Agenda

Annonsørinnhold

Annonsørinnhold

Dette mener Fisher Investments investorer kan lære av de store svingningene i oljeprisen

En rask opphenting i råoljeprisen siden april i fjor, Organisasjonen av petroleumseksporterende land (OPEC) sine skiftende produksjonsplaner, Irans potensielle retur som en større global leverandør — flere store utviklinger har skape overskrifter i det siste. Det overrasker oss ikke. Hendelser som er ventet å bevege oljeprisene opp eller ned får normalt mye oppmerksomhet blant finanskommentatorene vi følger. Når prisene går opp, slik de har gjort det siste året, advarer mange analytikere om høyere energikostnader som vil bli utfordrende for forbrukere og bedrifter.[i] Etter Fisher Investments Nordens syn, blir dette å snu om på problemet. Vår forskning viser at økonomien driver oljeprisene mer enn oljeprisene driver økonomien.

Oljeprisen kan påvirke den bredere økonomien. Men over de siste tiårene har økonomiske endringer og enorme fremskritt i effektivitet dempet disse påvirkningene. Den europeiske økonomien er mye mindre energiintensiv i dag enn den var under energikrisen i på 1970-tallet, da mangel og skyhøye oljepriser ødela for økonomiene i hele Europa. I 1973, da OPEC erklærte forbud mot oljeeksport, utgjorde tungindustri og bygge- og anleggsnæringen, to energikrevende bransjer, 41 % av den europeiske økonomien. Tjenestenæringen utgjorde 50 %, mens landbruket sto for resten.[ii] Oppdaterte tall fra 2019 viser at tungindustri og anleggsbransjen hadde falt til 25 % av produksjonen, mens tjenestenæringen hadde steget sterkt til 73 %.[iii]

Etter vårt syn er det ikke oljen som bestemmer kursen for økonomien, det er motsatt. Tilbud og etterspørsel driver oljeprisene, og etterspørselen svinger med økonomiske endringer. Tenk på 2020. Etter å ha avsluttet 2019 med en pris på 66 dollar per fat, falt Brent råoljeprisene til under 10 dollar per fat over de neste fire månedene.[iv] Hvorfor? Vi tror det åpenbare svaret er at nedstengningene som skulle bremse spredningen av covid-19 førte til store, globale økonomiske sammentrekninger. Det holdt bedrifter stengt og sjåfører borte fra vegene, noe som drastisk reduserte etterspørselen etter olje. Fallende oljepriser forårsaket ikke den økonomiske sammentrekningen, de var et symptom på den.

Etter hvert som USA og europeiske land begynte å nærme seg gjenåpninger som ville øke etterspørselen, gikk oljeprisene opp igjen. Ved årets slutt hadde dette, samt produksjonskutt fra OPEC og andre større oljeprodusenter som koordinerer med oljekartellet, inkludert Russland, presset Brent råolje til 51,80 dollar per fag, og prisen nådde nivåer som før pandemien mot slutten av mars 2021.[v]

Hva burde investorer da tenke om olje? Fisher Investments Norden tenker det er mest nyttig å fokusere på grunnleggende fakta, og ikke overskrifter. Oljens ofte rotete geopolitikk kan skape et dramatisk bakteppe, med regionale konflikter, naturkatastrofer og ulykker som med jevne mellomrom skaper bekymringer for at oljemangel vil føre til skyhøye priser. Se på all praten som oppsto da containerskipet Ever Given satt fast i Suezkanalen i mars, som midlertidig blokkerte oljeleveranser til Europa.

Men for langsiktige investorer tenker Fisher Investments Norden at kortsiktige, stemningsdrevne svingninger bare er støy. Vår forskning viser at tilbud og etterspørsel dikterer prisene på lengre sikt. I dag er det rikelig med tilbud, nå som OPEC og deres samarbeidspartnere har roet ned produksjonsinnskrenkningene som skulle hindre at markedet ble oversvømmet, og industriforskere anslår at produksjonen i USA skal øke i andre halvdel av 2021.[vi] Når det gjelder etterspørsel viser bransjedata at forbruket er langt høyere enn i bunnen av 2020. Men med covid-drevne nedstengninger og restriksjoner for bedrifter, forventer USAs energiinformasjonsadministrasjon (EIA) at oljeforbruket ikke vil nå samme nivå som før pandemien før i 2022.

