Agenda

Annonsørinnhold

Annonsørinnhold

Den gjennomsnittlige avkastningen er ikke normalen

Mange Ponzi-opplegg og investeringssvindler har dette til felles: De lover jevn, positiv avkastning som er nær den 10 % historisk gjennomsnittlige årlige avkastningen for aksjer – slik dette måles av S&P 500 Index. Sirenesangen om jevn, positiv avkastning med begrenset volatilitet kan være vanskelig å motstå. Ville det ikke være fint å kunne se dine aktiva vokse på en forutsigbar måte, uten noen uforutsette eller ukomfortable fall i verdi? Det eneste problemet er at dette er for godt til å være sant. «Gjennomsnittlig» markedsavkastning er ganske enkelt ikke så normalt.

Før vi legger fram mer bevis på hvor sjelden «gjennomsnittlig» avkastning er, vil vi komme med en kort advarsel. Du husker kanskje Bernie Madoff som lurte investorer med løfte om jevn, positiv avkastning. Kontoene han forvaltet gikk etter sigende opp selv i år der de fleste markedene gikk ned. Men det er også viktig å huske at Madoffs utlovte avkastning var betydelige mindre enn markedsavkastningen i de mange årene der markedet gikk mye opp. Dette antyder at mange av Madoffs investorer var motivert mindre av grådighet (ønsket om å tjene så mye penger som mulig) enn av frykt (ønsket om å minimalisere tap). Noen av Madoffs offer rapporterte at de var konservative fordi de var ikke ute etter kjempestor avkastning. I stedet var de opptatt av å unngå volatilitet, et ønske som kan delvis forklares av en viktig innsikt i atferdsøkonomien. Investorene synes typisk at tap er mer smertefullt enn gleden ved en fortjeneste av lignende størrelse – et fenomen som kalles myopisk, eller nærsynt tapsaversjon.

Lær mer i den fullstendige markedsrapporten og regelmessige oppdateringer fra Fisher Investments Norden.

Ekstrem avkastning er faktisk ganske vanlig

Mens den gjennomsnittlige avkastningen i US S&P 500 aksjeindeksen er om lag 10 % per år, ser vi, hvis vi ser på fordelingen av markedsavkastningen i S&P 500 siden 1926 (figur 1), noe som kan være ganske overraskende: stor variasjon! Merk at markedsavkastningen ikke fordeler seg jevnt – også kjent som en normalkurve. Den er heller ikke tilfeldig fordelt. Historisk har de fleste vanlige resultatene vært mye opp eller mye ned. Markedene har gått opp mer enn 20 % i over 36 % av årene. Markedene har gått opp mellom 0 % til 20 % i mer enn 36 % av tiden. Vi har sett negativ avkastning i bare 27 % av tiden.

Figur 1: S&P 500 Annual Returns, 1926–2018

Kilde: Global Financial Data, per 17.10.2019; S&P 500 Total Return Index fra 31.12.1925–31.12.2018. Angitt i amerikanske dollar. Valutasvingninger mellom amerikanske dollar og norske kroner kan medføre høyere eller lavere avkastning på investeringen.

Den viktigste lærdommen her er at i et gitt år er normal avkastning – den langsiktige avkastningen i aksjemarkedene på 10 % slik dette presenteres av S&P 500 – ganske uvanlig. Det er faktisk langt fra å være normalt, normal avkastning er ganske uvanlig. Markedene har gått opp langt oftere enn ikke, men markedsavkastningen har variert en god del. Årlig avkastning på omlag 10–12 % er ganske sjelden. Siden 1926 har S&P 500 hatt avkastning på mellom 10 % og 12 % på et år bare fem ganger (1926, 1959, 1968, 1993 og 2004). Andre lands aksjemarkeder kan vise til lignende resultater. Hvis en investering lover gjennomsnittlig avkastning i dette området, slik Madoff gjorde, kan det være et rødt flagg. Det er et potensielt faresignal fordi gjennomsnittlig avkastning faktisk er ganske sjelden og det er uvanlig for noen investeringstrategi å oppnå gjennomsnittlig aksjeavkastning år mot år.

Slik ser erfarne analytikere på markedssituasjonen nå.

