Eiendom

 

Gunnar Okstad banner i (bolig)kjerka!

matthew36
BOLIG 08.01.2017 kl 13:16 2865

Okstad har en god penn, og god innsikt i realøkonomi, og han er sikker på at en ny finanskrise - utløst av boliggjelden - er på vei.

Han sier norsk økonomi er svært sårbar når så mange penger er puttet i en boligboble som må sprekke.

Aldri har avstanden mellom inntekt og boliggjeld vært større.

Norge skiller seg klart fra andre lang fordi så mange pst eier egen bolig. Gjennomsnittsgjelden blir enorm.

På toppen så stabler vi på forbruksgjelden.

Jeg er 100 pst sikker på at Okstad får rett, men når, 2018, 2019, 2020?
Arkivert
Dette er en arkivert tråd!
YOLOptimist
08.01.2017 kl 13:21 1827

ink
Arkivert
matthew36
08.01.2017 kl 13:28 1815

A-pressen 7 jan.

Aftenposten, Adresseavisen etc

Som en kommentar.

Overskrift Vi ser på at det går rett i dass!
Redigert 08.01.2017 kl 13:29 Arkivert
Hassan77
08.01.2017 kl 14:13 1792

Nå finner jeg bare kommentaren på adressa.no, bak betalingsmur jeg ikke har planer om betale for. Fant derimot en gammel kommentar fra han i fra 2013 hvor han hevder boligprisene er for høye. Han henviser til IMF og mente i 2013 markedet var 40% for høyt. Treffer han med denne dommedagsprofetien så snakker vi ragnarok ja. Men spår du orkan hver dag så får du til slutt rett.
Om markedet i 2017 går 10-15% ned er vi kun tilbake på 2015 nivå, ergo ingen krise, kun en sunn korreksjon.

Jeg kjenner folk som hevdet vi hadde en boble i 1997-1998. De venter enda på det enorme krakket når de skal kjøpe seg inn.
Arkivert
fattigstakkar
08.01.2017 kl 15:33 1746

"Aldri har avstanden mellom inntekt og boliggjeld vært større."

Og aldri har renta vært lavere. Man betaler mye mindre i rente på gjennomsnittslån enn for noen år siden og man betaler også mindre i renter og avdrag enn før. Holder renta seg lav bør det ikke være grunnlag for noe krakk fra dagens nivå. Faller renta, mot formodning, en prosent til kan boligprisen fortsette mye høyere. Men dersom renta stiger en prosent eller mer kan vi få en kraftig korreksjon. Stiger det to prosent blir det krakk.
Arkivert
matthew36
08.01.2017 kl 15:57 1728

Nettopp fattigstakkar

Utelukkende på grunn av lav rente så er mange kommet inn i boligmarkedet.

Mange har finansiert egenkapitalen med kredittlån på noen hundre tusen.

Endringer i husstandens inntekter eller høyere renter er for mange en katastrofe!

I dag sitter det par med bokostnader, lån, rente og husleie på langt over 20 000 per mnd.

Vi får krysse fingrene for lav rente i 30 år!!!!
Arkivert
fattigstakkar
08.01.2017 kl 16:05 1767

Matthew,
Vi er helt åpenbart sårbare for uventet renteøkning, men det er ikke sannsynlig at den kommer. La oss si vi stiger en kvart prosent annethvert år i åtte år for deretter å ligg i ro. Da kan vi få en myk landing med priser omtrent som i dag, justert for inflasjon. Hvis ikke renta stiger i det hele tatt kan vi stige mer enn inflasjonen.
Arkivert
kator
08.01.2017 kl 16:48 1680

Det var en ordentlig langtidsplan fs ! For egen del klarer jeg ikke se å langt. Vi får nok en renteoppgang på 0,5-1,5% - kanskje fra 2019 ?