Selvfølgelig behøver ikke estimatene å speile virkeligheten. Raskere eller tregere gjenåpninger kan øke eller senke etterspørselen, og endringer i oljeproduksjonen kan noen ganger involvere uforutsigbare politiske faktorer. Men Fisher Investments Norden tenker at et nyttig spørsmål å vurdere for aksjeinvestorer er følgende: Ser du noe som andre ikke har fått med seg om verdens tilbud og etterspørsel av olje, som ennå ikke er tatt med i råoljeprisene? Hvis så er tilfelle, er det trolig at det vil det påvirke den globale økonomien de neste 3–30 månedene, perioden vi tenker markedet er mest opptatt av? Hvis ikke er det trolig ikke fordelaktig å la oljeprisene påvirke beslutningene om aksjeporteføljen din, etter vårt syn.

Vi mistenker at svingninger i oljeprisen alltid vil skape overskrifter, men husk dette: I dag driver økonomien oljeprisene langt mer enn oljeprisene driver økonomien, etter vårt syn. Investorer bør ha riktig perspektiv på oljens påvirkning på aksjemarkedene, tenker vi.

Les mer 

Fisher Investments Norden er handelsnavnet som brukes av Fisher Investments Luxembourg, Sàrl i Norge («Fisher Investments Norden»). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl er et privat selskap med begrenset ansvar som er registrert i Luxembourg (firmanummer: B228486), er under tilsyn av Commission de Surveillance du Secteur Financier («CSSF»), og har registrert adresse: K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor L-1246 Luxembourg.

Dette dokumentet uttrykker de generelle oppfatningene til Fisher Investments Norden, og bør ikke anses som personlig investerings- eller skatterådgivning, eller som en avspeiling av kundenes resultater. Det kan ikke garanteres at Fisher Investments Norden vil ha de samme vurderingene i fremtiden. De vil når som helst kunne endres på basis av ny informasjon, analyser eller en revurdering. Ingenting i dette materialet er ment som en anbefaling eller en prognose for markedsforholdene. Snarere er formålet å illustrere et poeng. Både dagens og fremtidens markeder kan avvike vesentlig fra det som er illustreres her. Det garanteres heller ikke at forutsetningene for illustrasjonene i dette materialet er korrekte. Investeringer i finansmarkedene innebærer risiko for tap, og det er ingen garanti for at man får tilbake hele eller deler av den investerte kapitalen. Historisk utvikling er ingen garanti eller pålitelig indikator for fremtidige resultater. Verdien av investeringer og inntjeningen de gir, vil svinge i takt med de globale finansmarkedene og de internasjonale valutakursene.

Kilder: 

[i] Kilde: FactSet, per 15.4.2021. Uttalelsen er basert på Brent spotpriser på råolje, som steg fra 14,85 dollar per fat den 31.3.2020 til 63,52 dollar per fat den 31.3.2021. Fremstilt i amerikanske dollar i tråd med den globale standarden.
[ii] Kilde: United Nations Statistics Division, National Accounts Section, per 14.4.2021. Tall for tungindustrien inkluderer gruvedrift, fremstilling og forsyningsverk. Tall for tjenestenæringen inkluderer vareomsetning, detalj og en gros, restauranter og hoteller; transport, lagring og kommunikasjon; og andre aktivitetskategorier.
[iii] Ibid.
[iv] Kilde: FactSet, per 14.4.2021. Uttalelsen er basert på Brent spotpriser på råolje i amerikanske dollar, 31.12.2019–21.4.2020. Fremstilt i amerikanske dollar i tråd med den globale standarden.
[v] Kilde: FactSet, per 14.4.2021. Brent spotpris på råolje i amerikanske dollar, 31.3.2020–21.4.2020. Fremstilt i amerikanske dollar i tråd med den globale standarden.
[vi] Kilde: Energy Information Administration, per 14.4.2021. Kortsiktig energiperspektiv, 6.4.2021.

Annonsørinnhold