Offshore

 

Prosafe og Floatel International finner sammen...

Garderobemannen
PRS 02.03.2017 kl 08:11 6203

Et klart skift i kommunikasjonen fra PRS de siste dager, er påpekningen av at det forventes KONSOLIDERINGER i boligriggmarkedet. Dette fanget også TDN Finans opp etter gårsdagens presentasjon på DnBs konferanse. Vi kan se det samme i presentasjonsmaterialet som PRS har offentliggjort på nettsidene. Når ledelsen i PRS her snakket om konsolideringer, mente de noe mer enn skraping av rigger, og de påpekte uttrykkelig at det internasjonalt var tilsammen 6 aktører.

Hva er vel da mer naturlig enn at Peter Jacobsson, CEO hos Floatel International, Glen Ole Rødland, styreformann i PRS/Senior Partner, HitecVision og Chow Yew Yuen, CEO hos Keppel O&M/tidl styreformann i Floatel International (senere erstattet av Michael Chia hos Keppel O&M) finner sammen? De har møttes tidligere, blant annet på den årlige Offshore Technology Conference (OTC) som holdes i Houston, Texas. Det er blant annet et flott bilde av dem alle sammen på side 19 (bilde nr 8) i Keppel sitt tidsskrift "Offshore Marine" sin mai/juni-utgave, 2016. Jeg vil anta at de har pratet sammen også etter den tid. Rødland har for øvrig samarbeidet med sentrale personer i Keppel også tidligere, fra sin tid i Jebsen Asset Management AS (Investeringsfondet Energy Ventures), men hans brede kontaktnett etter å ha arbeidet også i First Securities egner seg best for en egen tråd...

Den dagen PRS og Floatel International slår seg sammen, kan man virkelig snakke om verdensherredømme innen semi-boligrigger. Floatel International Ltd har 5 semi-rigger bygget og levert fra 2010 og fremover, hvor flere er på kontrakt. PRS sin portefølje er kjent, og tilsammen vil denne aktøren kunne ha verdens 13 i særklasse beste boligrigger bestående av følgende DP3-spec'ede semier og TSV'er (drilling support-nisjen):

1. Safe Notos (2016)
2. Safe Zephyrus (2015)
3. Safe Boreas (2014)
4. Safe Eurus (2019E)
5. Safe Vega (Axis) (2018E)
6. Safe Nova (Axis) (2018E)
7. MSV Regalia (DP2-semi fra 1985, oppgradert i 2009)
8. Floatel Endurance (2015)
9. Floatel Victory (2013)
10. Floatel Superior (2010)
11. Floatel Triumph (2016)
12. Floatel Reliance (2013)
13. Safe Scandinavia (TSV Tender Support Vessel) (1984/2014/2015)

I tillegg vil PRS kunne velge å beholde så stor del av de resterende semiene de har i sin taktiske/opportunistiske portefølje, bestående av:

14. Safe Concordia (DP2) (2005/2015)
15. Safe Caledonia (DP2) (1982/2012)
16. Safe Bristolia (non-DP) (1983/2008)

Jeg forutsetter her at PRS skroter Safe Astoria (non-DP fra 1983) i forbindelse med en slik transaksjon.

Mot dette stjerneteamet kan "verden" stille med følgende lag:

1. SSCV Gretha (DP3) (OOS) (2012)
2. SSCV Promotheus (DP3) (OOS) (2013)
3. Xanadu (DP3) (POSH) (2014)
4. Arcadia (DP3) (POSH) (2015)
5. PSS Neptuno (DP3) (Cotemar) (2015)
6. Atlantis (DP3) (Cotemar) (2015)
7. SSV Iolari (DP2) (Cotemar) (1982/2002)
8. Arendal Spirit (DP3) (Teekay) (2015)
9. PSS Chemul (DP2) (Pemex) (1983)
10. Semi 1 (Grupo R) (1987)
11. Semi 2 (Grupo R) (1987)
12. COSL Rival (non-DP fra 1976, ombygget 2004, p.t. i opplag i Kongsgårdbukta i Kristiansand)

OOS har den 3.8.2016 meldt at de har bestilt ytterligere 2 semi-boligrigger SSCV'er ved China Merchant Industry Holding, som er en heleiet datterselskap av China Merchant Group. De to nye boligriggene vil få navnet SSCV Serooskerke og SSCV Walcheren. Dette vil være DP3-rigger med planlagte leveranser i Q2-2019 og Q3-2019.

POSH-riggene er blant verdens største enheter med sengeplasser til 750 arbeidere. Riggene er av Eide Flex-design, "harsh environment" og "deep water"-utrustet, og er bygget på China’s PaxOcean Zhoushan.

Med få unntak er konkurrentene dårligere spec'et, ikke bygget for harsh environment, mangler SUT/AoC og egenskaper som kan gi slik tillatelse for NCS og UKCS, og flere av dem er svært gamle. Andre rigger benyttes kun for innenriks/begrenset marked, for eksempel Grupo-R-riggene og Pemex-riggene. Flere av disse riggene kan også forventes skrotet, se annen tråd.

Jeg tar ikke her med JU-boligriggene, da disse ikke er direkte konkurrenter på annet enn noen få oppdrag. Men jeg kan nevne at vi i hovedsak har følgende:

1. Haven (Master Marine AS)
2. Atlantic Amsterdam (Atlantic Marine Services B.V)
3. Atlantic Labrador (Atlantic Marine Services B.V)
4. Atlantic Esbjerg (tidl Safe Esbjerg) (Atlantic Marine Services B.V)
5. Mærsk Guardian (Mærsk)
6. Mærsk Giant (Mærsk)
7. COSL Rigmar (COSL)

(fortsetter...)
Redigert 03.03.2017 kl 10:39 Arkivert
Dette er en arkivert tråd!
Garderobemannen
02.03.2017 kl 08:16 3689

Floatel International er et Bermuda-registrert boligriggselskap etablert i 2006 og kontrollert av Keppel Corp med mer enn 47,2 % av aksjene. Selskapet var notert på OSE fra 1.12.2010 til 9.9.2011 under tickeren FLOAT. Den andre store aksjonæren er oppkjøpsfondet Oaktree med 42,6 %. PRS er på sin side kontrollert av oppkjøpsfondet Hitec Vision via North Sea Strategic Investments med 21,68 %, oppkjøpsfondet M&G Investments (State Street Bank & Trust Co) med 17,65 %, og Axis Offshore Pte Ltd med 8,22 %, tilsammen 47,55 %. Vi må anta at disse spiller på lag. Hensyntatt retten Axis har til å omgjøre konvertibelen til aksjer, kontrollerer derfor Hitec Vision mer enn 50 % av PRS.

Keppel Corp er et konglomerat som både er den globalt ledende aktøren innen offshore design, konstruksjon og reparasjoner, men de har også betydelige investeringer i utvalgte nisje-områder. Det er også Keppel som har bygget samtlige av Floatels semier. Også flere av PRS' semier er konstruert ved Keppel FELS (Safe Concordia, Safe Regency, Safe Astoria). Oaktree er en aktør grovt sett sammenlignbar med HitecVision, som har spesialisert seg på utvalgte "less efficient"-markeder. Både Keppel og Oaktree har finansielle muskler nok til å gjøre store transaksjoner, men mangler alternativer i boligriggmarkedet.

Hva er så rasjonale bak en slik transaksjon? Verdensherredømme og suveren prisingsmakt, kombinert med sterk beskyttelse gjennom høye "entry barriers" er noen. Et godt eksempel på hvor høye "entry barriers" det faktisk er så vi da de to norsk-baserte Sirius Offshore og Sea Accommodation plc forsøkte seg med å hente kapital våren 2012 (gode tider), hvor de ikke fikk stablet på bena tilstrekkelig kapital. Sirius Offshore skulle realisere svenske Bassøe Tehnology ABs nye design BT-4900N. Prisen på dette tidspunktet var fremforhandlet til MUSD 315 pr rigg for Sirius Offshore sine to planlagte DP3 "harsh environment"-rigger hos det kinesiske Dalian-verftet, med levering i 4Q-2014. De hadde stablet på bena et Kypros-basert datterselskap og var i markedet for å hente midler. Også Sea Accommodation var i denne perioden i markedet for å hente et innledende beløp på MNOK 460 millioner for to semi-boligrigger som skulle bygges ved samme verft til en pris av MUSD 315 pr stk. Begge prosjektene feilet pga mangel på finansiering.

