Agenda

Annonsørinnhold

Annonsørinnhold

Fisher Investments Norden: Tre ting i din økonomiske situasjon du bør se gjennom årlig

Hvis du har kommet så langt at du forbedrer din økonomiske situasjon ved å sette deg mål, lage et budsjett og utvikle en robust, langsiktig økonomisk plan, da ligger du allerede foran mange andre. Men familiens økonomiske plan trenger litt omsorg og vedlikehold innimellom. Du bør se gjennom noen sider av din økonomiske situasjon minst en gang i året for å avgjøre om du fortsatt er på riktig spor mot å nå dine mål, eller om du trenger en liten kursendring.

Ved å planlegge en jevnlig gjennomgang av din økonomiske situasjon vil du redusere risikoen for å bare se gjennom og ta økonomiske beslutninger etter at ting har gått galt, noe som kan føre til følelsesladede valg som kan hindre mulighetene for å nå dine langsiktige økonomiske mål.

Her er tre enkle ting fra din økonomiske situasjon som du kan sjekke minst en gang i året for å sikre at du fortsatt er på riktig spor.

1. Hold oversikt over eiendeler og gjeld

Din økonomiske situasjonen er i stadig endring, derfor er det en god ide å skaffe seg oversikt over både gjeld og eiendeler minst en gang i året. En årlig oversikt kan sette din nåværende nettoformue og finansielle helse i perspektiv. I tillegg er det mindre sjanse for å miste oversikten over verdifulle pensjonskontoer, investeringer eller forsikringspoliser etter hvert som årene går hvis du jevnlig går gjennom økonomien din.

For å starte gjennomgangen, se først på bankinnskudd og andre verdier for å bli klar over alle ressursene du har tilgjengelig. Begynn med poster som pensjonskontoer og andre investeringskontoer eller -fond. Skriv ned saldoer og sammenlign aktivaallokeringen din — det vil si blandingen med aksjer, fastrentepapirer, kontanter og andre verdipapirer — med investeringsplanen din og se om du trenger en justering for å nå målet. Legg til sparekontoer og andre kontoer. Sørg samtidig for at kontaktinformasjonen din er oppdatert både for investeringer og bankkontoer.

Videre regner du ut verdien på verdifulle personlige eiendeler, alt fra biler og båter til smykker eller kunst. Legg også til eiendommer, inkludert egenkapitalen du har i ditt eget hjem. Ikke glem å legg til krisefondet ditt, som kan bli livsviktig hvis du støter på en økonomisk nødssituasjon slik som en uventet oppussing eller regning fra dyrlegen. Hvis du har kredittkort, merk deg din nåværende kredittgrense for å finne ut hvor mye du har tilgjengelig i en knipe. Du kan også se på eventuelle forsikringspoliser for å estimere hva boet ditt kan være verdt.

Etter at du har samlet dine verdier, er det på tide å gå gjennom gjelden din for å se hvor mye du skylder. Begynn med boliglån, rammelån og andre kassekreditter. Ta med eventuelle studielån, billån, utestående kredittkortgjeld eller andre større lån. Mens du skriver ned listen over gjeld kan det være lurt å notere rentesatsen for hver forpliktelse. Hvis nedbetaling av gjeld er et viktig økonomisk mål kan det å vite rentesatsen du betaler hjelpe deg med å prioritere avdrag eller oppdage muligheter for refinansiering.

Når du har oversikt over både eiendeler og gjeld kan du trekke gjelden fra dine eiendeler for å finne nettoformuen din. Du kan bruke dette tallet for å følge med på din økonomiske fremgang over tid.

2. Gå gjennom større livsendringer

Etter at du har gått gjennom din økonomiske situasjon bør du tenke på eventuelle store livsendringer som kan påvirke økonomien din. Om det så er nye barnebarn eller et nytt hjem kan mange livshendelser ha store innvirkninger på din økonomiske plan. Her er en liste over noen vanlige hendelser som kan føre til at du bør ta en nærmere titt på dine økonomiske prioriteringer.

  • Ekteskap eller skilsmisse
  • Nye barn eller barnebarn
  • Ny jobb, oppsigelse eller forfremmelse
  • Kjøp og salg av eiendom
  • Flytting
  • Pensjonsstatus
  • Økonomisk krise
  • Dødsfall, kritisk sykdom eller medisinsk nødsituasjon

Se på hvor mye disse hendelsene kan påvirke din totale økonomiske situasjon. Når det gjelder investeringene dine kan du undersøke om en livsendring er grunn til å justere målene dine og tidshorisonten på dine investeringer, det vil si hvor lenge du trenger at pengene jobber for deg. For eksempel kan et nytt barnebarn gi deg nye økonomiske prioriteringer (betale for privatskole) eller forlenge tidshorisonten din (etterlate en økonomisk arv). Hvis du måtte ta av krisefondet for å betale for uventede utgifter, tenk på hva du måtte gjøre for å spare opp den summen igjen.

Tenk også på hvordan livshendelser kan føre til at du endrer arvinger eller hvem som skal ta over finansaktiva slik som investeringskontoer, fond eller forsikringspoliser. Hvis ektefellen din går bort kan du måtte peke ut et barn som mottaker av dine finansaktiva hvis noe skulle skje med deg. På samme måte, tenk på hvordan livsendringer kan få deg til å endre planen for boet og hvordan verdiene dine blir distribuert etter din død.

