Agenda

Annonsørinnhold

Annonsørinnhold

Slik planlegger du pensjonen som et par

Vi er som oftest mest opptatt av de økonomiske aspektene ved pensjonsplanleggingen – alt fra å sette langsiktige økonomiske mål til å fastsette en optimal aktivaallokering. Dette og andre økonomiske valg er avgjørende. Men gjennom flere tiår med planlegging for mange tusen investorer har vi erfart at sosiale og personlige forhold også er helt avgjørende for å legge en god plan for livet som pensjonist. Det er viktig at du er bevisst på hva du vil prioritere som pensjonist, og hvordan du ønsker å bruke tiden din. Og hvis du har en partner, er det viktig å planlegge det sammen.

Vi har sett at til og med blant par som har vært sammen i flere tiår, forstår den ene noen ganger ikke fullt ut hvordan partneren ser for seg en ideell pensjonisttilværelse. Det er ikke så rart. Å pensjonere seg er starten på et nytt eventyr. Før dere legger ut på eventyret, bør dere finne ut av følgende: Hva håper hver av dere å bruke tiden på som pensjonister? Hvor ser dere for dere å bo? Hva håper dere å kunne bruke penger på? Når dere vet hva den andre tenker om disse spørsmålene, kan dere enklere sette kursen for sparing og investeringer og dessuten forbedre sjansene for å få en lykkeligere og mer komfortabel pensjonisttilværelse. I denne artikkelen finner du noen ideer til hvordan du og partneren din kan ha en produktiv samtale om ønsker og planer for pensjonen, om hvor dere vil bo, og om hvordan dere kan planlegge for det uventede.

Dette er Fisher Investments Norden

Diskuter tidlig og ofte

Å få i gang pensjonssamtalen med partneren din er et godt første steg. Når dere kommuniserer åpent og tydelig, er det lettere å bli enige om prioriteringene og dermed unngå vanskelige misforståelser eller uenigheter senere. Selv om det kan være vanskelig å kommunisere effektivt, spesielt om et så vanskelig tema som pensjon, er det verdt å investere tid og krefter i det. Nedenfor finner dere noen tips.

Start tidlig: Ikke anta at dere automatisk er enige. Ta opp temaet om den felles fremtiden deres etter arbeidslivet i god tid før dagen er her. Da kan dere oppdage om dere har ulike tanker eller prioriteringer, før dere står overfor en potensiell krise – som dersom én av dere ønsker å leve ut pensjonisttilværelsen i landlige omgivelser med drivhus og hage, mens den andre ser for seg et rikt kulturliv i byen. Ved å sette av god tid til prosessen minsker dere også presset og vil ha større sjanse for et godt utfall.

Vær åpen: Dere vil kunne ha en mer produktiv samtale hvis dere går inn for å forstå den andres synspunkt heller enn å vinne diskusjonen, spesielt når dere kanskje er uenige. Still åpne spørsmål, og vær en god og tålmodig lytter. Forsøk å finne ut hva partneren din synes er viktigst. Da vil dere forstå hverandre bedre og vil enklere kunne inngå kompromisser. Her er noen eksempler på åpne spørsmål for å komme i gang: Hvordan ser en ideell pensjonisttilværelse ut for deg? Hva er du mest bekymret for? Hva tror du vil gjøre deg lykkelig?

Snakk om det igjen: Samtalen om hvilke planer og ønsker dere har for pensjonisttilværelsen, er en langvarig prosess, ikke en engangsforeteelse. Mange par vender regelmessig tilbake til denne samtalen. Hvilke planer og bekymringer dere har for pensjonen, kan endre seg over tid, spesielt hvis også helsen, livsstilen, familieforholdene eller andre omstendigheter endrer seg betydelig.

Les mer fra Fisher Investments Norden

Beliggenhet er avgjørende

Et sentralt punkt handler om hvor dere skal bo i pensjonisttilværelsen. Den beslutningen vil legge føringer for en rekke andre planer. Når dere vet hvor dere ønsker å bo, kan dere begynne å anslå boligkostnader og andre utgifter og planlegge hva dere vil bruke tiden på. Denne beslutningen er viktig og inneholder flere dimensjoner dere bør ta hensyn til. Vi håper de følgende spørsmålene kan hjelpe deg og partneren din med å tenke gjennom hvor dere ønsker å bo.

Hvor nært familie og venner vil dere bo? Noen synes det er svært viktig å ha tett kontakt med familie og kjente, mens andre ikke prioriterer det like høyt. Kanskje dere aller helst vil bo i nærheten av familien, eller kanskje dere heller vil flytte til en annen by, til et mindre tettsted eller til et borettslag for eldre. Hvis dere planlegger å flytte på dere, er det verdt å tenke gjennom hvordan dere vil holde kontakten med venner og familie og dessuten møte nye mennesker.