Det som en del ser ut til å fortrenge er at handlingsrommet for Norges Bank og tilsvarende riksbanker i Europa blir mindre og mindre jo større gjeldsoppbygningen blir. Man kan rett og slett ikke styre økonomien mot et ragnarock i økonomien ved å sette opp renten til den gamle "normalen - dvs boliglånsrenter på 5-6%.

Men man ønsker sterkt å få ned gjeldsoppbygningen (det har jo dog vært en liten reduksjon i vekst i Norge de siste måneder, men 6,1% (private låntagere) er fortsatt for høyt. Dette er kattepinen Olsen, Ingves og de andre riksbanksjefene sliter med....man har gitt for mye Møllers tran til boligmarkedet med store rentekutt.

Sverige er på mange måter enda mer utsatt enn oss med en lavere renter, høyere forholdstall gjeld/inntekt og mer avdragsfrihet (50% av boliglån i Sverige er uten avdrag (dog innskjerpede regler for avdragsplikt på nye lån).

Dette er trist sitasjon - man har på mange måter malt seg inn i et hjørne som gjør at jeg i hvert fall ikke tror at vi får se det gamle "normalrentenivået" i overskuelig fremtid - om noen gang.

Det blir nok en ytterligere innskjerping gjennom eiendomsskatter og økt formuesskatt. Med den prisstigningen vi opplever vil flere og flere oppleve ganske betydelige årlige økninger. Verdien av rentefradraget har blitt betydelig redusert hvis vi tar på de lange brillene (28% for få år siden, ned til 24% i år - videre ned til 23% neste år(?). Det kan være at dette reduseres ytterligere. Man tror at man får ned prisstigningen i Oslo ved å stramme til på finansieringssiden - det er mulig det virker. I Stockholm har det virket - i hvert fall i det korte bildet.

2017 blir et sjeldent spennende år i boligmarkedet i Oslo.
Arkivert
CommodoreA
09.01.2017 kl 00:40 1578

fattigstakkar og kator:
Hvorfor er dere så sikre på at rentene ikke skal oppover?

1. Rentene er nå på vei oppover i USA. Historisk har korrelasjonen mellom europeiske og amerikanske renter vært nokså høy.
2. ECB sine obligasjonskjøp må nå trappes ned - dette har vært en viktig driver for lave renter og høy gjeldsoppbygning i Europa, og vil bety at tilgangen på "gratis penger" reduseres.

Dere kan ha mye rett i at å velte et lass med høy gjeld etter noen år med et lavrenteregime kan være et argument for å aldri heve renten til et normalnivå. Men hva får dere til å tro at det står i sentralbankenes makt å motvirke det?

Det er interessant å se hvor fort stemningen snur. For ikke lenge siden var "lave renter i 10 - 20 - 100 år" en utbredt oppfatning. Det har ikke tatt lang tid før tvilen har bredt seg...

http://www.dn.no/nyheter/2017/01/05/2018/Finans/mener-obligasjonsmarkedet-kan-mote-en-perfekt-storm-i-2017
Redigert 09.01.2017 kl 00:42 Arkivert
fattigstakkar
09.01.2017 kl 00:55 1598

Jeg sier ikke at ikke rentene kan gå opp en prosent, men jeg blir overrasket hvis vi får renter som vi så for noen år siden. Mange grunner til det som jeg har skrevet om mange ganger. Anbefaler å lese Jans blogg. Ellers er jeg en enkel sjel som tror at når 30-årsrentene ligger rundt 1% så tror jeg det er mer sannsynlig ar gjennomsnittsrenten neste 30 år blir 1% enn at de blir 5%. Men ingen har noen garanti for noe.
Arkivert
YOLOptimist
09.01.2017 kl 07:57 1515

Du har fortsatt ikke helt skjønt hva 30års rente betyr?
Arkivert
fattigstakkar
09.01.2017 kl 08:15 1545

Du får forklare hva jeg har misfortått da. Tror jeg har skjønt det ganske bra :)
Arkivert
CommodoreA
09.01.2017 kl 09:01 1475

Kort sagt: 30-årsrenta forteller noe om prisen som settes på en lang obligasjon i dag, ikke om 30 år.

