av tiden vil du tjene penger ved å gjenta dette over tid.

Går du short har du en tilsvarende mulighet til å tjene penger også når du treffer på fallende markeder og salgssignaler i formasjonen.

Interessert i å lære mer om teknisk analyse og hva det kan gjøre for deg som trader? Peter Carlsson holder jevnlig seminarer og webinarer i teknisk analyse - MELD DEG PÅ HER.

Slik handler du enkelt på formasjoner

Gode graf- og tegneløsninger er viktig. Handelsplattformen til CMC Markets gir umiddelbart tilgang til et vell av grafer og verktøy som kan tilpasses. Her kan du følge kursutviklingen for aksjene, valutaene og råvarene du ønsker å handle. Det er din visuelle analyse av prisutviklingen som avgjør hvilken formasjon du sannsynligvis er vitne til. Kanskje vil du ønske å se om du treffer før du handler første gang? Du kan også velge å opprette en demokonto.

Hos CMC Markets handler du i CFDer (Contract for Difference). Dette er finansielle instrumenter der verdiutviklingen gjenspeiler prisendringene på børsene. Det kan være CFDer på alt fra aksjer og råvarer til valuta og obligasjoner. Med CFDer kan du ikke bare velge om du vil gå short eller long, men du kan også gire investeringen. Her kan du lese mer om giring: 7 ting du må du vite om gearing før du investerer.

Prøv deg på teknisk analyse med en demokonto hos CMC Markets 

CFD-er er komplekse finansielle instrumenter og investeringer i disse innebærer høy risiko for å tape penger raskt, grunnet gearing. 75 prosent av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler i disse produktene. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFD-er fungerer og om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.

Annonsørinnhold