Solon Eiendom selger flere boliger i 3. kvartal

Solon Eiendom solgte 37 flere enheter i 3. kvartal 2019, men bunnlinjen var ned nesten 50 millioner kroner sammenlignet med fjoråret. 

LAVERE SNITTPRIS: Solon Eiendom selger flere enheter i 3. kvartal 2019, men med lavere snittpris sammenlignet med samme kvartal året før.  Foto: Solon Eiendom
Næringseiendom

Solon Eiendom fikk et resultat etter skatt på 17,2 millioner kroner i 3. kvartal 2019, sammenlignet med 66,4 millioner kroner i samme kvartal året før. 

Resultat før skatt ble 22,1 millioner kroner, ned fra 86,2 millioner kroner i 2018. 

Driftsresultatet endte på 57,9 millioner kroner, ned fra 91,7 millioner kroner i samme kvartal foregående år. 

Solon Eiendom hadde driftsinntekter på 354,7 millioner kroner, opp fra 345,2 millioner kroner i 3. kvartal 2018. 

Videre solgte Solon Eiendom 78 enheter med en samlet salgsverdi på 407 millioner kroner i 3. kvartal, sammenlignet med 41 enheter med en samlet verdi på 252 millioner kroner i 3. kvartal 2018.

 Her er hele rapporten og presentasjonen.

bolig
solon eiendom
3. kvartal
Nyheter
Børs
Næringseiendom