Agenda

Annonsørinnhold

Annonsørinnhold

Når beste investeringsstrategi er å holde tilbake

Krisetider eller fornemmelsen av en krise krever ofte handling. Hvis huset ditt brenner eller om du er vitne til en ulykke, bør du gjøre noe og det med en gang. Men når det gjelder investeringer er det ofte mye mindre klart om det er nødvendig å handle raskt, eller om det er det beste for deg på lang sikt. Til tross for dette føler mange investorer seg tvunget til å handle når de ser urovekkende overskrifter eller opplever ustabile markeder. Slike stressende omstendigheter kan aktivere vår instinktive fight-flight respons. Merk at begge disse alternativene er handlinger, det er ikke: Fight-flight — eller vent og se hva som skjer videre.

Til tross for dette er det å ikke gjøre noe i turbulente tider ofte det klokeste valget en investor kan ta. «Å gjøre ingenting» kan være et aktivt valg (etter å ha nøye vurdert din situasjon) om å holde deg til planen din. En slik passivitet kan bidra til å holde deg på sporet, mens å handle og avvike fra investeringsplanen din kan forhindre deg i å oppnå dine langsiktige mål. Ved å bruke korreksjoner, det vil si korte, plutselige følelsesdrevne nedganger på rundt 10–20 %, som en casestudie, vil vi vise hvordan det kan bli kostbart å ta grep og selge noen eller alle eiendelene dine som en reaksjon på negativ markedsvolatilitet.

Dette er Fisher Investment Norden

Casestudie: De potensielle kostnadene knyttet til å handle raskt og bestemt

Det kan føles bra å selge seg ut av markedet under en korreksjon. Du fatter en bestemt avgjørelse og du kan få gleden av å se markedet fortsette å falle etter du har solgt aksjer. Gleden kan derimot fort bli til sorg. Korreksjoner er vanligvis basert på psykologiske faktorer eller falske bekymringer, og de avsluttes ofte like raskt og uforutsigbart som de begynte. Å forsøke å time en korreksjon kan bli kostbart. Det er fort gjort å realisere et tap hvis du selger etter korreksjonen har begynt og kjøper tilbake for sent, og dermed går glipp av noe av opphentingen.

For å få en forståelse av effekten av å selge etter at aksjer har hatt en nedgang og deretter gå glipp av den kraftige opphentingen som vanligvis følger, se på figur 1, som viser to hypotetiske investorer under og etter den globale korreksjonen fra 21. mai 2015 til 11. februar 2016. I dette eksemplet er avkastningen i amerikanske dollar, og selv om tallene vil variere for forskjellige valutaer, er lærdommen like god. For enkelhets skyld antar vi at hver av dem investerte 1 million dollar i MSCI World Index den 2. januar 2015. Investor A forble investert gjennom hele korreksjonen og dens etterspill, mens Investor B solgte aksjer den 11. februar 2016, på bunnen av korreksjonen, da investorpanikk og bekymringsfulle overskrifter rett og slett ble for mye. Kort tid etter reverserte Investor B kursen. Hans eller hennes portefølje bestod av kontanter i bare en måned. Men i løpet av denne måneden steg verdensmarkedet med 11 % under korreksjonens opphenting.1 Bare det å miste denne gevinsten førte til at Investor Bs portefølje var verdt betydelig mindre enn Investor As portefølje ved 2016s utløp. Ikke nok med det, Investor B avsluttet 2016 i minus, mens Investor A var opp 6,6 % siden begynnelsen av 20152. Dette er et ekstremt eksempel, men det illustrerer hvordan det å prøve å time korreksjoner kan føles forsvarlig i øyeblikket, men kan slå tilbake og utilsiktet skade porteføljen din.

 Se hvordan Fisher Investments Norden kan hjelpe deg

Figur 1: Å stå over kan potensielt bli kostbart

Kilde: FactSet, per 10.1.2019. MSCI World Index avkastning med netto utbytte og Bank of America amerikansk statskasseveksler (3-måneders) totalavkastningsindeks, 31.12.2014–30.12.2016. 3-måneders statskasseveksler brukes for å anslå kontantavkastning. Indeksert til 1 million dollar den 31.12.2014. Verdien av investeringer og inntjeningen de gir, vil svinge i takt med de globale finansmarkedene og de internasjonale valutakursene.

Slik holder du deg sterk i tøffe tider

Å gjøre ingenting under en korreksjon, selv om det ikke føles bra der og da, kan være et aktivt valg og noe som kan lønne seg hvis du klarer å holde deg disiplinert på lang sikt. Under det man oppfatter som en krise kan det være vanskelig å føle at du bare sitter der, mens andre kanskje selger seg ut av markedet og insisterer på at det kloke valget er å gjøre det som de gjør. Til og med noen rådgivere og andre eksperter kan oppfordre investorer til å gjøre endringer i porteføljen. Så hva kan du gjøre? Spør deg selv om nedgangen ser ut til å være forårsaket av forverrede grunnleggende økonomiske faktorer, eller om det ser ut til å være drevet av følelser, altså investorfrykt. Hvis nedgangen hovedsakelig er drevet av en ubegrunnet eller overdrevet frykt, mener vi at å bestemme seg for å ikke handle og heller ri av stormen og holde ut volatiliteten trolig er det beste.

