Agenda

Annonsørinnhold

Annonsørinnhold

Om du er opptatt av noen få selskaper bør du løfte blikket

Når du går gjennom porteføljen din, kjenner du kanskje på stolthet over aksjene som har gått betydelig opp. Og kanskje du også lar deg bekymre av de største taperne og drømmer om hvor mye bedre porteføljen din ville vært uten dem. Fisher Investments Nordens erfaring er at mange investorer gjør nettopp dette. Når du blir for opptatt av aksjene som gjør det aller best eller aller verst, er det fort gjort å ikke se skogen for bare trær og glemme det som ifølge undersøkelsene våre betyr mest: å se porteføljen i sin helhet.

Det er naturlig å bli fristet til å bare se på aksjene som skyter høyest til værs, eller dem som synker lavest. Store resultater, enten de er gode eller dårlige, har så klart lett for å fange oppmerksomheten og utløse følelsesreaksjoner i oss. Vår erfaring er at investorer ofte svarer med å gå til handling – enten ved å selge svake aksjer eller å investere mer i aksjene som har gjort det bra.

Dette er Fisher Investments Norden

Det er det flere problemer ved. For det første vil enhver beslutning som tas på den måten, være på bakgrunn av tidligere resultater – og tidligere resultater kan aldri forutsi fremtidige kursbevegelser. Det finnes mye akademisk forskning som viser at markedene har det vi kaller ikke-seriell korrelasjon. Det betyr at gårsdagens kursbevegelser ikke har betydning for dagens eller morgendagens kursbevegelser. At en aksje har prestert sterkt eller svakt, har ingen betydning for om den vil fortsette å prestere sterkt eller svakt. Det avhenger av andre faktorer, og etter Fisher Investments Nordens mening handler det hovedsakelig om selskapets, sektorens og landets økonomiske forutsetninger sammenlignet med investorenes forventninger.

Men å bli for opptatt av aksjene som presterer sterkest eller svakest, har også andre konsekvenser. Fisher Investments Norden mener at ingen enkeltaksje bør utgjøre en så stor del av porteføljen din at den endrer avkastningen din i vesentlig grad. Det største enkeltselskapet etter markedsverdi (et mål på et selskaps størrelse beregnet ved å multiplisere aksjekursen med antallet utestående aksjer) er den amerikanske teknologigiganten Apple, verdt 19 100 milliarder kroner1. Men til og med dette utgjør bare 4,3 prosent av markedsverdien i den globale utviklede verden2. Vi tror det er greit å sitte på litt mer enn dette hvis du føler deg optimistisk på selskapets vegne, men det er uklokt å gå så langt at det har betydelig innvirkning på porteføljens totale avkastning.

Les mer fra Fisher Investments Norden

Etter vårt syn bør en tilstrekkelig diversifisert portefølje være investert i mange nok aksjer til å spre aktivaene utover de fleste av, om ikke alle, verdens elleve aksjesektorer. I større sektorer som teknologi eller finans tror vi det er fornuftig å eie aksjer i flere enn ett selskap for å redusere risikoen for å bli rammet av særforhold som gjelder spesifikt for det selskapet.

Ideelt skal porteføljen bestå av noen høytflyvende aksjer, en hovedvekt som presterer omtrent som resten av sektoren eller de globale aksjemarkedene, og noen som gjør det svakt. Det aller viktigste er selvsagt hovedvekten. I stedet for å se på de statistiske utliggerne bør du konsentrere deg om hvordan hovedvekten av porteføljen din ser ut. Tenk over:

  • Presterer flertallet av aksjene du eier, på samme nivå som de globale markedene?
  • Hvis ikke – er det fordi de er konsentrert i enkelte sektorer eller bransjer? Det kan være et tegn på risiko og kreve at du tar grep.
  • Er avkastningen deres omtrent i tråd med sektoren eller bransjen de tilhører? Det bør etter vårt syn gjelde de fleste aksjer.

Det siste punktet gjelder også når du ser på aksjer som er i kraftig medvind eller motvind. Hvis du eier aksjer som har hatt kraftig oppgang samtidig som resten av sektoren gjør det svakt, bør du tenke gjennom om dette selskapet egentlig reagerer riktig i tråd med sektorens forutsetninger. Hvis det ikke gjør det, er det et faresignal – også hvis resultatavviket er positivt.

For oss handler ikke langsiktig investering om å finne det neste selskapet som kommer til å skyte til værs. Det ligner mer på spekulasjon. Vi tror at langsiktig investering handler om å oppnå noe tilsvarende markedets langsiktige resultater over lang nok tid til at fortjenesten vokser. Diversifisering er en helt sentral faktor for å oppnå dette. Avkastningen fra ett enkelt selskap skal ikke være avgjørende.

Les mer om Fisher Investments Nordens markedsutsikt her

Fisher Investments Norden er handelsnavnet som brukes av Fisher Investments Luxembourg, Sàrl i Norge («Fisher Investments Norden»). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl er et privat selskap med begrenset ansvar som er registrert i Luxembourg (firmanummer: B228486), er under tilsyn av Commission de Surveillance du Secteur Financier («CSSF»), og har registrert adresse: K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor L-1246 Luxembourg.

Dette dokumentet uttrykker de generelle oppfatningene til Fisher Investments Norden, og bør ikke anses som personlig investerings- eller skatterådgivning, eller som en avspeiling av kundenes resultater. Det kan ikke garanteres at Fisher Investments Norden vil ha de samme vurderingene i fremtiden. De vil når som helst kunne endres på basis av ny informasjon, analyser eller en revurdering. Ingenting i dette materialet er ment som en anbefaling eller en prognose for markedsforholdene. Snarere er formålet å illustrere et poeng. Både dagens og fremtidens markeder kan avvike vesentlig fra det som er illustreres her. Det garanteres heller ikke at forutsetningene for illustrasjonene i dette materialet er korrekte. Investeringer i finansmarkedene innebærer risiko for tap, og det er ingen garanti for at man får tilbake hele eller deler av den investerte kapitalen. Historisk utvikling er ingen garanti eller pålitelig indikator for fremtidige resultater. Verdien av investeringer og inntjeningen de gir, vil svinge i takt med de globale finansmarkedene og de internasjonale valutakursene.

Kilder:
1 Kilde: FactSet, per 16.11.2020. Apples markedsverdi den 13.11.2020.
2 Ibid. Apples andel av MSCI Worlds markedsverdi den 13.11.2020

Annonsørinnhold