Agenda

Annonsørinnhold

Annonsørinnhold

Foto: Folio Images

Slik får du større valgfrihet med fondssparingen din

Har du tro på teknologibransjen fremover? Fornybarfond? Bærekraftige fond? Eller vil du bare ha billige indeksfond? Med egen pensjonskonto fra 1. februar kan du selv velge hvilke fond jobb-pensjonen din skal investeres i.

De aller fleste arbeidstakere har svært begrensede valgmuligheter med sin innskuddspensjon i dag. De fleste kan kun velge mellom 3-6 spareprofiler med ulik aksjeandel, som pensjonsleverandøren tilbyr. De kan ikke velge enkeltfond, fordi arbeidsgiver ikke ønsker å betale ekstra for dette.

Er du interessert i fond og investeringer, og ønsker å velge fond selv, kan du glede deg nå! Med innføringen av egen pensjonskonto 1. februar kan du flytte innskuddspensjonen din til en annen leverandør, og dermed få tilgang til et større fondsutvalg, forteller Bjørn Erik Sættem, spareøkonom i Nordnet.

Spareøkonom i Nordnet, Bjørn Erik Sættem

Finn ut mer om egen pensjonskonto hos Nordnet her.

-Nordnet har trolig Norges største utvalg av fond og ETFer. Flytter du pensjonskontoen din til Nordnet kan du velge mellom over 800 fond og over 1000 børsnoterte fond (ETFer). Enkeltaksjer er ikke tillatt, ifølge loven, og det er kanskje like greit, av risikohensyn, påpeker Sættem.

Har du troen på teknologifond, fornybarfond eller bærekraftige fond?

- Mange av våre kunder klør i fingrene etter å kunne forvalte pensjonen sin selv, og selv kunne velge hvilke fond pensjonen deres skal plasseres i, forteller Sættem.

De siste årene har Nordnetkundene hamstret teknologifond, noe de har tjent godt på. Den globale teknologisektoren har hatt over 20 prosent årlig gjennomsnittlig avkastning de siste 5 til 10 årene. Til sammenligning har et globalt aksjeindeksfond gitt rundt 14 prosent årlig avkastning i samme periode.

-Begge deler er langt over hva man kan forvente. Med en rente nær 0, kan man regne med om lag 5 prosent gjennomsnittlig årlig avkastning i aksjefond de neste årene, presiserer Nordnet-økonomen.

Han forteller at DNB Teknologi lenge var en favoritt blant Nordnets kunder, men dette fondet har tapt mot indeksen de siste to årene. Det siste året har teknologifond fra forvalterkjemper som Black Rock og J.P. Morgan vært mest kjøpt.

På Nordnets plattform kan du velge mellom 20 teknologifond og ytterligere 40 teknologi-ETFer. Du kan rangere fondene etter kortsiktig og langsiktig avkastning, Morningstar-rangering, kostnader, bærekraft og risiko. Se link til fondslistene nederst i saken.

Velg egen pensjonskonto hos Nordnet og invester i det du tror på.

I 2020 var flere grønne fornybarfond på avkastningstoppen, og var følgelig populære blant Nordnets kunder.

-En viktig årsak til denne kursoppgangen er regulatoriske drivere, som EUs handlingsplan for bærekraftige investeringer, Parisavtalen og FNs bærekraftsmål, samt at Biden ble valgt til USAs president, kommenterer Sættem.

Bærekraftige fond har også fått økt interesse de siste årene. Det hersker imidlertid en del begrepsforvirring på dette området, siden det mangler en offisiell definisjon av hva som er bærekraftige fond eller ESG-fond. Dette vil EUs taksonomi-regelverk, som innføres i 2022, bøte på, håper Sættem.

Nordnet markerer alle fond som har en selskapsportefølje med lavt CO2-utslipp med et grønt blad. Av over 800 fond på plattformen har over 200 fond dette grønne bladet. Disse kan du enkelt finne ved å krysse av i boksen for det grønne bladet på fondsssiden.

Er du kun på jakt etter markedets avkastning til en lav kostnad, er indeksfond svaret. På fondssidene på nordnet.no kan du enkelt krysse av i boksen for indeksfond, og få opp en liste med over 40 ulike indeksfond.

Det viktigste valget du tar: Aksjeandel

Det viktigste valget når du skal spare langsiktig er valg av aksjeandel. Forskning viser at 90 prosent av avkastningen i en langsiktig investeringsportefølje kommer fra strategisk allokering, som i hovedsak betyr valg av langsiktig aksjeandel. Kun 10 prosent kommer av taktisk allokering, altså valg av fond og forvalter, over- / undervekt i aksjer vs. rente, regioner / sektorer etc.

Det er lett å trå feil her, og velge for spisse og risikable fond eller å vekte opp aksjeandelen etter en lang oppgang. Eller motsatt: å kaste kortene på et ugunstig tidspunkt, det vil si å gå fra aksjefond til rentefond nær en bunn.

- De aller fleste arbeidstakere har jobb-pensjonen sin plassert i standardprofilene til pensjonsleverandørene, mange med automatisk nedtrapping av aksjeandel jo eldre man blir. Det er et fornuftig valg for de som ikke ønsker å følge med, mener spareøkonomen.

- Nordnet mener imidlertid at de alderstilpassede pensjonsprofilene er for defensive, og har derfor lansert markedets mest offensive pensjonsprofil, Nordnet alderstilpasset pensjon. Her er aksjeandelen 100 prosent frem til 55 år. Deretter trappes aksjeandelen gradvis ned til 20 prosent ved fylte 75 år, forteller Sættem.

En advarsel: Ikke legg alle pensjonseggene i én kurv

Pensjon er utsatt lønn – penger som du skal leve av når du engang blir arbeidsfri (les: pensjonist). Du bør derfor ikke sette hele jobbpensjonen din i ett spisst bransjefond som har steget voldsomt siste året.

-Slike spisse fond svinger mye mer enn brede globale aksjeindeksfond, og de kan halvere seg på få måneder hvis vi får et bear-marked, advarer spareøkonomen.

Han anbefaler de som vil forvalte pensjonen sin selv til å lage en diversifisert fondsportefølje. Selv har Sættem en pensjonsportefølje som består av omlag halvparten globale indeksfond og andre halvparten aktive bransjefond og regionfond med god historikk. Dermed er det lett å sammenligne om de aktive fondene slår indeksfondet. I 2020 førte en overvekt i teknologifond og fornybarfond til at hans aktive portefølje slo det globale indeksfondet, men i 2019 var indeksfondet best.

Finn ut mer om fordelene med egen pensjonskonto hos Nordnet

Annonsørinnhold