Ved å jevnlig undersøke hvordan store livsendringer kan påvirke dine økonomiske planer gir du deg selv større mulighet til å håndtere disse endringene på en smidig måte, og unngå følelsesladede økonomiske beslutninger.

3. Beregn dine inntekter og utgifter

For å få en oppdatert visning av din økonomi trenger du et godt bilde av dine kontantstrømmer. Det betyr å gå gjennom enhver nylig eller kommende endring i inntekter eller utgifter. Dette steget handler mindre om å holde seg til budsjettet, og mer om å fastslå hvordan eventuelle endringer kan påvirke din generelle økonomiske situasjon. For eksempel kan lavere inntekt eller høyere utgifter bety mindre penger til overs for pensjonisttilværelsen.

Begynn med å gå gjennom nylige inntektsendringer, alt fra lønn til leieinntekter fra sekundærboliger. Videre kan du legge til nye eller forventede inntektskilder. Her kan du inkludere nye uttak fra pensjonskontoer eller inntekt fra en nyoppstartet bedrift. Kommer du til å ha lavere eller høyere inntekt sammenlignet med i fjor?

Det er ganske enkelt å gå gjennom inntektene dine, men den viktige delen er å oppdatere utgiftene. Utgifter kan fort bli store over tid, og være lett å glemme. Ta med store, faste utgifter slik som boliglån, rente eller avdrag på bil. Legg til overslag på dine vanlige regninger og husholdningsutgifter. Legg spesielt merke til utgifter du ikke tenker på til vanlig, slik som abonnementer på strømmetjenester eller andre medlemskap. Denne typen utgifter kan fort bli store, så ved å gå gjennom dette årlig får du en sjanse til å vurdere om du virkelig bruker dem nok til å rettferdiggjøre innvirkningen de har på budsjettet ditt.

Når du har oppdatert dine inntekter og utgifter kan du revurdere dine budsjettprioriteringer og foreta justeringer slik at du holder deg på riktig spor mot dine økonomiske mål.

Om du gjennomfører alt dette minst en gang i året får du muligheten til å revurdere din økonomiske situasjon og dine investeringer, og dermed ta godt vare på dine fremtidige mål, og familien og vennene dine som betyr mest for deg. Fisher Investments Norden mener at en årlig økonomisk gjennomgang er verdt tiden når du tenker på all innsatsen du har lagt inn for å bygge opp formuen din. Et langsiktig syn på din økonomiske situasjon er viktig for at du skal nå dine mål, men det krever også at du sjekker innom jevnlig for å påse at du er på riktig spor. Du kan avtale en årlig gjennomgang når som helst i løpet av året, men å ta den tidlig på året kan ofte gi deg perspektivet du trenger som vil angi tonen for resten av året.

Les mer 

Følg de siste markedsnyhetene og oppdateringene fra Fisher Investments Norden i Norge:

Fisher Investments Norden er handelsnavnet som brukes av Fisher Investments Luxembourg, Sàrl i Norge («Fisher Investments Norden»). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl er et privat selskap med begrenset ansvar som er registrert i Luxembourg (firmanummer: B228486), er under tilsyn av Commission de Surveillance du Secteur Financier («CSSF»), og har registrert adresse: K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor L-1246 Luxembourg.

Dette dokumentet uttrykker de generelle oppfatningene til Fisher Investments Norden, og bør ikke anses som personlig investerings- eller skatterådgivning, eller som en avspeiling av kundenes resultater. Det kan ikke garanteres at Fisher Investments Norden vil ha de samme vurderingene i fremtiden. De vil når som helst kunne endres på basis av ny informasjon, analyser eller en revurdering. Ingenting i dette materialet er ment som en anbefaling eller en prognose for markedsforholdene. Snarere er formålet å illustrere et poeng. Både dagens og fremtidens markeder kan avvike vesentlig fra det som er illustreres her. Det garanteres heller ikke at forutsetningene for illustrasjonene i dette materialet er korrekte. Investeringer i finansmarkedene innebærer risiko for tap, og det er ingen garanti for at man får tilbake hele eller deler av den investerte kapitalen. Historisk utvikling er ingen garanti eller pålitelig indikator for fremtidige resultater. Verdien av investeringer og inntjeningen de gir, vil svinge i takt med de globale finansmarkedene og de internasjonale valutakursene.

Å investere i aksjemarkedene innebærer risiko for tap. Det er ingen garanti for at investert kapital vil bli tilbakebetalt. Historisk utvikling er ingen garanti for fremtidige resultater. Internasjonale valutasvingninger kan føre til høyere eller lavere avkastning fra investeringene. Dette dokumentet uttrykker Fisher Investments Nordens syn, og skal ikke tas som personlige råd om investeringer eller skatt, eller som en fremstilling av dette selskapets eller dets kunders resultater. Det kan ikke garanteres at Fisher Investments Norden vil ha de samme vurderingene i fremtiden. De vil når som helst kunne endres på basis av ny informasjon, analyser eller en revurdering. Vi gir heller ikke garantier for at prognosene våre er korrekte. Vi har bommet med prognoser før, og det vil vi sikkert gjøre i fremtiden også.

Annonsørinnhold