Oppnåelse av gjennomsnittlig avkastning på lang sikt

Hvis du er aksjeinvestor vil den årlige avkastningen komme til å være svært variabel. Som vi har sett kan markedene, på sin vei til 10 % gjennomsnittlig historisk avkastning i et gitt år, gå mye opp eller ned, eller litt opp eller ned, eller være uendret. Hvis du er en langsiktig aksjeinvestor med høye vekstmål vil du sannsynligvis måtte forberede deg på svært ujevn årlig avkastning. Dette kan kreve tålmodighet.

Du vil også måtte tåle volatiliteten som utgjør en del av aksjemarkedene. Hvis du prøver å unngå den vanlige markedsvolatiliteten, kanskje ved å trekke deg ut av markedet under en korreksjon, vil du trolig gjøre feil som vil tære på din langsiktige avkastning. For eksempel kan du ende opp med å selge etter at aksjene allerede har falt og kjøpe dem tilbake etter at de delvis har steget igjen. Volatilitet er din venn, hvis du lar den være det. Men hvis du prøver å minimalisere volatiliteten ved å gå inn og ut av aksjemarkedene vil du også gå glipp av aksjenes historiske avkastninger.

Det å være en gjennomsnittsinvestor, i betydningen å realisere den gjennomsnittlige avkastningen i aksjemarkedet, er helt topp. Ti prosent årlig avkastning over lang sikt er det ingen grunn til å være misfornøyd med. Men du vil ikke oppnå dette hvis du ikke er i stand til å tåle volatiliteten i aksjemarkedene. Det å huske at den årlige avkastningen varierer mye og at den gjennomsnittlige avkastningen på om lag 10 % er sjelden, kan forhåpentligvis hjelpe deg med å holde deg på sporet og bli en vellykket «gjennomsnittlig» investor. På mange områder er det å være gjennomsnittlig sannsynligvis ikke det som er målet ditt. Men når det dreier seg om investering er det å oppnå gjennomsnittlig avkastning kjempebra. Mange «gjennomsnittsinvestorer» gjør det imidlertid dårligere enn markedet, hovedsakelig fordi de ikke er i stand til å tåle markedsvolatilitet. Det å forstå at gjennomsnittlig avkastning ikke er typisk kan hjelpe deg til å bli en mer suksessrik investor og realisere gjennomsnittlig avkastning på lang sikt.

Lær mer i den fullstendige markedsrapporten og regelmessige oppdateringer fra Fisher Investments Norden.

Fisher Investments Norden er handelsnavnet som brukes av Fisher Investments Luxembourg, Sàrl i Norge («Fisher Investments Norden»). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl er et privat selskap med begrenset ansvar som er registrert i Luxembourg (firmanummer: B228486), er under tilsyn av Commission de Surveillance du Secteur Financier («CSSF»), og har registrert adresse: K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor L-1246 Luxembourg. Fisher Investments Norden outsourcer noen deler av daglige investeringsråd, porteføljestyring og handelsfunksjoner til sine tilknyttede selskaper. Spesielt vil utarbeidelsen av rapporter om egnethet for investeringer delvis utføres av Fisher Investments Europe Limited, som handler under navnet Fisher Investments UK («Fisher Investments UK»), og de daglige beslutningene om porteføljestrategi vil bli gjennomført av Fisher Asset Management, LLC, som handler under navnet Fisher Investments («Fisher Investments»). Handelsfunksjoner kan utføres av Fisher Investments Norden, Fisher Investments UK eller andre tilknyttede selskaper.

Investeringer i finansmarkedene innebærer risiko for tap, og det er ingen garanti for at man får tilbake hele eller deler av den investerte kapitalen. Historisk utvikling er ingen garanti eller pålitelig indikator for fremtidige resultater. Verdien av investeringer og inntjeningen de gir, vil svinge i takt med de globale finansmarkedene og de internasjonale valutakursene.

Kilde: Global Financial Data, per 17.1.2018; S&P 500 Total Return Index fra 31.12.1925–31.12.2017. Historisk avkastning fra andre brede aksjeindekser har vært ganske lik.

Annonsørinnhold