I 2006 var renta på tyske 30-årige statsobligasjoner 4%. I 1996 var renta den over 7%. Begge tallene ville være en dårlig spådom for hvordan renta ser ut om 10 år eller 20 år (vi vet jo fasiten på det nå). De indikerer rentenivået på tidspunktet.
Arkivert
YOLOptimist
09.01.2017 kl 09:10 1466

Takk Commodore, du kom meg i forkjøpet :)
Arkivert
fattigstakkar
09.01.2017 kl 10:01 1470

Har jeg sagt noe som antyder at jeg mener noe annet?

Men dere kan jo svare på om dere tror det er mest sannsynlig at gjennomsnittlig korte renter neste 30 år blir 1% eller 3% når 30-årsrenta nå er ca 1%?
Redigert 09.01.2017 kl 10:05 Arkivert
Marximat
09.01.2017 kl 10:21 1419

Fattigstakkar: Her er det vel strengt tatt ikke så interessant hva Yolo og CommodoreA tror (uten noen forkleinelse for dem), men hva de store investorene, som kjøper tyske 30-åringer, tror.
Arkivert
fattigstakkar
09.01.2017 kl 10:32 1442

Sant nok:)
Det jeg prøvde å hinte om var vel at lange renter er den beste indikasjonen på hvor renten vil bevege seg, selv om det aldri blir akkurat som markedet tror og noen ganger veldig annerledes. Noen land tilbyr 30-årsrenter også til boligkunder. I norge er vel 20 år det lengste så langt og disse rentene var ned mot 3 på det laveste.

Hvis man har tro på boligmarkedet ved fortsatt lav rente, men er usikker på om renta blir lav, er det derfor mulig å forsikre seg til en viss grad.
Arkivert
landis
09.01.2017 kl 12:46 1395

Du får boliglån på 40 års nedbetalingstid i norge hos mange banker. De aller fleste tilbyr også minst 30 år, og det er mye brukt vet jeg.

"Investorer" - store og små (det kan jo være alt fra enkeltpersoner til svære fond) kjøper obligasjoner fordi de må, og fordi de vil.
Mange er nødt til å ha langsiktig avkastning på pengene, og derfor er bl.a tyske 30 åringer i omløp. Det trenger ikke å bety at disse vedder mot renten som fattigstakkar, men betyr vel heller at man har mangel på rentapapirer å sette pengene i, og tar det ondet som er minst ondt.
Å bruke omsetningen på slike papirer som sannhetsvitne på renteutviklingen fremover er ommentrent som å søke lån med en lottokupong i hånden som egenkapital.
Men de om det, hver sin tro.

Nye Norske lån har en gjennomsnittlig løpetid på nesten 24 år i -16, og trenden er sterkt økende.

Hva renten blir fremover tror jeg 3% (her på berget) er betydelig mer sansynlig enn dagens rentenivå de neste 30 år.... Selv i gjennomsnitt.
USA skal nå vistnok lempe renten opp et par tre ganger i år... )
Arkivert
matthew36
09.01.2017 kl 13:04 1404

Flere dør med gjeld i egen bolig. Som kanskje er like greit fremfor at alt skal arves.

Pensjonister låner på hus og leiligheter for å leve livet på sine gamle dager.

Mange unge folk med 4,5,6,7 mill i gjeld vil for alltid forbli med gjeld. De fryser lånene, de har perioder hvor de betaler bare rente osv og alt for å opprettholde en luksuriøs levestandard hvor de skal da dyre ferier, leasingbiler osv

Forholdet mellom lønn og boligpriser har aldri vært større.
Arkivert
fattigstakkar
09.01.2017 kl 13:06 1399

Landis,
3% rente er også innenfor det jeg ser som sannsynlig på noen års sikt. Det jeg har liten tro på er 5-6% som normal rente. Har selv bundet hele lånet på ti år på 2,85%.
Arkivert
Marximat
09.01.2017 kl 13:15 1365

HVIS Fed hever renten betydelig fremover, og HVIS Den europeiske sentralbanken er nødt til å gjøre det samme, så må/kan også NB heve renten.

