Nordvik avd. Frogner har gleden av å presentere Mogens Thorsens gate 3 (1 / 44)