Byggetiden er svært lang for slike semier, og vi snakker flere år. Byggeprisen overstiger verdiene av fartøyene i dag slik at ingen vil igangssette dette. Det kan derfor gå mange år før vi ser vesentlig nybyggingsinitiativ innen semi-boligriggmarkedet. Nybygg, men også ombygninger, vil nå i praksis bare skje mot faste flerårige kontrakter. Eksisterende aktører med en ny flåte er derfor i en meget god posisjon. Trimmede organisasjoner, svært god kostnadskontroll og sterk standing i markedet, representerer også et sterkt vern mot nye aktører. Flere oljeselskaper setter også faktisk aldersbegrensninger i sine ITTs for boligrigger.

Som kjent hadde PRS en vesentlig eierandel i Floatel da selskapet var notert på OSE, men ble elegant "vippet ut" og tvunget til å selge av Keppel gjennom transaksjonen til Aqua Pellentesque/Wideluck Enterprises Ltd (31,71 %-aksjonær kontrollert av Keppel) sin "amalgamation agreement" (integrasjonsavtale), da de tok selskapet av børs og privatiserte det. Sammen med blant annet Jonathan Fairbanks, Barclays Capital Securities (9,41 %), Ceniarth Wales Interest LP, JPMorgen Chase Bank, Citigroup Global Markets Inc, Red Rock Interests Ltd, Lane Family 1988 Trust og TAML Holding maktet denne grupperingen å få tilsammen 51,01 % av aksjene/stemmene i de avgjørende dagene i august 2011. PRS hadde på dette tidspunktet hele 22,29 % av Floatel og var nest største aksjonær, og ble tvunget til å realisere en gevinst på MUSD 10,2. De var nok likevel ikke fornøyd med å bli vippet ut, og hadde nok sett for seg en sammenslåing etterhvert. PRS hadde gjort noen blits-oppkjøp sommeren 2011 som skremte de øvrige aksjonærene. Oaktree kom inn som ny aksjonær i Floatel senere, i februar 2012.

Det prosjektet som lyktes på denne tiden var 50/50 JV-samarbeidet mellom det danske skipseiende selskapet J. Lauritzen A/S (Lauritzen Offshore) og det norske private equity-fondet Hitec Vision. Det etablerte Axis Offshore rundt boligskipet Dan Swift...

PRS har alternativene, men trenger et enda bedre finansieringsgrunnlag. PRS trenger også å finansiere utkjøpet av Vega og Nova, selv om dette nok blir et rimelig utkjøp. Gjennom oppkjøpet av Axis kontrollerer PRS alle nybygde semi-boligrigger som er tilgjengelig i markedet.

(fortsetter)...
Redigert 06.03.2017 kl 00:27 Arkivert
Garderobemannen
02.03.2017 kl 08:37 3517

Jeg ser for meg følgende scenario:

PRS offentliggjør en dag etter børsslutt at de vil foreta en rettet emisjon mot nye aksjonærer. Emisjonen blir satt på kurs over NOK 60, etter at PRS-kursen er pleiet opp til dette nivået. Emisjonsbeløpet blir stort, og jeg tipper at de vil utstede kanskje 50 millioner nye aksjer, som gir PRS betydelige frie midler og nytt egenkapitaltilskudd, tilsvarende MNOK 600. Keppel/Oaktree får ca 40 millioner aksjer i PRS som betaling for sine 5 rigger, noe som verdsetter disse til MNOK 480 i snitt pr semi. Selv om dette er rimelig historisk, må det sees på i sammenheng med tilsvarende verdsettelse av PRS' sin betydelig større flåte. De resterende 10 millioner aksjene tilfører PRS MNOK 600 i frie likvider. Det kommer en reparasjonsemisjon i etterkant til øvrige aksjonærer i et forholdsmessig antall.

Med dette beløpet er PRS i stand til å finansiere utkjøpene av Vega og Nova, samt ha betydelige midler til fri disposisjon. Samtidig har HitecVision fått redusert sin eksponering, og sitter med omtrent 25 % i det nye selskapet, omtrent det samme som Keppel og Oaktree. De vil også ha styrket runway'en ytterligere for å takle nedgangsperioden. Samtidig vil det gi en helt unik forhandlingsposisjon i for eksempel NCS og UKCS, samt offshore Australia og Brasil som krever "harsh environment"-kapasitet. "Entry barriers" vil være meget store for andre aktører som vil oppta kampen, samtidig som det sammenslåtte PRS/Floatel vil ha tilgang til store finansielle muskler, verdens beste skipsverft og sterk tilstedeværelse i hele verden.

Som en bisetning kan jeg nevne at styreformann Rødland er en god venn av Tore Aksel Voldberg gjennom mange år, og har gjort mange dealer sammen (fra tiden Rødland i mange år var høyrehånden til Spetalen). Voldberg har nå kjøpt seg inn i PRS med to av sine investeringsselskaper, Dukat AS og Skøien AS. Tilfeldig?

ESO kom med en "analyse" for kort tid siden, hvor de mente PRS hadde potensiale til å nå NOK 70. Jeg tipper at ESO allerede er engasjert til å bistå en av partene i denne jobben.... Samtidig tyder noe på at ASC også får en rolle i en slik transaksjon.

Dette er hva man bør forvente nå når PRS har fått organisasjonen på plass, bestående av eksperter fra oppkjøpsfond som Hitec Vision i de ledende posisjoner.
Redigert 02.03.2017 kl 17:20 Arkivert
jochie
02.03.2017 kl 13:09 3400

Dette kommer som et sjokk hos meg...Her skal småaksjonærer NOK EN GANG loppes for penger gjennom en "retted" emisjon ( les overføringer av verdier fra oss til de store aksjonærer).Jeg har mange ganger påpekt at slik svineri bare er tillatt i Norge.

Jeg hadde håpet på at PRS med sin nye leder hadde bestemt seg for å bli en seriøs aktør og at de var ferdige med å loppe småaksjonærer for penger, men neida...her skal man tynne siste krone ut av småaksjonærer IGJEN!


Hvorfor ikke komme med en vanlig emisjon, slik man gjør i resten av verden? Så kan de store garantere for fulltegning.

Dette må det settes en stopper for!!!

Hvor er tilsynsmyndigheter, økokrim og politikerne i slike saker?

Om vi snakker om å bekjempe kriminalitet, så er jo disse slipskriminelle fredet!

Dette var VELDIG dårlige nyheter.
Fusjoner osv.for å skaffe seg herredømme er en ting, men å bruke anledningen til å berike seg selv på bekostning av småaksjonærer gjør meg kjempeforbannet.

PRS har sparket og slått småaksjonærene helseløs, og loppet de for alt de eier, og nå skal de gjenta bedriften fordi ingen gjorde noe første gangen det skjedde.

Dette er riggmafia metoder, ikke noe annet.

Jeg må også si at jeg mistenker deg for å være et talerør for disse her på Hegnar.....Du argumenterer som om du er en av storaksjonærene...

Jeg har vært i tvil om den nye ledelsen ville føre en policy som gagner ALLE aksjonærer, men blir det en RETTED emisjon, så stikker de nok en kniv i oss.

Helvetes selskap....Jeg håper virkelig at den manglende tilliten de har hos småaksjonærer gjør at de får STORE problemer i fremtiden.

For meg kan de gå konk! Jeg tar tapet mitt jeg...

Jeg er dypt sjokkert og forbannet og i fullstendig vantro over hva PRS gjør med småaksjonærer...Dette er Trump, Kim Jong-un, og Putin trakter: Å gå over småaksjonærenes lik for å berike seg selv!!