Men kan EU heve renten? Da kommer flere medlemsland til å måtte melde seg ut, og EU sprekker opp. Så betydelig renteheving i EU vil være selvmord for unionen.

Og Norges rente er tett knuttet mot utviklingen i EU.
Arkivert
Marximat
09.01.2017 kl 13:24 1359

Matthew36: Nå er alle låntakere, unge eller ei, pålagt å betale ned 2,5 % årlig på boliglån frem til lånet er innenfor 70 prosent av boligverdien.

Som regel tjener folk minst i begynnelsen av sin yrkeskarriere, og de er da tvunget til å betale ned på lånet.

Det er vel rimelig å håpe og tro at de aller fleste makter - og ønsker - å fortsette nedbetalingen også når økonomien blir romsligere?

Generelt her på HO-forumet synes jeg mange (av "krakknissene") svartmaler økonomien til "alle andre", og den blir beskrevet som at alle boliglånsbanker gir boliglån uten sjekk og gjennomgang av lånsøkers økonomi.
Redigert 09.01.2017 kl 13:25 Arkivert
CommodoreA
09.01.2017 kl 14:12 1336

Marximat:
Dette er vel ECB sitt dilemma. Men husk at sentralbankens balanse er en liten del av pengemarkedet. Dersom renten i pengemarkedet i USA og Europa begynner å bevege seg oppover, blir fort spørsmålet om ECB kan la være å sette opp renten.

For øvrig enig med landis forklaring, en stor andel av kjøperne i obligasjonsmarkedet har ingen valg. Tenk på pensjonsfond - de fleste er bundet av regulatoriske forhold. Dermed kjøpes obligasjoner selv om yielden er lav, til og med negativ (det ville jo aldri skjedd dersom kjøperen av obligasjonen sto fritt til å la pengene stå "i banken" eller ikke ta veddemålet - det er jo et tapsprosjekt). De siste årene har ECB vært en storkjøper i samme marked og presset yielden ned. Kan ECB fortsette å kjøpe obligasjoner i dagens tempo i 30 år? Neppe... Dermed er ikke dagens lange renter noen god indikator på rentenivået om 10, 20 eller 30 år uansett.

For å svare på spørsmålet ditt, fattigstakkar: Jeg er ikke et sekund i tvil om at 3% snittrente de neste 30 årene er mer sannsynlig enn 1%.
Arkivert
matthew36
09.01.2017 kl 14:21 1355

Krakknisser?

Jeg registrerer at de som sa kjøp av aksjer våren 2008 sier kjøp nå også :).......

Det er en utvikling i at flere eldre belåner opp boobjektet sitt. For å realisere se g selv på sine gamle dager. Fair enough og opp til hver enkelt.

Det er også en ekslosjonsartet utvikling i kredittgjeld. Mange bruker kredittkortet for å finansiere de 15 pst man krever til egenkapital.

For at velstanden skal fortsette for mange, så må boligprisene fortsette å stige, renten holdes lav, oljeprisen være ok og antall jobber beholdes.

