Agenda

Annonsørinnhold

Annonsørinnhold

Hvorfor investere i bekymringsfulle tider

En stotrende global vekst. Handelskriger og klimakrise. Terrorisme og inntektsulikhet. En kraftig prisøkning på helsetjenester og økende budsjettunderskudd. Disse problemene kan få nåtiden til å virke som et forferdelig tidspunkt å være investor på.

Men etter vårt syn, selv om mange publikasjoner og eksperter vi følger klager over de globale forholdene, er ikke dette noe nytt. Frykt og potensielle risikoer preger overskriftene selv i de beste tider, men, langt oftere enn ikke, holder markedene og økonomiene ut og fortsetter å nå nye høyder. Vi tror det er mer av det samme i dag, hvor mange investorer er unødvendig fikserte på negative ting som ikke har kraft nok til å avspore den globale økonomiske ekspansjonen og bullmarkedet.

Vi benekter ikke at verden har taklet, og fortsetter å takle, store utfordringer. Vi påstår heller ikke at investorer burde investere blindt uten hensyn til politiske og økonomiske risikoer. Viktige hendelser får konsekvenser for økonomier og markeder, noe som stemmer for de nåværende bekymringene for brexit, sykdomstegnene til den europeiske og globale produksjonen, klimaendringer og terrorangrep — i ulik grad. Men markedene har også taklet mange utfordringer tidligere, noe vi vil diskutere, og de fleste av dem har ikke forårsaket bearmarkeder.

Hvis du vil ha eksempel på et marked som stiger i kraftig motvind, bare se på det nåværende bullmarkedet. I 2017 var overskriftene preget av nordkoreanske tester av kjernefysiske våpen, Storbritannia og EU begynte å snakke om brexit, og investorer var redde for at den europeiske populismen ville føre til en bred uro. I USA raste orkaner og skogbranner. Etterforskningen av en sittende amerikansk president, noe mange anser som destabiliserende, begynte. Men bullmarkedet fortsatte. Globale aksjer steg med 16,95 % og europeiske aksjer steg med 19,95 %.1

Dette er Fisher Investment Norden 

Det forrige bullmarkedets beste år, 2005, inkluderte terrorangrepet i London 7. juli, krig i Irak og Afghanistan, frykt for fugleinfluensa og prishopp på olje. Globale aksjer steg likevel med 23,00 % og europeiske aksjer steg med 22,90 %.2 Bullmarkedet på 1990-tallet hadde sin beste avkastning i 1999. Året var ikke uten bekymringer, ettersom mange var redde for at Y2K ville ødelegge datamaskiner og stanse handelen.3 Det var krig på Balkan, og i Kashmir mellom atommaktene India og Pakistan. Den amerikanske presidenten sto overfor riksrett. Likevel spratt globale aksjer opp 32,22 %.4 Europeiske aksjer steg med 22,61 %.5

Gitt markedenes tendens til å trives i møte med utallige utfordringer, hvorfor ser mange mennesker på nye problemer som enestående og uoverkommelige? En del av det er etter vårt syn at folk har en tendens til å fokusere mer på nylige hendelser enn på fortiden, derfor virker dagens problemer mer alvorlige. Dessuten er fortidens problemer løst. I dag får ingen panikk av Cubakrisen, siden det er allment kjent at saken ble løst på fredelig vis i 1962. Det er derimot ikke kjent hvordan dagens problemer vil løses. Uløste problemer virker naturlig nok mer skremmende. Men menneskehetens evne til å løse tidligere problemer lover godt for at vi skal finne løsninger på dagens problemer.

Les mer om Fisher Investments Norden 

Vi mistenker at internett også bidrar til at mange investorer har fokus på det negative. Negative historier får mange klikk, derfor finner man mange dommedagsprofetier på internett. Takket være smarttelefoner har vi all denne negativiteten med oss overalt hvor vi går.

Etter vår erfaring er det mange investorer som ikke innser at markedene er motstandsdyktige, og de overser et annet viktig poeng: Markedene er svært effektive. Når en nyhet er fremtredende i overskriftene blir den raskt priset inn i aksjene, etter vår erfaring. Du kan se eksempler på dette også. Når nyheten om en fusjon blir sluppet, påvirker dette selskapenes aksjekurser nærmest umiddelbart. Når et selskaps resultatrapport slår analytikernes estimater, svinger prisene med liten forsinkelse. På et bredere nivå kan man se at sentralbankenes beslutninger og større frislipp av økonomiske data påvirker markedene omtrent med en gang. For oss betyr dette at aksjekursene priser inn velkjente bekymringer nærmest umiddelbart, noe som svekker overraskelsesmomentet.