At det FORTSATT er lovlig i Norge å begå slike ran på åpen gate er fullstendig ubegripelig. Oslo Børs er visst ikke interessert i å være noe annet enn en Bonanza børs...
Redigert 02.03.2017 kl 13:38 Arkivert
Garderobemannen
02.03.2017 kl 13:33 3367

Gjennomsnittsalderen på en sammenslått flåte vil være anslagsvis 2-3 år på alle semiene, når en ser bort fra den taktiske flåten som PRS kan komme til å skrape.

Det vil neppe kunne komme noen seriøse konkurrenter på banen de nærmeste 10 årene. Hvis en har tro på en styrking av markedet ville dette borget for etablering av en sterk markedsleder.

PRS har gjennomført fusjoner og oppkjøp tidligere. Nå når man har et HitecVision i førersetet, sammen med M&G Investments, borger det for seriøse verdiøkende dealer.

Spesielt tror jeg HitecVision er interessert i det etter å ha et så stort tap på investert kapital.
Redigert 02.03.2017 kl 13:35 Arkivert
Walter E. Kurtz
02.03.2017 kl 14:06 3322

Dette var veldig informativt Garderobemannen. Takk for at du deler.
Så detaljert og pakket med info. Går naivt ut ifra at det som listes opp stemmer.
Jobber du i prosafe? HiTech?
Var en veldig spesifik analyse av veien fremover du skisserer, på et detaljnivå man sjelden ser her på HO.

Har selv reservasjoner med å stole på ledelsen, de lurte småaksjonærene ved forrige korsvei.
På en unødvendig frustrende og klønete måte.
Selv tror jeg ikke det hadde skjedd hvis ikke HiTech og "The Anchor Investors" hadde bommet så hardt i emisjonsrunden før.
Når det gikk opp for dem at de hadde overbetalt til de grader, så var det nok så surt at noe måtte gjøres.

Prosafe var ikke alene om å lage rettede emisjoner siste året.
Det er en trend i vinden. Tror alle akrobatene har sett at det får ingen konsekvenser.
Som liten aksjonær er det lite man kan gjøre. Tilsynene bare trekker på skuldrene og oslo børs er helt blind.
Tror eneste verktøyet man har er å name og shame de involverte på personnivå fra storinvestorer , ledelse til de ansvarlige i tilsynene og oslo børs. Det forhindrer ingen ting, men gjør det vanskeligere kanskje å gjøre det samme trikset om igjen.

Siste tiden har det vært mye wheeling og dealing med selve aksjestrukturen, emisjoner, konverteringen av obligasjoner til aksjer. Betaling med aksjer og konvertible obligasjoner.
Aksjen trenger litt tid til å stabilisere seg, dvs at de som ønsker seg ut får solgt seg ferdig. Evt forberedelser til ny emisjon, er du sikker på at det vil gi et kursløft?
Forrige runde dro de kursen ned med vilje.

Ønsker ikke å deraile den fine tråden som er startet. Vi kan prate om skurkestrekene i en annen tråd. :)
Redigert 02.03.2017 kl 14:09 Arkivert
jochie
02.03.2017 kl 15:34 3268

Walter: det har jeg gjort veldig mange ganger: Både til Prosafe, økokrim, Oslo børs, børstullsynet osv. Især "tilsynet" burde skifte navn...de er en interesseorganisasjon for slik mafiavirksomhet, og opptrer MEGET arrogante.. Heller ikke politikerne og media er interessert å høre om slike historier.

Her begås det fullstendig ubegrunnet ran av småaksjonærer i stor stil så å si daglig, især gjennom slike "rettede" emisjoner (direktoverføringer fra småaksjonærer til de store eiere) og ikke engang politikere og media er interessert i å snakke om det. Å gjøre noe med det eller påpeke hvor kriminelt dette vel ikke er er OVERHODET ikke i nærheten av å være på dagsorden...Gjør snekker A en dårlig jobb så er det ramaskrik og krav om lovendringer osv., men disse åpenbare ran er et ikke tema på tross av at vi vanlige dødelige blir ranet MANGE ganger for MANGE milliarder.

Til og med i Putinland blir slike straffet....men ikke i Norge.

Her kan man bare bestemme på et "ekstraordinært mafiamøte" for hvor mye de skal rane småsparere..
Er det noe rart at forakten for både media, politikerne, samt disse mafioso når nye høyder?
Redigert 02.03.2017 kl 15:35 Arkivert
Walter E. Kurtz
02.03.2017 kl 16:03 3255

jochie: Jeg sendte mail til tilsynene og prosafe rett før hele emisjonspetakkelet startet. Fikk bare copypaste standardsvar tilbake.

Garderobemannen:
ESO med kursmål 70 ... har lite tro på analysene til disse husene. De sier en ting og gjør en annen. Siste tiden har ESO dumpet ut aksjer.Uten at jeg har totaloversikten foran meg.

Selv tror jeg kursen burde være et sted mellom 60-80 kr. Så tviholder på aksjene en stund til.

Blir spennende å se hvordan det går, er bare spent på om alle disse nærstående transaksjonene viser seg å være i småaksjonærenes favør.

Vi så en liten konvertering av obligasjon til aksjer 3 februar .. til kurs 25. Før eller siden så konverteres en stor last med aksjer. Til priser lavere en børskurs. Hva skjer med kursen da? Stort salgspress er min gjettning.
Redigert 02.03.2017 kl 16:10 Arkivert
jochie
02.03.2017 kl 16:12 3241

Nå har jeg sendt linken til denne tråden til samtlige medier, politiske partier, aksjonærforeningen, Oslo Børs osv...ved en feiltagelse fik vel DNB også en kopi..

Jeg har spurt de hvorfor de er så lite interessert i alle disse ranene som foregår så å si daglig på Oslo Børs

Jeg vedder på at jeg bare får svadasvar, som jeg har tenkt å publisere her!
Redigert 02.03.2017 kl 16:13 Arkivert
jochie
02.03.2017 kl 16:16 3225

Glemte å si til Garderobemannen ( uansett hvilket ståsted du har)

Takk for veldig detaljerte opplysninger. Som Walter sa: Det er sjelden å se her på forumet at vi får så gode innlegg.
Arkivert
Garderobemannen
02.03.2017 kl 17:28 3215

De 6 aktørene PRS viste til i gårsdagens presentasjon hos DnB som opererer i markedet er:

1. Prosafe
2. Floatel International Ltd
3. PACC Offshore Services Holdings Ltd (POSH)
4. Overdulve Offshore Services (OOS)
5. Grupo R
6. Cotemar S.A. de C.V.

I tillegg kommer aktører med kun en eller få semier, som Pemex, Teeekay Offshore Partners, China Oilfield Services Limited (COSL), Fred Olsen Energy (FOE). Disse er imidlertid ikke noen seriøs utfordrer/aktør i markedet.

Det finnes også flere aktører med monohull-fartøyer, ombygde ferger etc (accommodation-fartøyer). I tillegg har det brasilianske selskapet GranEnergia den 22.1.2014 fått overlevert et DP3 compact semisubmersible (CSS) accommodation vessel. Designet er av STX Marine, og fartøyet ble bygget på Liya Pingtan Shipyard (eid av kinesiske Fujian Mawi Shipbuilding). Tilsvarende CSS'er ble levert 25.9.2014 og 17.5.2015 (hhv CSS Venus og CSS Themis).

Vi har også en norsk aktør i Edda Accommodation (Østensjø Rederi) som fikk levert flotellet Edda Fides i 2011. De hadde også bestilt et tilsvarende søsterskip Edda Fortis. Dette er et stort flytende fartøy som hadde 409 kabiner med 809 sengeplasser. Fartøyet skulle vært levert senest 30.6.2015. Det var imidlertid store forsinkelser ved Huyndai Heavy Industries-verftet i Ulsan i Sør-Korea og den 26.4.2016 meddelte Østensjø-selskapet at de kansellerte kontrakten. Fartøyet var planlagt å skulle få montert verdens lengste og mest avanserte teleskopbru.
Redigert 02.03.2017 kl 17:58 Arkivert
Garderobemannen
02.03.2017 kl 18:11 3197

Fornyelsen av boligrigg-flåten er godt i gang allerede. Dette er endringer som tvinger seg frem i en så alvorlig nedgangsperiode som vi nå har sett. Et eksempel på dette er FOEs Borgholm Dolphin. Riggen har vært uten arbeid og i opplag siden den gikk av kontrakt for BG i mai 2015. Den står foran store utgifter til klassing som må påbegynnes i 4Q-2017, men blir i stedet antakelig skrotet. Verken FOE eller BON er nok villig til å legge MUSD 50-100 millioner i en CRS for denne gamle traveren...

