Agenda

Annonsørinnhold

Annonsørinnhold

Slik unngår du emosjonelle investeringsfeil

På grunnlag av Fisher Investments Nordens tolkning av finansreportasjer og den generelle stemningen de siste tolv månedene, har stemningen blant investorene svingt kraftig fra dyp pessimisme om pandemien og hvilken effekt den har på markedet, til optimisme om fremtiden i en vaksinert og koronafri verden. Etter vår erfaring kan begge disse følelsene øke risikoen for investeringsfeil, fra salg drevet av frykt, til kjøp drevet av grådighet. Etter vårt syn peker disse potensielle fallgruvene på viktigheten av en disiplinert tilnærming til investeringer.

Finansmediene vi overvåker gjenspeilet en engstelig stemning i store deler av 2020. Etter vårt syn er dette den viktigste bidragsyteren: Covid-19 med alle sine bivirkninger. I februar og mars begynte regjeringer over hele verden å innføre tiltak for å begrense spredningen av viruset. På bakgrunn av vår forskning kan vi se at disse restriksjonene tvang aksjemarkedene til å hurtig redegjøre for den alvorlige økonomiske skaden som dette ville føre til, noe vi tror bidro til det globale bearmarkedet i februar og mars (en fundamentalt drevet markedsnedgang på 20 prosent eller mer).[i] Hvis overskriftene på det tidspunktet var en indikasjon, tror vi hovedfølelsen var frykt. Mange av overskriftene sammenlignet perioden med de store nedgangene i 1930-årene, derfor ville det ikke overraske oss om mange investorer ble fristet til å selge aksjene sine. Noen ga trolig etter. Likevel begynte et nytt bullmarked, altså en lengre periode med generell oppgang i aksjemarkedene, i mars.[ii]

Mens bearmarkedene er utfordrende å holde ut, indikerer Fisher Investments Nordens analyse av historiske avkastninger at å delta i dem ikke nødvendigvis hindrer investorer fra å oppnå avkastningen de trenger for å nå sine investeringsmål. Ifølge Fisher Investments Nordens forskning er bearmarkeder inkludert i globale aksjers langsiktige annualiserte avkastning på 9,4 prosent.[iii] (Annualisert avkastning henviser til den sammensatte årlige vekstraten som vil gi markedenes akkumulerte avkastning over en gitt periode.) Dette krever imidlertid at man deltar i bullmarkeder, etter vårt syn. Hvis frykt, som vår forskning viser er typisk under bullmarkeder, spesielt på tidlige stadier, skremmer investorer fra å sitte med aksjer, kan det bli vanskelig for de investorene som solgte aksjene for å tjene inn tapene sine. Etter vårt syn er dette et mulig tilbakeslag for investorenes evne til å nå sine investeringsmål.

I dag tror vi investorer har en annen følelse å kjempe mot: grådighet. Nyheter om vaksiner fra i høst førte til optimistiske overskrifter i finansmediene vi følger med på, og den optimismen virker mer utbredt nå. Tilsvarende ser vi tegn på investorer som blir grådige og tilsynelatende mer villige til å overse potensielle risikoer for utsiktene til skyhøy avkastning. Etter vårt syn er denne grådigheten synlig i overskrifter som viser den sterke avkastningen til mer spekulative verdipapirer, inkludert tematiske børsnoterte fond (smale fond som fokuserer på selskaper som er en del av en viss trend eller idé), kryptovalutaer (digitale valutaer som ikke er laget eller kontrollert av staten) og børsnoteringer (når tidligere privateide selskaper selger aksjer til investorer for å anskaffe kapital). For eksempel sto det nylig i overskrifter vi følger at europeiske og britiske aksjebørser har hatt den raskeste starten på børsintroduksjonsmarkedet siden 2015, og dette er et tegn på entusiasme for aksjer, etter vårt syn.[iv]

Slik som med frykt tror vi grådighet kan få investorer til å avvike fra sine investeringsstrategier. Etter vår erfaring kan historier om store investeringssuksesser føre til fear of missing out (frykten for å gå glipp av noe) for noen investorer. Selv om noen kan være heldige og tjene stort på en investering, tror vi ikke at det er en bærekraftig investeringsmetode man kan regne med å gjenta flere ganger. Flaks er ikke en investeringsstrategi, etter vårt syn. Etter Fisher Investments Nordens erfaring kan et mål om markedslignende avkastning hjelpe de fleste langsiktige investorer å nå sine mål. Forkaster de sin disiplinerte tilnærming og heller jakter på opphaussede verdipapirer, kan disse grådige investorene havner i samme båt som de som solgte aksjene på grunn av frykt. Lengre unna investeringsmålene sine.

