Illustrasjon uteområde - Det presiseres at hekk/beplantning ikke leveres ferdig trimmet/i full høyde. Illustrasjonen er ment for å vise hvordan utearelene vil fremstå etter hvert. (1 / 8)