Hvor viktig er klimaet? Kanskje dere drømmer om å leve pensjonistlivet på stranda, på fjellet eller i varme omgivelser. Andre foretrekker et mer moderat klima med hensyn til helsen. Hvis budsjettet tillater det, kan dere vurdere å fordele tiden mellom to steder.

Vil dere leie eller eie? Snakk sammen om fordeler og ulemper ved hvert av alternativene. Hvis dere har tilstrekkelige likvide midler til inntekt og kontantstrøm og dere har tenkt å slå dere ned permanent, kan det være fordelaktig å eie heller enn å leie eiendommen. Men ikke glem at det kan kreve tid og penger å vedlikeholde en eiendom dere eier, og dessuten å betale ned et eventuelt boliglån. Det å ha eieransvar for en eiendom kan føles som en stadig tyngre byrde etter hvert som dere blir eldre.

Har dere tatt i betraktning de totale levekostnadene? Levekostnader kan variere stort fra sted til sted. Vi anbefaler at dere tenker grundig gjennom alle potensielle utgifter: mat, strøm og faste boligkostnader, vedlikehold, klær, reiser, hobbyer og alt annet dere kanskje vil bruke penger på. Det kan også være en fordel å bo på et sted med god tilgang på helsetjenester, selv om det innebærer noe høyere levekostnader.

Planlegg med tanke på det uventede

Ingen plan kan ta høyde for alle muligheter, så det er lurt å ha en plan B eller C i tilfelle ting ikke går slik dere håper. Noen ting kan tross alt være utenfor din kontroll. Her er noen ideer:

  • Vær forberedt på endringer. Kanskje dere aldri kommer til å trenge mer pleie eller hjelp i hjemmet, men bare for sikkerhets skyld bør dere planlegge hvordan dere kan håndtere det, hvis behovet oppstår. Det er også lurt å tenke gjennom hva dere kan gjøre hvis dere trenger tilgang på spesialhelsetjenester.
  • Involver begge i økonomiske beslutninger. Selv om én av dere tar føringen, er det viktig at begge har en grunnleggende forståelse av helhetsbildet. Det er spesielt viktig med tanke på om noe skulle ramme personen som vanligvis tar føringen på det økonomiske.
  • Vær fleksibel og tilpasningsdyktig. Trolig vil ikke samtlige aspekter av pensjonisttilværelsen gå helt etter planen. Når det uventede skjer, bør dere prøve å være fleksible og legge en ny plan som fungerer for dere begge.

Pensjonssparing og -investering og å ha en helhetlig økonomisk plan er avgjørende. Men like viktig er det å snakke sammen om hvordan dere ønsker at pensjonisttilværelsen skal se ut. Det kan være tidkrevende og slitsomt å nå en felles forståelse, men det er verdt innsatsen. Slik kan dere unngå misforståelser og få mest mulig ut av å være pensjonister sammen, og dere kan være forberedt på alle utfordringer dere måtte møte. Ved å snakke sammen – tidlig og ofte – om å pensjonere seg kan dere bygge en trygg, robust og lykkelig fremtid sammen.

Les mer om Fisher Investments Nordens markedsutsikt her

Fisher Investments Norden er handelsnavnet som brukes av Fisher Investments Luxembourg, Sàrl i Norge («Fisher Investments Norden»). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl er et privat selskap med begrenset ansvar som er registrert i Luxembourg (firmanummer: B228486), er under tilsyn av Commission de Surveillance du Secteur Financier («CSSF»), og har registrert adresse: K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor L-1246 Luxembourg.

Dette dokumentet uttrykker de generelle oppfatningene til Fisher Investments Norden, og bør ikke anses som personlig investerings- eller skatterådgivning, eller som en avspeiling av kundenes resultater. Det kan ikke garanteres at Fisher Investments Norden vil ha de samme vurderingene i fremtiden. De vil når som helst kunne endres på basis av ny informasjon, analyser eller en revurdering. Ingenting i dette materialet er ment som en anbefaling eller en prognose for markedsforholdene. Snarere er formålet å illustrere et poeng. Både dagens og fremtidens markeder kan avvike vesentlig fra det som er illustreres her. Det garanteres heller ikke at forutsetningene for illustrasjonene i dette materialet er korrekte. Investeringer i finansmarkedene innebærer risiko for tap, og det er ingen garanti for at man får tilbake hele eller deler av den investerte kapitalen. Historisk utvikling er ingen garanti eller pålitelig indikator for fremtidige resultater. Verdien av investeringer og inntjeningen de gir, vil svinge i takt med de globale finansmarkedene og de internasjonale valutakursene.

Annonsørinnhold