Følgende semi-rigger er allerede besluttet skrapet, eller er åpenbare skrapingskandidater pga alder, skader, kanselleringer, for lang tid i kald-opplag med tilhørende høye mobiliseringsutgifter, 5-årige klassefornyelser (CRS-class renewal survey) som ikke er lønnsomme etc (hentet fra en annen tråd jeg har skrevet mer utfyllende om dette):

1) Borgholm Dolphin - FOE (forventes skrotet pga alder, manglende oppdrag og forestående ikke lønnsom CRS i 4Q-2017)
2) Safe Britannia - PRS (skrotet pga alder)
3) Safe Hibernia - PRS (skrotet pga alder)
4) Jasminia - PRS (skrotet pga alder)
5) Safe Lancia - PRS (skrotet pga alder)
6) Safe Regency - PRS (forventes skrotet pga alder og manglende oppdrag)
7) Safe Astoria - PRS (forventes skrotet pga alder og manglende oppdrag)
8) Etesco Millennium - Mike Mullen Energy (skrotet pga alder)
9) Jasper Cosmopolitan (Neptune Finder) - Yuilian Shipyard (skrotes pga manglende betaling hos bestiller)
10) Stavanger Spirit - (Teekay) (forventes skrotet pga kansellering fra bestiller)
11) Nantong Spirit - (Teekay) (forventes skrotet pga kansellering fra bestiller)
12) COSL Rival - COSL (forventes skrotet pga alder og for lang tid i kald-opplag)
13) PSS Chemul - (Pemex) (forventes skrotes pga alder, etter avsluttet oppdrag)
14) Iolair - (Exeter Marine) (forventes skrotet pga alder, etter avsluttet oppdrag for Cotemar)
15) Semi 1 - (Grupo R) (forventes skrotet pga alder, etter avsluttet oppdrag)
16) Semi 2 - (Grupo R) (forventes skrotet pga alder, etter avsluttet oppdrag)
Redigert 03.03.2017 kl 07:36 Arkivert
jochie
02.03.2017 kl 18:38 3126

Første svar har jeg allerede fått fra Bernt Bangstad i Aksjonærforeningen for en time siden....Imponerende at han faktisk tar dette alvorlig!

"Du må være mer konkret mht hva det er du kaller ran på åpen gate.", og det har han selvfølgelig rett i!

Ved siste korsvei, så var den rettede delen av emisjonen mye større i prosent enn den såkalte reparasjonsemisjonen ( veldig misvisende navn), slik at utvanningen for oss var mye større enn for Hitec og gjengen, så da fikk de en gratispakke betalt av småaksjonærer.. Jeg husker ikke hvor mange aksjer per eksisterende aksje de fikk og vi fikk...så om noen husker det, så kan jeg svare ham rask!

Det er jo nettopp slik at en retted emisjon + rep. emisjon er gavepakker til de store, mens en vanlig emisjon likestiller alle aksjonærer.

Du har satt igang noe Garderobemannen!!

Jeg skal grave meg ned i alt materie en dag jeg har bedre tid, men du verden hva du vel ikke vet og har satt deg inn i når det gjelder markedet for boligplattformer..Virkelig imponerende!
Redigert 02.03.2017 kl 18:43 Arkivert
jochie
02.03.2017 kl 19:20 3085

Jeg venter ikke på svar fra dere...så jeg ga ham følgende svar:
Hei Bernt!
Du får pluss i margen for raskt svar….
Poenget er vel at rettede emisjoner + rep. emisjoner fører til større utvanning for småaksjonærer, og dermed så får disse store investorer en gavepakke fra oss…vi betaler for at de øker sin andel. Helt alminnelige emisjoner stiller alle aksjonærer likt, og dermed så betaler ikke vi gildet alene. En hver med fornuften i behold skjønner jo prinsippet: vanlige folk får bare en liten del av kaka, mens de store tar mesteparten av kaka…Du skjønner så klart hva jeg mener….

Mht. til PRS, så vet jeg kun at det ble utstedt 5.777.429.757 nye aksjer hvor vi vanlige dødelige ( som eier ca 20%) «fikk lov» til å tegne oss for 504.000.000 aksjer. Så mens 20% av aksjeeierne fikk ca 8% av de nye aksjene, så fikk storaksjonærer (80%) 92% av de nye aksjene.

Dette er derfor RAN på åpen gate. Tallene er sikkert ikke korrekte fordi det ikke er offentlig hvem som fikk hva, men prinsippet er allikevel helt tydelig: ordningen med «rettede emisjoner + rep. emisjoner» betyr at storeierne ALLTID stikker av med betydelige summer betalt av småaksjonærer.

Denne ordningen blir brukt for det det er verdt av norske selskaper. Den var ment KUN for de situasjoner hvor ingen andre muligheter var tilstede for å redde et selskap fra konkurs, men viser seg til å bli brukt for å overføre penger fra vanlige investorer til storeiere.

Det er jo DET som er hele problemet med Oslo Børs, og om dere virkelig er en interesseorganisjon for vanlige investorer, så skjønner jeg faktisk ikke at dere ikke ser dette…
Arkivert
Garderobemannen
02.03.2017 kl 19:23 3134

jochie,
Rettede emisjoner er, enten man liker det eller ei, en del av spillets gang i aksjemarkedet. Så kan man gremmes over at man er småaksjonærer og sjelden blir invitert til å delta i dette, eller forholde seg til det som en del av gamet. Det er ikke "rettferdig", men det er det mye her i livet som ikke er.

Vær også klar over at situasjonen for PRS var svært "distressed" med mulig konkurs som alternativ til en massiv utvanning. I slike tilfeller er rettede emisjoner "prisen" man må betale for overhode å få ny kapital. Dette er styret klar over, som faktisk beslutter slike rettede emisjoner. Det har også en betydelig kostnadsside, ved at en rettet emisjon typisk kan gjennomføres som en "billig" bookrunner-prosess en ettermiddag, uten krav til prospekt. Utarbeidelse av et prospekt blir "kun" nødvendig for den påfølgende reparasjonsemisjonen. Det har typisk en kostnad på et par millioner kroner til meglere, revisorer og advokater.

Vi har faktisk også andre enda "råere" aktører som varsler reparasjonsemisjon etter en rettet emisjon, men likevel kansellerer det med begrunnelse at aksjonærene har kunnet kjøpe aksjene til omtrent tilsvarende pris i markedet, etter at den rettede emisjonen ble satt. Det så vi sist i Spetalens SDSD før jul.

Og i all rettferdighet skal nevnes at de rettede emisjonene som HitecVision fikk delta i, i etterpåklokskapens lys ikke akkurat har vært gullkantede...

Det beste for PRS og dets aksjonærer nå, ville etter mitt skjønn vært å få gjennomført en slik deal, og derigjennom etablert verdens ledende aktører i mange år fremover. Uavhengig av tidligere historikk, ville dette generert betydelige aksjonærverdier.

Walter E. Kurtz,
Jeg er ikke ansatt i verken PRS eller HitecVision, men deler av den kunnskapen jeg har samlet om PRS gjennom flere år.

Og alt er skrevet fra min database, som skal være korrekt. Er det feil i oversikter etc tar jeg gjerne tilbakemeldinger.
Redigert 02.03.2017 kl 19:31 Arkivert
Walter E. Kurtz
02.03.2017 kl 19:46 3077

Sjekket noen eldre innlegg jeg lagde.
Der fant jeg ut av antall retter osv.

