Agenda

Annonsørinnhold

Annonsørinnhold

Håndtere markedsvolatilitet

De pandemidrevne markedsomveltningene i første del av 2020 var skremmende for mange investorer. Nedgangen på aksjemarkedet og den kraftige volatiliteten var en påkjenning for selv de mest erfarne investorene. Året er ennå ikke over, og ingen kan forutse hva resten av 2020 vil bringe. En nærmere kikk på markedsvolatiliteten – hva den er, hvor man finner de kanskje overraskende gevinstmulighetene, og hvordan man navigerer gjennom den – kan være til hjelp i den kommende markedsturbulensen og holde deg på sporet mot å nå de langsiktige økonomiske målene.

Hva er markedsvolatilitet?

Volatilitet handler generelt om hvor mye en aksjekurs svinger opp og ned rundt gjennomsnittskursen. Det kan gjelde både for en samlet aksjemarkedsindeks og en enkeltaksje. Tenk på dette eksempelet som illustrerer volatilitet i enkeltaksjer:

  • Kursen til aksje A steg fra 100 til 150 dollar i løpet av et år, og gjennom året varierte kursen aldri mer enn 1 dollar på én enkelt dag.
  • Kursen til aksje B steg også fra 100 til 150 dollar i løpet av et år, men den gikk gjennom mange dager med kurssvingninger på 5 dollar og mer.

Da sier vi at aksje B var mer volatil enn aksje A. Begge aksjene endte opp med samme samlede fremgang over samme periode, men det føltes nok mer krevende å sitte på aksje B på grunn av de volatile kursendringene.

Noen investeringer kan ha høy volatilitet, men også høyere avkastning, mens andre kan ha høy volatilitet, men ende opp med relativt svak avkastning. Selv om det kan være nyttig å vite hvor volatile ulike investeringer er, tror vi at for å bygge en helhetlig strategi for porteføljeforvaltning er det viktig å ikke dømme en investering bare etter volatilitet.

Volatilitet trenger ikke være informativt i seg selv: Den forteller deg ikke hvor i markedssyklusen vi er, og den kan ikke forutsi den fremtidige aksjekursutviklingen. Det at den nylig var volatil, betyr heller ikke at den vil fortsette å være det. En vanlig kognitiv tankefeil kjent som «nyhetsskjevhet» gjør at vi har lett for å tro at nylige markedsforhold vil fortsette i fremtiden. For eksempel kan begynnelsen på et bullmarked – en lengre periode der aksjekurser generelt stiger – være preget av kraftig volatilitet mens investorer fortsatt er opprevet etter det foregående bearmarkedet. Men du bør ikke la den volatiliteten stå i veien for å investere med tanke på de langsiktige målene dine. Faktisk viser historien at tidlige faser av bullmarkeder, til tross for kraftig volatilitet, ofte har gitt kraftig avkastning – ikke så ulikt hva vi ser av opphentingen som foregår på markedet i dag.

Les den komplette guiden for pensjonsinntekter

Volatilitet kan være positivt

Volatilitet er et avvik fra gjennomsnittet, men slike avvik kan være både positive og negative. Tenk deg en aksje som har en pris som oftest ikke svinger mer enn 1 prosent opp eller ned. Men plutselig hopper aksjen 2 prosent flere dager på rad. Det må vel være gode nyheter for investorene? Investorene er nok glade for å se bevegelser på 2 prosent, men dette er likevel et eksempel på økt volatilitet. Noen investorer ser alltid volatilitet som noe negativt, men husk at de store markedsoppgangene mange investorer jubler over, faktisk er volatilitet.

I praksis er markedsvolatiliteten prisen som investorer betaler for sterk langsiktig avkastning. Hvis du holder pengene i aktiva med lav volatilitet, for eksempel kontanter, kan det lette bekymringene en liten stund, men hva slags avkastning kan du forvente sammenlignet med fastrentepapirer eller aksjer over en lengre tidshorisont? Selv om investeringsalternativer med lav volatilitet kan høres fristende ut, vil du kanskje trenge større langsiktig vekst for å nå målene dine. Da kan det beste være å justere innstillingen din for å redusere de følelsesmessige reaksjonene dine til markedsturbulensen og heller dra nytte av de langsiktige fordelene ved volatiliteten.