Dessverre er tålmodighet og tilbakeholdenhet ikke enkelt, spesielt i møte med uoversiktlige markeder. Livets evolusjonshistorie har belønnet menneskets instinkt til å handle raskt under press. Kapitalmarkedene derimot, byr imidlertid på utfordringer som er veldig forskjellige fra de vi har stått overfor gjennom mesteparten av menneskets historie. Heldigvis trenger ikke dette menneskelige instinktet bli vår skjebne. Her er noen strategier du kan bruke for å være tålmodig og holde hodet klart når du tar investeringsbeslutninger.

  • Tenk langsiktig. Minn deg selv på de langsiktige målene du har satt deg og hva som mest sannsynlig vil la deg nå dem. Hvis du har behov for at porteføljen skal vokse på lang sikt, er det å eie aksjer trolig en viktig del av din investeringsplan.
  • Forbered deg mentalt på korreksjoner eller andre nedgangstider. Markedsvolatilitet er normalt.
  • Vurder om en nylig nedgang på aksjemarkedet er et tegn på negative grunnleggende forhold. Hvis svaret er nei, eller hvis det er drevet mer av frykt i stedet, trenger du ikke bekymre deg så mye for det.
  • Finn trøst i kapitalmarkedenes lange historie. Korreksjoner er midlertidige og vanligvis kortvarige, og selv bearmarkeder vil etter hvert ta slutt. Historisk sett går markeder opp mye oftere og med mye større margin enn de går ned. Å eie aksjer på lang sikt er en av de beste måtene å tjene på økonomisk vekst, innovasjon og rentes rente på.

Det er ikke bare enkelt, men forhåpentligvis kan disse metodene hjelpe deg å tenke langsiktig og finne trøst i aksjenes eksepsjonelle resultater gjennom historien. MSCI World Index' langsiktige gjennomsnittlige årlige avkastning på 8,8 % inkluderer bearmarkeder og korreksjoner, noe som indikerer at å time markedet er unødvendig for langsiktige investorer.3 Når det kommer til investeringer, er tålmodighet og tilbakeholdenhet ofte den klokeste og mest forsvarlige tilnærmingen for langsiktige investorer. Neste gang markedet er volatilt bør du tenke at tilbakeholdenhet (når du bestemmer deg for å ikke handle) er et aktivt valg og en av de potensielt mest lukrative avgjørelsene du kan fatte som investor over tid.

Lær mer i den fullstendige markedsrapporten og regelmessige oppdateringer fra Fisher Investments Norden.

Fisher Investments Norden er handelsnavnet som brukes av Fisher Investments Luxembourg, Sàrl i Norge («Fisher Investments Norden»). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl er et privat selskap med begrenset ansvar som er registrert i Luxembourg (firmanummer: B228486), er under tilsyn av Commission de Surveillance du Secteur Financier («CSSF»), og har registrert adresse: K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor L-1246 Luxembourg. Fisher Investments Norden outsourcer noen deler av daglige investeringsråd, porteføljestyring og handelsfunksjoner til sine tilknyttede selskaper. Spesielt vil utarbeidelsen av rapporter om egnethet for investeringer delvis utføres av Fisher Investments Europe Limited, som handler under navnet Fisher Investments UK («Fisher Investments UK»), og de daglige beslutningene om porteføljestrategi vil bli gjennomført av Fisher Asset Management, LLC, som handler under navnet Fisher Investments («Fisher Investments»). Handelsfunksjoner kan utføres av Fisher Investments Norden, Fisher Investments UK eller andre tilknyttede selskaper.

Investeringer i finansmarkedene innebærer risiko for tap, og det er ingen garanti for at man får tilbake hele eller deler av den investerte kapitalen. Historisk utvikling er ingen garanti eller pålitelig indikator for fremtidige resultater. Verdien av investeringer og inntjeningen de gir, vil svinge i takt med de globale finansmarkedene og de internasjonale valutakursene.

Kilder:
1.Kilde: FactSet, per 7.1.2019. MSCI World Index avkastning i USD med netto utbytte, 11.2.2016–11.3.2016. Verdien av investeringer og inntjeningen de gir, vil svinge i takt med de globale finansmarkedene og de internasjonale valutakursene
2. Kilde: FactSet, per 7.1.2019. MSCI World Index avkastning i USD med netto utbytte, 31.12.2014–31.12.2016. Verdien av investeringer og inntjeningen de gir, vil svinge i takt med de globale finansmarkedene og de internasjonale valutakursene.
3. Kilde: FactSet, per 11.12.2019. MSCI World Index årlig avkastning, 31.12.1969–29.11.2019. Verdien av investeringer og inntjeningen de gir, vil svinge i takt med de globale finansmarkedene og de internasjonale valutakursene.

Annonsørinnhold