Ser ut som HiTech gav seg selv 32 T-retter oer aksje de eide, mens vanlig aksjonærer fikk 3,55 T-retter per aksje de eide.

Nå endte jo kursen opp tilslutt på emisjonskurs.. så det spiller ingen trille.
Alle kunne kjøpt mer hvis de ønsket.

Det som virket som lureri var at kursen gikk fra 24nok til 25 øre på veldig kort tid. Noen viste hva som kom og drev kursen i senk. Lempet ut.

Vi burde ha en egen tråd til andre temaer enn garderobemannens info. Veldig bra saker, selv om jeg ikke helt klarer å anvende den. Setter pris på at du skisserer opp mulighetene som ligger foran oss. Hadde ikke tenkt på at det var mer konsolidering som lå foran oss.
Redigert 03.03.2017 kl 00:40 Arkivert
jochie
03.03.2017 kl 00:38 3032

Takk for info: da har jeg svart aksjonærforeningen:
"Eksemplet jeg gir deg nå er jo ikke det verste som har skjedd på Oslo Børs, men selskapet har altså tenkt å gjenta bedriften:
«HiTech gav seg selv 32 T-retter per aksje de eide, mens vanlig aksjonærer fikk 3,55 T-retter per aksje de eide.»

Jeg vet ikke hvor mye du skjønner av dette her, men i mine øyne så ble vanlige aksjonærer her ranet for nesten 90% av den nye aksjekapitalen…..dvs., milliarder av kroner!

Det er fint at du spør om å konkretisere, men jeg håper for all del at du som leder av aksjonærforeningen har skjønt hva som foregår på Oslo Kasino, lenge før du fikk en mail fra meg….

Sist jeg sjekket var det bare Nigeria som hadde enda verre regler enn Oslo Børs, men her kan du kanskje korrigere meg?

Uansett så er det vel slik at jeg oppfatter dere som et slags supperåd, som ikke bryr seg i det hele tatt om hva som tillates av kriminelle handlinger på Oslo Kasino.
På hvilken måte ivaretar dere interessene til aksjonærer? Eller er det slik at dere bare ivaretar interessene til de stor aksjonærer?


Jeg ser i hvert fall IKKE hvilken funksjon dere har….Å ivareta MINE aksjonærinteresser gjør dere i hvert fall ikke.

Arkivert
Fevang
03.03.2017 kl 06:51 2968

Det verste er jo at du faktisk har rett.

Nå er det snart ikke noen emisjoner på OSE som blir gjennomført på normal måte.

Merkelig at ikke media og/eller ansvarlige myndigheter reagerer.
Arkivert
Garderobemannen
03.03.2017 kl 08:17 3015

Her kommer litt mer om prisingsmakten et sammenslått PRS/Floatel vil få, spesielt i det lukrative Nordsjø-markedet.

Nordsjøen er det området i verden med flere hundre eldre oljeproduserende felter med installasjoner, som trenger vedlikehold mv, som oljeselskapene nå har utsatt pga det dype fallet i oljeprisen. Plattformene blir stadig eldre og en stor andel er mer enn 20 år allerede. Med stadig utvikling i teknologi som forlenger levetiden på feltene, forsterker dette seg. Majoriteten av oppdragene og inntjeningen til PRS har de siste 10 årene vært i dette viktige markedet. Den største aktiviteten i Nordsjøen er knyttet til "brownfield", dvs at boligriggene benyttes i tilknytning til rigger/installasjoner som trenger vedlikehold/ endringer/ overhalinger.

Som følge av en rekke funn de siste årene, er Nordsjøen også et område hvor det stadig kommer nye funn som gir "greenfield'"-behov også, jf de senere års utbyggingsrelaterte aktiviteter på Ivar Aasen-feltet, Johan Sverdrup-feltet etc.

Spesielt i Nordsjøen, både på britisk (UKCS) og norsk (NCS) side, vil et sammenslått selskap få helt dominerende markedsmakt. PRS alene har siden 2012 fått mer enn 70 % av alle oppdrag som er tildelt semi-boligrigger. De øvrige oppdragene har i hovedsak gått til Borgholm Dolphin (FOE - ca 10 %) og Floatel (forskjellige rigger - ca 20 %).

Et sammenslått PRS/Floatel vil kontrollere samtlige av de eksisterende semi-boligriggene med SUT/AoC på både norsk og britisk side, nå når Borgholm Dolphin og COSL Rival (28.5.2010) (Borgholm Dolphin hadde SUT og COSL Rival har fortsatt SUT/AoC) også ventes skrapet. Følgende av PRS og Floatels rigger har p.t. aktiv SUT/AoC, som er et nødvendig kriterium for å kunne operere i Nordsjø-markedet (SUT-dato i parentes):

1. Safe Zephyrus (19.7.2016)
2. Safe Boreas (29.5.2015)
3. MSV Regalia (10.7.2009)
4. Safe Scandinavia (TSV) (13.4.2007)
5. Floatel Endurance (23.8.2016)
6. Floatel Superior (22.12.2010)

Også de to Axis-riggene PRS har på vent er konstruert for enkelt å kunne få SUT/AoC:

7. Safe Vega
8. Safe Nova

Safe Eurus og Safe Notos er konstruert for å kunne arbeid i UKCS, men ikke NCS.

Av Floatels rigger er følgende to rigger konstruert for å kunne arbeide i UKCS, men ikke NCS:

9 Floatel Victory
10. Floatel Triumph

Floatel Reliance er ikke konstruert for å kunne arbeide i Nordsjøen.

Av JU-boligriggene til konkurrentene har følgende SUT/AoC (SUT-dato i parentes):

1. Haven (26.7.2011)
2. Maersk Giant (15.2.2002)
3. COSL Rigmar (31.3.2011)

Og har man ikke SUT/AoC, er det ikke bare å søke om det. Til det kreves det at riggen faktisk er beregnet for å kunne operere i verdens mest værharde områder, med det høye sikkerhetsnivået vi har til dette markedet. Men aktører som har semi-boligrigger utstyrt for det, kan søke om å få SUT, og vil normalt få det i løpet av 3-6 måneder. Både Floatel og PRS er aktører med flere rigger som har egenskapene til å oppnå SUT.
Redigert 03.03.2017 kl 20:26 Arkivert
jochie
03.03.2017 kl 15:57 2824

haha....her var jeg litt for kjapp på avtrekkeren...jg trodde at det var bestemt at de skulle gjennomføre en retted emisjon
"PRS offentliggjør en dag etter børsslutt at de vil foreta en rettet emisjon mot nye aksjonærer. Emisjonen blir satt på kurs over NOK 60"


Jeg leste "PRS offentliggjorde IDAG...." haha.....storm i ett vannglass...og mail til ALLE politiske partier samt media osv.....

To dager kjempeforbannet fordi jeg ikke kan lese haha!

Og så har jeg involvert hele Norge omtrent i det..Skikkelig BLUNDER
Redigert 03.03.2017 kl 15:58 Arkivert
jochie
03.03.2017 kl 20:46 2766

Jeg tror også at det blir en restrukturering av hele boligriggmarkedet, men hvordan dette skjer, når det skjer, og hva som skjer blir bare spekulasjoner.

Når det gjelder din spekulasjon og argumentasjon for en retted emisjon, så tror jeg at du er ut på jordet. Likebehandlingsprinsippet vil ikke kunne settes tilside om man vil ha en fusjon eller om man har et kapitalbehov pga.ekspansjon osv.

At du så lett fastslår at rettede emisjoner er endel av gamet gir meg inntrykk av at du synes at det er greit at likebehandlingsprinsipper settes til side.
Dermed så deler du den subkulturen som storeiere har hvor man gjerne setter seg selv i førersete og med stolthet forteller andre at de klarte å lure systemet....

Nå er det også slik at jeg ikke kjenner til at Oslo Børs noen ganger har tilsidesatt en feilaktig beslutning om en retted emisjon fremfor en vanlig emisjon.....Det sier jo litt om hvor slappe disse regler og Oslo Børs er...