Til slutt bør du merke deg at det er normalt med volatilitet til og med i sterke bullmarkeder. Markedskorreksjoner – korte, kraftige nedganger på omtrent –10 til –20 prosent – skjer jevnlig, og det er umulig å forutse dem. Ofte bunner de i grunnløse investorbekymringer heller enn grunnleggende økonomiske forhold. Hvis du ønsker å tjene på den kraftige avkastningen i et bullmarked, vil du sannsynligvis måtte lære deg å håndtere volatilitet.

Dette er Fisher Investments Norden 

Håndtere markedsvolatilitet

Markedsvolatiliteten i 2020 kan være vanskelig å håndtere, men for investorer er det avgjørende at de holder oppmerksomheten rettet mot de langsiktige økonomiske behovene når de tar beslutninger om porteføljen. Sannsynligvis har ikke de langsiktige målene dine endret seg så mye siden starten på året, enten de handler om å finansiere en komfortabel pensjonisttilværelse, reise, ta opp en gammel hobby eller begynne med noe nytt. Hvis du var avhengig av langsiktig investeringsvekst for å nå målene dine før markedsvolatiliteten i 2020 slo til, trenger du den sannsynligvis fortsatt. Impulsive investeringsendringer på grunn av en kort periode med mye markedsvolatilitet kan stikke kjepper i hjulene for den langsiktige planen din.

I tillegg til å holde oppmerksomheten rettet mot horisonten er det viktig å skille følelsene dine fra investeringsbeslutningene. Det kan være skremmende og opprørende å tenke på at du kan tape penger. Investeringsverdenen er ikke alltid intuitiv, og følelser kan ofte føre deg på avveier. Ved å forstå tankefeilene og de emosjonelle reaksjonene du kan ha, kan du lettere unngå vanlige feil. Dette året har på mange måter vært makeløst. Vi tror historien vil se på dette årets bearmarked på en lignende måte som andre store nedganger midt i et generelt stigende marked.

For investorer er det ikke enkelt å styre følelsene og holde seg objektiv. Til og med erfarne investorer kan iblant gå i fella og la seg påvirke av kortsiktig tenkning, frykt og tankefeil. Da kan det være til hjelp å jobbe sammen med en finansrådgiver man kan stole på. En rådgiver kan hjelpe deg både med å finne de rette investeringene for å nå de langsiktige målene og å støtte deg gjennom perioder med mye volatilitet.

Sett under ett

Dette året har vært vanskelig. Covid-19-pandemien har vært en global tragedie med alvorlige konsekvenser for den økonomiske, fysiske og følelsesmessige situasjonen til svært mange over hele verden. Men når det gjelder den langsiktige økonomiske situasjonen din, kan det være farlig å ta beslutninger om porteføljen kun basert på markedsvolatiliteten i 2020. Når du står overfor markedsvolatilitet i dag og i fremtiden, må du minne deg selv på at omveltninger på markedet er normalt. De er prisen du som investor betaler for å oppnå de viktige langsiktige økonomiske målene dine.

Les mer 

Fisher Investments Norden er handelsnavnet som brukes av Fisher Investments Luxembourg, Sàrl i Norge («Fisher Investments Norden»). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl er et privat selskap med begrenset ansvar som er registrert i Luxembourg (firmanummer: B228486), er under tilsyn av Commission de Surveillance du Secteur Financier («CSSF»), og har registrert adresse: K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor L-1246 Luxembourg.

Dette dokumentet uttrykker de generelle oppfatningene til Fisher Investments Norden, og bør ikke anses som personlig investerings- eller skatterådgivning, eller som en avspeiling av kundenes resultater. Det kan ikke garanteres at Fisher Investments Norden vil ha de samme vurderingene i fremtiden. De vil når som helst kunne endres på basis av ny informasjon, analyser eller en revurdering. Ingenting i dette materialet er ment som en anbefaling eller en prognose for markedsforholdene. Snarere er formålet å illustrere et poeng. Både dagens og fremtidens markeder kan avvike vesentlig fra det som er illustreres her. Det garanteres heller ikke at forutsetningene for illustrasjonene i dette materialet er korrekte. Investeringer i finansmarkedene innebærer risiko for tap, og det er ingen garanti for at man får tilbake hele eller deler av den investerte kapitalen. Historisk utvikling er ingen garanti eller pålitelig indikator for fremtidige resultater. Verdien av investeringer og inntjeningen de gir, vil svinge i takt med de globale finansmarkedene og de internasjonale valutakursene.

Annonsørinnhold