Etter vår mening er dette tilfelle med dagens bekymringer. Markedet har grublet over brexits potensielle innvirkning siden 2016. Frykten for en tregere kinesisk økonomisk vekst har eksistert i årevis, og vi har vært bekymret for klimaendringene enda lenger. Vi er av den oppfatning at investorer i hele dette globale bullmarkedet har fokusert for snevert på kjente, angstfremkallende overskrifter, og ikke nok på helhetsbildet. I det store og hele mener vi at det siste tiåret har videreført samfunnets langsiktige fremskritt, med teknologiske og medisinske gjennombrudd som har forbedret liv, noe som har lettet handelen og drevet veksten, selv for noen av verdens fattigste. Andelen av den globale befolkningen som lever på mindre enn det som tilsvarer 1,90 amerikanske dollar per dag har falt fra 42,1 % i 1981 til 10,0 % i 2015, de siste tilgjengelige dataene.6

Investorer kan alltid finne grunner til å bekymre seg for aksjemarkedene. Noen grunner er legitime, andre er ikke det. Men etter vårt syn er tiden for å bli forsiktig ikke når folk sliter med altfor mange negative overskrifter, men når de feier disse bekymringene til side, noe som gir potensialet for negative markedsoverraskelser. Vi ser på det nåværende klimaet som langt fra dette, med bekymringer som er velkjente og ofte omtalt i finansavisene vi følger. Etter vårt syn burde investorer som ser bort ifra de sørgelige overskriftene, og forstår at aksjene er motstandsdyktige, fortsette å tjene på dette bullmarkedet.

Lær mer i den fullstendige markedsrapporten og regelmessige oppdateringer fra Fisher Investments Norden. 

Fisher Investments Norden er handelsnavnet som brukes av Fisher Investments Luxembourg, Sàrl i Norge («Fisher Investments Norden»). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl er et privat selskap med begrenset ansvar som er registrert i Luxembourg (firmanummer: B228486), er under tilsyn av Commission de Surveillance du Secteur Financier («CSSF»), og har registrert adresse: K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor L-1246 Luxembourg. Fisher Investments Norden outsourcer noen deler av daglige investeringsråd, porteføljestyring og handelsfunksjoner til sine tilknyttede selskaper. Spesielt vil utarbeidelsen av rapporter om egnethet for investeringer delvis utføres av Fisher Investments Europe Limited, som handler under navnet Fisher Investments UK («Fisher Investments UK»), og de daglige beslutningene om porteføljestrategi vil bli gjennomført av Fisher Asset Management, LLC, som handler under navnet Fisher Investments («Fisher Investments»). Handelsfunksjoner kan utføres av Fisher Investments Norden, Fisher Investments UK eller andre tilknyttede selskaper.

Investeringer i finansmarkedene innebærer risiko for tap, og det er ingen garanti for at man får tilbake hele eller deler av den investerte kapitalen. Historisk utvikling er ingen garanti eller pålitelig indikator for fremtidige resultater. Verdien av investeringer og inntjeningen de gir, vil svinge i takt med de globale finansmarkedene og de internasjonale valutakursene.

Kilder:

  1. Kilde: FactSet, per 12.12.2019. MSCI World Index og MSCI Europe Index avkastning med netto utbytte i NOK, 30.12.2016–29.12.2017.
  2. Kilde: FactSet, per 12.12.2019. MSCI World Index og MSCI Europe Index avkastning med netto utbytte i NOK, 31.12.2004–30.12.2005.
  3. «Remember Y2K? Here's How We Prepped for the Non-Disaster,» Lily Rothman, Time, 31.12.2014. https://time.com/3645828/y2k-look-back/
  4. FactSet, per 12.12.2019. MSCI World Index avkastning i NOK med netto utbytte, 31.12.1998–31.12.1999.
  5. FactSet, per 12.12.2019. MSCI Europe Index avkastning i NOK med netto utbytte, 31.12.1998–31.12.1999.
  6. Kilde: Verdensbanken, per 11.12.2019. Fattigdomstallet satt til 1,90 dollar per dag (2011 kjøpekraftenheter, prosent av befolkningen). https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.DDAY
Annonsørinnhold