Hvis ikke.....
Arkivert
fattigstakkar
09.01.2017 kl 14:32 1354

CommodoreA,
Ok, da er vi uenige. Et snitt på 3% på tyske korte renter neste 30 år vil enten kreve at det skjer et raskt sjokk som bringer korte renter opp fra minus til 3% eller at renten blir så mye over 3% den siste delen av 30-årsperioden at det opoveier nullrenter eller negative renter de første årene. Begge deler finner jeg veldig lite sannsynlig. Tyske renter må da stige også over det de lå på før det kraftige rentefallet kom. Siden norske bankrenter tradisjonelt ligger 2-3% over tyske korte renter vil et slikt scenario innebære norske bankrenter godt over 6%. Det tror jeg ingenting på.
Arkivert
Marximat
09.01.2017 kl 14:36 1329

Matthew36: "Krakknisser" og "haussere" er innarbeidede klassifikasjoner her på HO-forumet. Det er naturligvis en grov forenkling av de forskjellige debattanters synspunkt "de som er negative" eller "de som er positive" blir så kronglete.

Uttrykket er absolutt ikke ment negativt fra min side, jeg har sågar satt det i hermetegn. :-)
Arkivert
CommodoreA
09.01.2017 kl 15:22 1291

fattigstakkar:
Den som lever får se - jeg skal ikke påstå å ha fasiten. Omtrent ingen hadde gjettet dagens rentenivå for verken 10, 20 eller 30 år siden.

Men argumentene for høyere rente enn 1% over tid er:
- Dagens renter er delvis et resultat av svært ekspansiv og løs pengepolitikk etter finanskrisen, med en høy gjeldsoppbygning som følge. Begge disse forholdene kan ikke vare ubegrenset i tid.
- Historisk er nullrenter et unntak.
- Gratis penger fører til en rekke uønskede bivirkninger i økonomien (oppbygning av "asset bubbles" og et misforhold mellom avkastning i lite verdiskapende kontra verdiskapende virksomhet (jf. "zombie-selskaper")), noe som gjør dem lite forenlige med en stabil økonomi på sikt.
- En rente i området 3% regnes som et "normalrentenivå" av Norges bank.
Arkivert
fattigstakkar
09.01.2017 kl 15:36 1323

Husk at tyske 30-årsrenter har steget en del i det siste og nå ligger på 0.75%, samtidig som 2-årsrenten har falt til nær all time low. Det er derfor i ferd med å prises inn at renta vil bli litt mer normal om 15-20 år, men markedet forventer fortsatt ekstrem lav rente i flere år framover. 5-årsrenta er minus 0.5%. Tror derfor noe veldig overraskende må skje dersom vi skal få et snitt på noe særlig over 2%.
Arkivert
landis
09.01.2017 kl 15:46 1285

Fattig.
Jeg ser normalrenten som en funksjon av hva det koster folket.
3% sentralbankrente vil fort gi samme effekt som 7% førte til for ikke mange år siden...
Gjelden har økt så mye og fradragene blir redusert slik at totalen blir lik.

Marx.
De aller færreste har krav til betaling av lån over 60(70%) i dag. Dette gjelder for nye lån, refinansiering etc.
Kjenner til svært mange som ikke betaler avdrag i dag, med heftig gjeldsgrad
Arkivert
fattigstakkar
09.01.2017 kl 15:54 1357

Landis,
Ingen tvil om at 3% sentralbankrente vil føre til kraftig økte lånekostnader for mange som har tøyd strikken. Og derfor også føre til boligprisnedgang.
Arkivert
Marximat
09.01.2017 kl 16:06 1270

Landis: Disse "svært mange" du kjenner med avdragsfrihet og "heftig gjeldsgrad" tror jeg ikke noe på.

Regelen om 2,5 prosent årlig nedbetaling kom 1. januar 2016, og før det var det uansett et krav om maks 85 prosent lån.

Hvilket betyr at "alle" som har kjøpt bolig i 2016, må betale ned på lånet.

Og "alle" som kjøpte før den tid, er straks innenfor 70-prosentgrensen på grunn av boligprisstigning.

Hvilket vil si at du a.) lyver/bløffer eller b.) er med i en klubb for personer som har kjøpt bolig mellom sommeren 2015 og 1. januar 2016 og som har vært blant de 10 prosent som hadde så gode fremtidsutsiktene at de kunne få unntak fra bankenes krav.