Men OM PRS skulle gå for en favorisering av storaksjonærer ved en av de scenariorer du beskriver, så kan jeg love deg at helvete er løs..Det kommer jeg som småaksjonær IKKE til å godta...om jeg må så gå rettens vei og lage masse krøll..

Sist de gjorde dette her var det jo ikke en eneste her på Hegnar, som ville være med å gå imot den siste rettede emisjonen, som var unødvendig..Man hadde god tid til å gjennomføre en vanlig emisjon... Også her lot Oslo Børs det gå....De ansvarlige der er alt fra "uavhengige", og hovedgrunnen til at Oslo Børs er en useriøs Børs er jo nettopp at de applauderer hver gang de store grafser til seg penger fra vanlige investorer....slik sett så er Norge det eneste landet i den siviliserte verden som aksepterer og har tilrettelagt for slik økonomisk kriminalitet.
Arkivert
jochie
03.03.2017 kl 21:27 2761

Min spekulasjon: de gamle boligrigger skrotes ikke, men legges til kai i Oslo, Stavanger, Bergen osv., slik at studenter får et rimelig sted å bo.
Amsterdam har sine kanalbåter hvor folk bor og oljenorge kan ha sine skrotede boliggrigger, som både bidrar til å ta hull på boligboblen i Oslo, samt de høye husleier studenter må ut med til boligspekulanter!

Dette blir et viktig tiltak for at Oslo skal forbli en by hvor alle kan bo. Overlates byen til bare rike og næringslivet, så dør jo byen, især når all offentlig virksomhet skal flyttes til Kautokeino!

Hvorfor ikke legge disse arbeidsplasser til Litauen? Det blir jo enda billigere!

Hvem bryr seg vel om familier som har etablert seg nær sin arbeidsplass med småbarn og det hele...folk må jo ofres for sparekniven!
Arkivert
Isola
03.03.2017 kl 23:28 2735

rolig og fint, selskapet har nettopp hentet inn nye penger, det vil være før de gjør det igjen
Arkivert
Empire
05.03.2017 kl 15:11 2681

Bra scenario med fin oversikt over status quo for segmentet som Prs er i. Det er som flere sier, det er langt mellom de skribenter som faktisk vet/bruker tid på forholdene rundt sine investeringer og de som bare hausser/baisser ett kursmål på "magemål".

Ett par snubletråder for videre "verdensherredømme" er det vel dog..?

Starter med refinansieringen. Prs brukte vel opp "resten" av fullmakten til å emittere aksjer ved forrige korsvei (Axis-avtalen) og problemet med dette scenarioet ligger kanskje ikke i at styret kan få ny fullmakt om videre utvidelse fra dagens aksjonærer, men aksept for avtaleendring fra gjenværende obligasjonseiere og bankene? Man går vel ikke (etter to drifts-emisjoner) til banken og sier at man trenger avtaleendringer pga. oppkjøp? Det vil ihvertfall koste noe kroner...

Et annet moment er prisingen av de riggene som oppgis. Gitt dagens marked, så kan man ikke forsvare den prisingen av kontrakts-løse rigger(tatt alderen i betraktning) selv om kjøpspris kanskje er historisk lav nå. Ihvertfall ikke når man kan vente og sannsynligvis plukke opp godbitene i et mulig konkursbo om en stund. Det er ikke bare Prs som sliter/har slitt med finansene i dette segmentet.

Den/de som tjener på denne prisingen, er dagens eiere av de uvirksomme riggene. I Axis-avtalen og dette scenarioet er det vel en undertone om billige emitterte aksjer for rigger til en relativt god markedspris, gitt til gode venner? De resterende Prs aksjonærene vil (igjen) kunne betale overpris for det som tilslutt koker ned til en risiko overdragelse, der kontrakt eller ikke, er det som er styrende for om investeringen er god?

Det refinansieringen(2016) gav Prs, nemlig tid til inntjening, vil forvitre med økte driftskostnader. Dette er også ett moment ved Axis-avtalen, og bare fremtiden vil kunne gi svarene på om det blir docking kostnader og store avskrivninger i bøkene eller positiv cashflow og hurtigere nedbetaling av gjeld for Prs.

Ved å ikke konsolidere, så sikrer Prs at en del rigger vil gå ut av markedet etterhvert. De bedrer altså sine egne markedsvilkår hvis de lar konkurrentene, som ikke har en finansiering inn og forbi 2018, seile sin egen sjø. F.eks fikk man Dan swift med som som en del av pakken i Axis-avtalen. Det er noen av de riggene i nevnte scenario som ikke er interessante, men som sannsynligvis også blir med som en del av "pakka" hvis dette scenarioet blir reelt.

Det har blitt snakket før om hvordan Hitech sannsynligvis vil prøve å samle sine "skakkjørte" investeringer i offshore en stund nå og dette er et meget reelt scenario. Men det reiser seg også en del spørsmål, for eksisterende aksjonærer og potensielt nye aksjonærer, om prising i forhold til risiko.

Forøvrig så vil jeg anbefale å sjekke ut hele storeiers investerings portefølje. Den innehar en del scenarioer som kan utspille seg i disse "konsolideringstider" :)

Redigert 05.03.2017 kl 15:17 Arkivert
Garderobemannen
29.08.2017 kl 14:52 2193

Nå er det omtrent 1/2 år siden jeg skrev om mine tanker rundt en sterk integrert enhet innen boligriggbransjen, bestående av PRS og Floatel.

Markedet har ventet på et oppsving i løpet av slutten av 2017, begynnelsen av 2018, etter at 2017 skulle være et bunnår. Etter å ha overhørt og lest gjennom en rekke riggselskapers 2Q-rapporteringer, kan det vel slås fast at nedgangsperioden vil vare lenger enn man anslo i slutten av 2016/begynnelsen av 2017. PRS melder selv at tender-aktiviteten har gått ned pr primo august, og at den forventede oppgangen lar vente på seg.

PRS og Floatel har ikke funnet sammen (ennå). Skrapingen av semi-enheter har fortsatt, og oljeselskapene har utsatt prosjekter.

Nå har vi også fått et ganske kraftig kursfall i aksjen, noe som åpenbart skyldes at noen fond er i ferd med å lette seg (blant annet Pareto). Det er ikke gjort i en håndvending, og vil nok legge en demper på kursen fremover.

I andre tråder er det nevnt muligheten for at HitecVision tar selskapet av børs. Dette er etter mitt syn et alternativ som nå seiler opp som mer sannsynlig, av flere årsaker. Blant annet er burn-raten ganske høy, med så lavt nivå på oppdragene.

Ekstra uheldig for oss aksjonærene (utenom HitecVision) blir det hvis dette skjer i kombinasjon med en forutgående rettet emisjon. HitecVision-sfæren kontrollerer allerede mer enn 50 % av aksjene, og har derfor i realiteten god kontroll.

HitecVision-grupperingen befinner seg i den posisjonen at det har passert en tilbudspliktgrense tidligere uten å utløse tilbudsplikt. Det innebærer imidlertid at ethvert etterfølgende erverv av én eneste aksje, utløser budplikt på samtlige utestående aksjer i PRS.

Gitt at det kommer et slikt tilbud følger det av vphl § 6-10 (4)

(4) Tilbudsprisen skal være minst like høy som det høyeste vederlag tilbyderen har betalt eller avtalt i perioden 6 måneder før tilbudsplikten inntrådte. Dersom det er klart at markedskursen når tilbudsplikten inntrer er høyere enn den pris som følger av første punktum, skal tilbudsprisen være minst like høy som markedskursen.

Vi kan nok anta at HitecVision ikke har kjøpt en eneste aksje på de siste 6 månedene. Hvis børskursen nå "stabiliserer" seg rundt eller under, 20 kroner, plikter ikke HitecVision å betale mer, hvis de kjøper seg opp. Da kan de ligge og akkumulere aksjer under kr 20,-, samtidig som de har gitt et tilbud til de øvrige aksjonærene på dette beløpet. Selv om ingen aksjonærer selger til dem, har de da lov til å fortsette å kjøpe for under denne kursen. Ikke så behagelig å være PRS-aksjonær om dagen.