Fisher Investments Norden tenker at investorer burde stille seg selv et par spørsmål for å hjelpe til med å håndtere følelsesrelaterte risikoer. Første spørsmål: Hva er din teori om kjøp og salg basert på? Ifølge Fisher Investments Nordens forskning bryr aksjene seg mest om de økonomiske og politiske faktorene som påvirker bedriftsoverskuddene de neste 3–30 månedene. Er investeringsbeslutningen din fremtidsrettet eller er den basert på bakovervendte argumenter, slik som tidligere resultater eller opphaussing? Andre spørsmål: Hvordan passer sikkerheten inn i den bredere investeringsplanen din? Etter vårt syn burde langsiktige investorer eie en rekke aksjekategorier som oppfører seg forskjellig avhengig av forhold i økonomien og markedet. Risikostyringsverktøyet kalles diversifisering. Vil det å kjøpe eller å selge et verdipapir sette fordelene til diversifisering på spill, og knytte porteføljens fremtidsutsikter til resultatene til et enkelt selskap eller sektor, og dermed utsette porteføljen din for potensielt høyere tap?

Det å være oppmerksom på disse følelsesdrevne risikoene kan bidra til å beholde den disiplinen som kreves for å stå fast ved målet om å oppnå markedslignende avkastning på lang sikt, noe vi tror kan hjelpe investorer med å nå sine mål.

Les mer 

Fisher Investments Norden er handelsnavnet som brukes av Fisher Investments Luxembourg, Sàrl i Norge («Fisher Investments Norden»). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl er et privat selskap med begrenset ansvar som er registrert i Luxembourg (firmanummer: B228486), er under tilsyn av Commission de Surveillance du Secteur Financier («CSSF»), og har registrert adresse: K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor L-1246 Luxembourg.

Dette dokumentet uttrykker de generelle oppfatningene til Fisher Investments Norden, og bør ikke anses som personlig investerings- eller skatterådgivning, eller som en avspeiling av kundenes resultater. Det kan ikke garanteres at Fisher Investments Norden vil ha de samme vurderingene i fremtiden. De vil når som helst kunne endres på basis av ny informasjon, analyser eller en revurdering. Ingenting i dette materialet er ment som en anbefaling eller en prognose for markedsforholdene. Snarere er formålet å illustrere et poeng. Både dagens og fremtidens markeder kan avvike vesentlig fra det som er illustreres her. Det garanteres heller ikke at forutsetningene for illustrasjonene i dette materialet er korrekte. Investeringer i finansmarkedene innebærer risiko for tap, og det er ingen garanti for at man får tilbake hele eller deler av den investerte kapitalen. Historisk utvikling er ingen garanti eller pålitelig indikator for fremtidige resultater. Verdien av investeringer og inntjeningen de gir, vil svinge i takt med de globale finansmarkedene og de internasjonale valutakursene.

Kilder:

[i] Kilde: FactSet, per 8.2.2021. Utsagn basert på avkastningen til MSCI World-indeksen i februar og mars, 2020.
[ii] Ibid. Utsagn basert på avkastningen til MSCI World-indeksen fra mars 2020 til januar 2021.
[iii] Kilde: FactSet, per 10.2.2021. Utsagn basert på den annualiserte avkastningen til MSCI World-indeksen med netto utbytte i norske kroner, 31.12.1970–31.12.2020.
[iv] «UK-Europe IPO Market Flourishing So Far In 2021, Led By ‘Lockdown’ Names», Palash Ghosh, Forbes, 12.2.2021. https://www.forbes.com/sites/palashghosh/2021/02/12/uk-europe-ipo-market-flourishing-so-far-in-2021-led-by-lockdown-names/?sh=6c91740f6cba

Annonsørinnhold