Eller så er det som jeg nettopp sa: "Krakknissene" her på HO-forumet undervurderer "alle andre" sin økonomi.
Arkivert
Tool
09.01.2017 kl 17:01 1200

Har prøvd å forklare fattig & co i lange tider hvorfor en lang rente sier ingenting, men det brukes fortsatt flittig som en slags indikator på hva fremtiden sier. Antakelig for det akkurat nå passer med de investeringene som er gjort personlig.

At det aldri har sagt noe historisk eller kunne forutsi noe, og at det for kun for få år siden vae en langt høyere langtidsrente er visst ikke så vikitg. Denne gangen er det visst bankers.

Er også det som gjør disse diskusjonene vanskelige, man vil ikke forholde seg til realiteten eller historien, og tror at denne gangen er alt så mye bedre. Fordi det passer personlig.

Skal man følge logikken sier ekspertene og de lange renter like nøyaktig hva som skulle skje fremover for 5 og 10 år siden som de gjør idag. Og det vet vi jo at aldri har skjedd. Likevel brukes argumentet igjen og igjen. Lange renter viser ingenting, og eksperter har aldri kunnet forutsi en rente over litt tid. Ferdig!

Men disse trådene har alltid fungert best om man konstant stryker hverandre på ryggen og forteller hverandre hvor bra dette blir, og hvor man vrir selv den dårligste nyhet til å bli en positiv faktor likevel. Slik er det bare :)
Arkivert
fattigstakkar
09.01.2017 kl 17:21 1254

Tool,
Begynner å bli lei av disse diskusjonene, så dette er siste gang jeg gidder å gjenta dette. Det faller på sin egen urimelighet at det ikke er noen sammenheng mellom lange renter og hva de korte rentene blir i perioden de lange rentene peker fram mot. Du kan jo sjekke ti tilfeldige tidsintervall på fem år og sjekke hva pengemarkedsrente var i snitt og hva femårsrente viste i forkant. Hvis du finner at det er like sannsynlig at renten blir 2% eller 7% uavhengig av hva fastrentene antydet skal jeg gi meg. Selvfølgelig er det ingen fasit og ofte blir avviket stort, men det er markedets beste gjetning. Oljefitures treffer heller ikke alltid, men å påstå at det ikke er noen statistisk sammenheng mellom oljefutures ett år fram i tid og spotpris ett år senere faller på sin egen urimelighet. Du må gjerne mene at det er hipp som happ om pengemarkedsrenten er 0%, 3% eller 7% om fem år hvis du føler det er et fornuftig utgangspunkt å basere investeringer på. Jeg baserer mine investeringer på at det er mest sannsynlig at renten blir som de lange rentene antyder men er full klar over at de kan bli både lavere og høyere. Det rare med dere som ikke tror på de lange rentene er overbevist om at rentene skal stige mer enn de antyder. Hvis usikkerheten er så stor, hvorfor vurderer dere ikke at de kan bli lavere? Hadde jeg vært så sikker som deg på at rentene skal opp hadde jeg satset alt på det i rentemarkedet, for det må jo være penger på gata for deg. Men merkelig nok har du visst aldri vurdert det.
Redigert 09.01.2017 kl 17:30 Arkivert
Botafogo
09.01.2017 kl 17:24 1202

Jeg har stort sett holdt meg unna rentediskusjoner og det tror jeg jeg gjør klokt i også i fremtiden. Nøyer meg med å lese hva andre skriver og vurdere deretter. Når det gjelder å stryke hverandre
Med hårene Tool så synes jeg ikke det stemmer. Det har alltid vært dundrende uenighet om boligprisenes retning på dette forumet. Ta en titt på denne linken feks. Siden den gang har denne trådens overskrift skjedd fyllest. Tror du det var unison enighet om at boligprisene skulle doble seg på tidspunktet dette ble skrevet?