Hvis derimot PRS og Floatel skulle finne sammen, kan de strukturelle løsningene for en slik fusjonert enhet blir adskillig hyggeligere for aksjonærene.
Arkivert
jochie
30.08.2017 kl 00:35 2115

Det er interessant....jeg ser at de kontrollerer 27%. Hvordan kommer du frem til at de kontrollerer selskapet allerede nå? De mangler vel 4.000.000 aksjer til de er opp i 33%?

Kjøpte en post idag.Risk / Reward er etter min mening gid. Når det snur snur det fort og selskapet har penger nok i overskuelig fremtid.
COSL er ute etter 150 ansatte, så det er tegn til bedring. Liker ikke HITEC, og Finanstilsynet burde allerede nå granske selskapet for dets rolle i PRS
Redigert 30.08.2017 kl 00:44 Arkivert
Snøfnugg
06.09.2017 kl 19:09 1899

Tok en posisjon i Prs. Bunnen er bak oss, det er tydelige tegn på bedring fremover.

Veien mot 30 bør gå kjapt! SEB har kursmål 50.
Arkivert
jochie
09.09.2017 kl 01:36 1806

Garderobemannen:
largest shareholders viser at de tre største (muligens de som kontrollerer selskapet) sitter på 44,76% av selskapet.Hvor mange prosent de kan grafse til seg om de utløser sine obligasjoner vet jeg ikke, men jeg tror ikke at de når 50%. Så jeg skulle gjerne se at du spesifiserer eierskapsprofilen.Om de har utløst tilbudsplikt, så har ikke jeg fått noe tilbud.

Uansett er det vel ikke aktuelt for eksisterende aksjonærer å selge ut på disse kurser, når de sitter igjen med 90 kroner per aksje i egenkapital i verste fall.

Jeg er veldig imponert av dine detaljkunnskaper, men ikke av at du nå har kommet frem til den samme konklusjonen som meg etter et halvt år: Hitec er KUN i dette gamet for å skaffe seg kontroll over selskapet. De gjorde en gedigen blunder ved å kjøpe aksjer til en vanvittig overpris, men har deretter kastet seg som gribber over selskapet, og loppet både de og oss vanlig dødelige for milliarder av kroner, med finanstilsynets velsignelse. Høyre men især FRP får jo nesten utløsning når de ser at gribber lopper vanlige folk....herlig! Men også de andre etablerte partier lukker ører og øyne for slike former for kriminalitet.

Så var det DNB og Pareto:
De sitter i en vippeposisjon og økte sine andeler frem til 15.8, men deretter har Pareto kjøp og DNB solgt.

DNB driver jo et spill her, hvor de selger seg ned fordi de vet ståa om selskapet ( de har lån der), men de vil beholde sin strategiske posisjon i tilfelle Hitec tilbyr utløsning av aksjer.

Pareto er ikke insider, men de ser på de generelle markedsforholdene samt sin strategiske posisjon.

Konklusjonen min er såre enkel:

Hitec har sin man i PRS, som skal påse at selskapet går dårlig, slik at de kan overta kontrollen ( veldig enkelt...det er jo bare å prise seg ut av et anbud)

DNB kommer til å få sine penga uansett utfallet i og med at både Hitec og Prosafe er avhengige av de.

Pareto håper på at de kan være med på spillet.

De som taper er du og meg, som med alt annet i Norge. Det er 110% tilrettelagt for slike kriminelle handlinger av de etablerte partier og finanssupperådet.
Norge er som sagt på linje med fascistiske regimer når det gjelder børsen... Det finnes ingen land hvor kapitalistene i de grader kan loppe vanlige folk for penger.

Skal du satse på aksjer, så sats for all del ikke på selskaper som Prosafe: Hold deg til selskaper som er avhengige av et internasjonalt renommé.

Og til deg garderobemannen:
Jeg tror du tilhører løpeguttene til Hitec/Prosafe.

Du prater i munn på de og prøver å stoppe slike som meg.
Jeg har forøvrig bedt både politikerne og dette finanssuppetilsynet å starte etterforskning av Hite og DNB sin rolle i Prosafe

For OM de skulle prøve å kuppe selskapet, så kommer jeg til å anmelde de og gå til rettssak for at de har planlagt og utført et kuppforsøk, hvor ran av vanlige investorer har vært et vellykket mål i seg selv.

Når alt dette er sagt, så er selskapet IKKE i en posisjon hvor de må "reddes", gjennom ransemisjoner ( rettede), som er meget sjelden vare på SERIØSE børser, men som er "REGELEN" i Norge. Glem pisspratet i forskriftene om "BØR"...de har ingen betydning.

Men uansett så kan de ikke komme med en retted emisjon med mindre de kjøre selskapet helt i grøfta med vilje ( noen det ser ut for meg at de prøver seg på)

For HITEC er mest interessert i at Prosafe trenger en ny emisjon for å overleve, så dermed så har de instruert sin man i Prosafe til å kjøre selskapet i grøfta...

Det er derfor jeg vil ha en granskning av HITEC sin rolle i Prosafe NÅ..ikke når det er for sent.

Så var det de andre faktorer da:
Det er jo ikke sikkert at Hitec rekker å kjøre selskapet i senk og kjøpe det for ingenting, så da er plan B å komme med et tilbud til de andre aksjonærer tidligere enn de planla, når markedet tar seg opp.

Da anbefaler jeg alle til å si NEI!

Verdiene i selskapet er store selv etter nedskrivninger i milliardklassen og tilsvarer i alle fall 90 kroner per aksje.

Så selv om Hitec kjøper det til 45 kroner så er det halv pris.

Dessuten så må vi ikke glemme at dette er en syklisk aksje,og at mesteparten av den negative syklusen er bak oss.

Teknisk sett så er ADX på det laveste noensinne, men aksjen kan falle ytterlige til 15 kroner, eller reversere til ca 27.

DNB har vært nettoselger med store volumer de siste dagene. de er jo kjente kriminelle fra før og bruker sin innsider info for hva det er hvert, alltid, og uten at det får konsekvenser fra suppetilsynet, så da regner jeg med at kursen vil fall ytterligere, noe som KUN gagner Hitec.
Arkivert
lektor79
09.09.2017 kl 09:48 1765

2020 så ser vi! :)

Heia norsk Olje i en verden som nok ikke stopper opp etter over 40 år i tet.
Arkivert
Garderobemannen
12.09.2017 kl 15:32 1666

jochie,

Uten at jeg har sjekket i detaljer nå den totale eiersitsen, er det vel liten tvil om at denne gruppen ikke kan ha kjøpt en eneste aksje i tillegg. Ethvert kjøp av en eneste aksje vil utløse budplikt, gitt at disse aksjonærene anses som en gruppe i verdipapirhandellovens forstand. Dette kjenner de helt sikker til selv.

Jeg setter pris på en meningsutveksling og begrunnede innlegg på tråden. Etterpåklokskapen er en eksakt vitenskap, så der er jeg ikke bedre eller dårligere enn deg. Alle kan konstatere idag, ca 6 måneder etter mine innlegg, at utviklingen har bitt dårligere (opphentingen har tatt lengre tid), og at PRS og Floatel ikke har funnet sammen (ennå...). Jeg får leve med at du ikke er imponert. Og når det gjelder dine spekulasjoner rundt at jeg er løpeguttene til Hitec/Prosafe har jeg besvart dette tidligere. Et tips til deg er å ikke ta mine innlegg som et personangrep på deg, selv om jeg fremsetter andre tankebaner og ikke er enig med deg. Og jeg ønsker ikke å stoppe deg, hvor har du det fra?

Du er en av få som faktisk tar deg tid til å skrive begrunnede innlegg på PRS-tråden, kudos til deg for det!

"HITEC-gruppen" sitter på fullstendig kontroll i selskapet. Det er i utgangspunktet ikke positivt for øvrige aksjonærer, i en bransje som fortsatt sliter.

