Felleskjøpet øker underskuddet

Første kvartal er normalt et svakt kvartal for konsernet, og er i år i tillegg negativt påvirket av blant annet svekket norsk krone.

ØKER UNDERSKUDDET: Felleskjøpet økte underskuddet i første kvartal 2020. Resultat etter skatt endte på minus 132,9 millioner kroner, mot minus 70,7 millioner kroner i første kvartal året før. Foto: felleskjøpet
Kvartalspresentasjoner

Felleskjøpet økte underskuddet i første kvartal 2020. Resultat etter skatt endte på minus 132,9 millioner kroner, mot minus 70,7 millioner kroner i første kvartal året før.

Driftsresultatet var på minus 74,8 millioner kroner, mot 61,9 millioner kroner. Konsernets driftsinntekter endte på 3,6 milliarder kroner i årets første kvartal, en økning på 101,8 millioner kroner fra året før, da omsetningen endte på 3,5 milliarder kroner i kvartalet.

Lavsesong i landbruket

«Første kvartal er normalt et svakt kvartal for konsernet, og er i år i tillegg negativt påvirket av blant annet svekket norsk krone. Tilnærmet normal drift har så langt blitt opprettholdt også gjennom coronasituasjonen i mars», heter det i kvartalsrapporten.

– Felleskjøpets resultater i første kvartal er alltid preget av lavsesong i landbruket og detaljhandelen. Oppbygging av lager av viktige innsatsmidler for bonden og innkjøp til hagesesongen i butikkene er kapitalkrevende, sier Terje Johansen, som er konstituert konsernsjef i Felleskjøpet Agri.

Omsetningen var i starten av første kvartal i år noe bak fjoråret, men i mars måned økte omsetningen betydelig.

– Dette er en fart vi tar med oss inn i andre kvartal som er Felleskjøpets viktigste periode av året, sier Johansen.

Betydelig valutatap

Felleskjøpet har siden coronatiltakene ble innført i Norge, hatt full drift i tilnærmet alle deler av konsernet.

– Vår hovedprioritet i perioden vi nå har lagt bak oss, har vært å levere det bonden trenger av fôr og øvrige innsatsmidler for å lykkes. Som alle andre, har vi blitt påvirket av smittetiltakene med karantener og fulgt alle råd fra helsemyndighetene. Samtidig har vi vært leveringsdyktige og opprettholdt normal drift i mesteparten av konsernet. Dette er avgjørende for bondens drift og matproduksjonen i Norge, sier Johansen. 

Felleskjøpet kjøper inn en del produkter i utenlandsk valuta, og kronesvekkelsen har gitt et betydelig valutatap i kvartalet, ifølge rapporten.

Felleskjøpet Agri

(Mill. kr)1. kv./201. kv./19
Driftsinntekter3.5533.452
Driftsresultat-74,8-61,9
Resultat før skatt-159,5-92,2
Resultat etter skatt-132,9−70,7
felleskjøpet
Nyheter
Børs
FaTV
Kvartalspresentasjoner