http://www.dagensperspektiv.no/nyheter/boligboblen-er-et-faktum-

Edit. Feil tråd. Med henvisning til overskrift mente jeg selvsagt tråden "Boligprisene skal dobles"
Redigert 09.01.2017 kl 17:31 Arkivert
Marximat
09.01.2017 kl 17:32 1190

Botafogo: Rent bortsett fra at vi nå ikke befinner oss på "Boligprisene skal dobles i Oslo"-tråden. :-)
Arkivert
Tool
09.01.2017 kl 17:32 1175

Jada fattig, du bruker argument om at renten nå viser stor sannsynlighet for fremtiden, fordi hvis den ikke gjorde det kunne man bli rik om renten går opp. Men det føles noe tynt må jeg si :)

De lange rentene viste noe helt annet for noen få år siden, de endrer seg hele tiden og har alltid gjort det. Hvorfor viste ikke de 30 år lange rentene noe om fremtiden for få siden men gjør det nå? Skjønner du ikke hvor tullete argumentet blir?

Konklusjonen at hverken eksperter eller lange renter viser fremtiden. Kilde er all historie mulig å oppdrive fra menneskets tid på jorden )

Når man kan forholde seg til det kan man ta diskusjonen derfra!
Arkivert
matthew36
09.01.2017 kl 17:35 1204

Nettavisen hadde en spørreundersøkelse i fjor høst hvor spørsmålet var Om utlånsrenten dobles ville gi husstanden betalingstrøbbel?

Godt over 20 pst svarte ja.

Arkivert
landis
09.01.2017 kl 17:36 1201

Marx. Du er en allvitende person.

Godt at vi har slike som deg her som kan fortelle meg hva jeg om mine venner som ikke har opplevd 20% prisoppgang det siste året har i lån og gjeldsgrad.

Idiot.
Arkivert
fattigstakkar
09.01.2017 kl 17:37 1217

Tool,
Du er et lost case for meg. Innser at jeg ikke klarer å forklare så du forstår. Og det bekymrer meg ikke så mye. Har ingen egeninteresse av å overbevise verken deg eller andre. Skriver her primært for å være best mulig oppdatert slik at jeg fatter beslutninger på riktig grunnlag, og det blir jeg blant annet ved at jeg kan bli korrigert når det er ting jeg har misforstått. Det har skjedd flere ganger, men ennå ikke fra din kant :)

Skjønner at du konkluderer med at værmelding ikke har noen relevans hvis du har opplevd at det har blitt regn når der var spådd sol. Jeg velger fortsatt å la være å legge ur med båt når det er meldt storm selv om jeg kan risikere at jeg blir "lurt". Lykke til med din strategi.
Redigert 09.01.2017 kl 17:41 Arkivert
Botafogo
09.01.2017 kl 17:51 1160

"Innlegg av: landis (09.01.17 17:36 ), lest 17 ganger
Ticker: BOLIG
RE^1: Gunnar Okstad banner i (bolig)kjerka!
Marx. Du er en allvitende person.

Godt at vi har slike som deg her som kan fortelle meg hva jeg om mine venner som ikke har opplevd 20% prisoppgang det siste året har i lån og gjeldsgrad.

Idiot."

Ekstremt ufint av deg å henge på den siste der Landis. Makan.
Arkivert
Marximat
09.01.2017 kl 18:02 1160

Botafogo: Jeg synes at Landis har sitt på det tørre når han avslutter innlegget sitt med å kalle meg en idiot.

Alternativet var jo at han måtte tilbakevist mine påstander om at han er en løgner/bløffmaker. Og det blir nok vanskelig å få til.

I Norge i dag er det uhyre få som både har avdragsfrihet og "heftig gjeldgrad".

Dette simpelthen på grunn av reglene bankene er pålagt å forholde seg til når de innvilger lån, kombinert med det siste årets boligprisstigning.

Eller hva, Landis?
Arkivert
Arkivert Til toppen