Kostnadssprekk på 5,7 milliarder

En hestehandel sendte Veterinærhøgskolen fra Oslo sentrum til Ås. Anslått prislapp: 2,3 milliarder. Når utbyggingen står ferdig i sommer, er kostnaden 8,0 milliarder.

FRA 2,3 MRD. TIL 6,3 MRD. TIL 8,0 MRD.: Daværende senterpartileder Åslaug Haga ante nok ingenting om hvor stor flyttingen egentlig skulle bli da hun og partiet i 2008 fikk flyttet Veterinærhøgkolen fra Adamstuen i Oslo sentrum til hjembygda Ås. Bildet er fra 2008. Foto: NTB SCANPIX
Næringseiendom

– Ved den tidlige estimeringen var ikke prosjekteringen gjennomført. Spørsmålene rundt hva man skulle bygge, hvor mange som skulle jobbe og studere i lokalene, hvilke funksjoner som er nødvendig for å få til et godt studentmiljø og gode resultater er den informasjon som legges til grunn i prosjekteringen. Da prosjektet ble vedtatt av Stortinget, ble det satt en kostnadsramme på 6,3 milliarder kroner, sier kommunikasjonsdirektør i Statsbygg, Hege Njaa Aschim.

Når de første studentene vandrer inn skoleporten i høst, vil prislappen være 8,0 milliarder.

– Det vil koste 2,3 milliarder kroner å flytte skolen de 38 kilometerne fra Oslo til Åslaug Hagas hjemsted Ås. Dette reagerer vi meget sterkt på, uttalte Arbeiderpartiets Jan Bøhler i januar 2008.

Flyttet over fylkesgrensen

Da hadde hans rødgrønne regjeringskamerater (Ap, SV og Senterpartiet) vedtatt flytting av Veterinærhøgskolen fra Adamstuen i Oslo sentrum til Landbrukshøgskolen på Ås like over fylkesgrensen mellom Oslo og daværende Akershus.

– Ås og Oslo hører til samme press-region på det sentrale Østlandet. Dette er lissom-distriktspolitikk fra Sps side, sa Arbeiderpartiets Oslo-representant Marit Nybakk.

Haga er fra Ås, var leder for Senterpartiet i 2008 og smilte godt da vedtaket ble gjort.

Forskningsmiljøet stilte seg kritisk, og prorektor ved Veterinærhøgskolen, Yngvild Wasteson, uttalte til VG at hun syntes det var betenkelig at regjeringen har gått imot faglige vurderinger.

– Regjeringens faglige rapporter konkluderte med at Oslo var den riktige løsningen tidligere i prosessen. Derfor stiller jeg meg undrende til at de nå vil at vi skal flytte til Ås, sa hun.

Bytte mot Trillemarka?

Men det var ikke bare hensikten med en fysiske flyttingen det ble stilt spørsmål ved.

Rett i forkant av flyttevedtaket, gikk regjeringen inn for et omfattende vern av Trillemarka i Buskerud. 147.000 mål med skog og vidde i Trillemarka-Rollagsfjell ble lagt under vern.

Dette var noe Senterpartiet var sterkt uenig i, men som kritikerne mener partiet fikk kompensert med flyttingen til Hagas hjemkommune.

63.100 KVADRATMETER: Prosjektet Campus Ås er den største samlede utbyggingen av universitets- og høyskolesektoren noensinne i Norge. ILLUSTRASJON: Link Landskap, Henning Larsen Architects, Fabel Arkitekter (ØKAW)

«Ikke mulighet til å svare»

Finansavisen har sendt flere spørsmål til Åslaug Haga som i dag bor og jobber i Roma i sin nye jobb i Det internasjonale fondet for jordbruksutvikling (IFAD).

Det ble spurt om hvordan hun stilte seg til påstanden om en hestehandel for å få lagt Veterinærhøgskolen til Ås, hvordan man kunne vedta en flytting til 2,3 milliarder, men når Statsbygg setter igang med byggingen lyder den på 6,3 milliarder og hvilke virkninger det har fått for Ås i form av nye arbeidsplasser at flyttingen ble gjennomført.

«Dessverre ingen mulighet til aa svare», skriver Haga på en epost fra Roma.

8,0 milliarder

I dag har prosjektsummen steget til 8,0 milliarder kroner, over tre ganger så mye som da det omstridte vedtaket ble gjort.

– Det ble vedtatt å samlokalisere Veterinærinstituttet og Veterinærhøgskolen med Norges miljø – og biovitenskapelig universitet (NMBU) på Ås, sier kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim i Statsbygg. 

Veterinærhøgskolen er nå en del av universitetet, mens Veterinærinstituttet er et selvstendig biomedisinsk forskningsinstitutt.

Dessverre ingen mulighet til aa svare
Åslaug Haga på epost fra Roma

Da samlokaliseringen skulle organiseres måtte det også gjøres en rekke bygningsmessige grep. Prosjekt Campus Ås er de største samlede utbyggingen i universitets- og høyskolesektoren i Norge noensinne og det eneste sitt slag. Gjennom omfattende prosjektering og analyser av behov for funksjoner vedtok stortinget en kostnadsramme for prosjektet som lå høyere enn de tidligste estimatene.

63.100 kvadratmeter

Byggingen startet i 2013, og prosjektet blir på 63.100 kvadratmeter, og skal huse mange tusen studenter og ansatte.

PRISEKSPLOSJON: – Ved den tidlige estimeringen var ikke prosjekteringen gjennomført, sier kommunikasjonsdirektør i Statsbygg, Hege Njaa Aschim. Foto: statsbygg

Det nye veterinærbygget består av åtte bygninger med 2.400 rom og inneholder undervisningsarealer, kontorer, bibliotek og kantine. I tillegg vil det romme spesialarealer som laboratorier, dyrestaller, dyrehospital og akvarier, og mye mer.  Utstyrsinnkjøp står for mellom 65 og 70 prosent av prosjektsummen.

– Prosjektprisen er indeksregulert hvert år med 139 millioner kroner, med en mindre økning til 155 millioner til 6.758 millioner i 2016. En svekket kronekurs gjorde at rammen ble økt til 7,2 milliarder i desember 2018, sier hun.

– Utfyllende prosjektering 

I etterkant dukket det opp nye utfordringer i prosjektet rundt infrastruktur, elektrisitetsløsninger og tekniske forhold.

– Prosjekteringen måtte endres, og deler av prosjektet var mer krevende enn antatt. Det gjorde at man måtte ha utfyllende prosjektering, sier Aschim.

Fasiten ble at summen økte med over 10 prosent, til 8,0 milliarder kroner.