Skal man se etter positive momenter for PRS-aksjonærene, er det imidlertid ikke så vanskelig å finne dem. Og rosinen i pølsa mener jeg er mitt siste punkt i denne oversikten:

1. ESO har fortsatt en kjøpsanbefaling på PRS, med kursmål på kr 50,-. De er vel en av de få husene som fortsatt følger PRS tett, ved siden av Pareto.

2. Det er noen tegn som tyder på at offshore-rigg-sektoren i US er i ferd med å ta se opp. Flere av de større selskapene har vist gode takter i det siste. Boligrigger henger til en viss grad sammen med dennes syklusen, men man kan jo alltids diskutere hvor i sykelen boligrigg-innhentingen kommer.

3. HITEC-gruppen er profesjonelle investorer, som naturligvis ikke ønsker å se sin betydelige investering gå til grunne. Jeg vil tro at de, som markedsleder, holder de aktuelle/nødvendige samarbeidslinjer åpne, herunder at det har vært kontakt med Floatel (dvs Oaktree mfl). I tillegg vil jeg tro at HITEC-vision er, og har vært, i kontakt med hedgefond, som kan vurdere å gå inn i boligriggnæringen. En slik inntreden kan typisk skje ved at det plutselig blir offentliggjort at et hedgefond har akseptert å skyte inn ett vesentlig beløp i ny EK i PRS, mot å bli eier av en vesentlig andel.

4. Det er kjent at det kinesiske konglomerat-konsernet China Merchant Group snuser på investeringer innen rigg-sektoren. (kilde https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-09-01/china-merchants-is-said-to-explore-offshore-rig-operator-deals). Jeg vil tro at dette også kan inkludere boligriggsektoren. Her har jo en statlig styrt bank allerede en liten fot inne i PRS, gjennom garantien fra Bank of China på kanselleringsgarantien på Nova og Vega. Kanskje er dette en ekstra incitament til å ville være med å ta en andel i PRS. Etter min oppfatning må man bare legge til grunn at skottene ikke er så tette i det kinesiske statsapparatet, som vi er vant til i vestlige land.

Jeg vil tro at China Merchant Group hadde fått med seg mange aksjonærer, inklusive HITEC-gruppen, hvis de for eksempel offentliggjorde et bud på NOK 40 pr aksje i morgen. Denne gruppen hadde i så fall fått verdens største og beste flåte med boligrigger i markedet, til en rimelig penge.

For en slikt konglomerat på oppkjøpsjakt på gode objekter, kan jeg ikke se noe bedre objekt en PRS i boligriggmarkedet. På dagens kurs er PRS verdsatt til MNOK 1.421. Et oppkjøp på kurs 40 tilsier omtrent MNOK 2.850.

Jeg har beholdt min post i PRS.
Arkivert
danm
12.09.2017 kl 15:40 1625

Godt at der er personer, der sætter sig grundigt ind i tingene. Jeg har en mindre post i selskabet og overvejer at købe flere aktier og jeg tror, det er ved at være tiden. Olieprisen har ikke rigtig nogen nedside længere og flere af de store selskaber begynder at røre på sig med investeringer/opkøb.
Arkivert
jochie
12.09.2017 kl 22:20 1561

Oppfatter ikke dine innspill som personangrep. Er som du vet mest opptatt av rettferdige spilleregler...og det har skjedd mye rart de siste to årene..
Statoil sitt pensjonsfond som merkelig nok trakk seg ut i tide, DnB som solgte seg ut i tide. HITEC som fikk snittet sine aksjer ned til et nivå vi vanlige dødelige bare kan drømme om. Inntog av HITEC sine folk i PRS, som ikke kan vise til et eneste aksjærvennlig resultat av sine handlemåter. Merkelige børsmeldinger og en passiv og taus ledelse.

Og hele børstilsybet og Finansdepartementet har sikkert fått utdelt gratis støydempende hodetelefoner, selv til de mest hodeløse.

Det er faktisk ikke grei skuring at vi I Norge har satt børsrran i system slik at det er tillatt, og uten konsekvenser for disse haier. Børsen er langt bedre regulert ellers i verden. Og så ser det ut til at ingen bryr seg..." sånn er det" er nordmennenes holdning til alt de må finne seg i. Utfallet av valget bekrefter jo bare det.
Nå skal det sies at det i grunn ikke er et eneste parti som ivaretar folk flest (noe Norge slett ikke er alene om å oppleve)

Hele lov og regelverket er tilrettelagt for at det snart er en personbil med folk som eier halvparten av verdiene i verden, og at vanlige lønnsmottagere har finansiert både andres umenneskelige rikdom, fattigdomsbekjempelsen samt en viss opprettholdelse av de tjenester de selv har bruk for.

Det er i grunn DET jeg vil til livs, bl.a. Gjennom drastiske endringer i hvordan børsen skal fungere. Børsen er ikke for alle den fører til at enda mer penger havner i de rikes lommer. Ikke med velsignelse av Gud, men med velsignelse av hele finansverden og politikerne.

PRS er bare ett eksempel på det. Spilleregler finnes ikke, og det i tillegg til en masse andre aspekter fører til milliardoverføringer til gutteklubben grei, som er å sammenligne med mafiavirksomhet. Og mafiavirksomhet kjenner vi til, og det vil vi helst ikke ha!
Redigert 12.09.2017 kl 22:24 Arkivert
Fevang
12.09.2017 kl 22:28 1566

Du skriver:
"HITEC som fikk snittet sine aksjer ned til et nivå vi vanlige dødelige bare kan drømme om."

Hvilken kurs har HITEC fått kjøpe på som er så mye lavere enn andre kan kjøpe på?
Arkivert
tapas007
12.09.2017 kl 22:44 1527

Nordea har køb 30 nok.

nedsat fra 40 nok

og sidder selv med 3 %

har lagt mærke til danske bank og Nordea er i gang med at positionere sig i offshore

mens deres investerings foreninger ligger medminimal olje exponering.
de ligger med total/Statoil/Exxon der
men de er gået fra 0 % til 1-3% i energi

og det samme med andre banker da det er passiv index investering...jezzzz
også til 2% i omkostninger!!??
Arkivert
jochie
13.09.2017 kl 00:02 1516

Vi snakker her historie: den såkalte rettede emisjonen, hvor de både skaffet seg kontroll over selskapet, samt fikk mer aksjer enn vi som måtte nøye seg med den såkalte reperasjonsemisjonen. ( smuler fra de rkes bord), samt avtalen om konvertering av obligasjoner.

Det finnes masse av info rund dette i forumet.
Redigert 13.09.2017 kl 00:04 Arkivert
leopold
13.09.2017 kl 09:45 1449

Dårlig kjøp av sjefen som kjøpte aksjer i februar. :) Men han har trua....


Fungerende Prosafe-sjef Stig H. Christiansen har i dag kjøpt 26.500 aksjer i Prosafe SE til snittkurs 37,5468 kroner per aksje.

Beholdningen er dermed på 26.500 aksjer.
Arkivert
leopold
13.09.2017 kl 12:00 1413

PRS:SER OPTIMISTISK PÅ EN LØSNING MED COSCO -ANDERSEN

Oslo (TDN Finans): Prosafe ser optimistisk på en løsning i forhold til stillstandsavtalen med Cosco-verftet.

Det sier konsernsjef Jesper Kragh Andersen i Prosafe i forbindelse med Paretos olje- og offshorekonferanse onsdag.

-Vi forsøker å se hva vi kan få til med de to involverte riggene, og vi mener de har en plass, sier han.

Relatert til Nordsjø-markedet sier Andersen at Prosafe ser at selskapets kunder nå bygger ordrebok.

-Men det er vanskelig å si når dette vil ha påvirkning på oss, sier han.

Ellers venter Andersen at det fremover vil bli utlyst kontrakter i Brasil, og at det fra 2018 og fremover vil være 16 prospekter med høy sannsynlighet for omdanning til faktiske anbudsutlysninger.

-Men vi ser lav anbudsaktivitet pr dags dato, sier Andersen.

Prosafe hadde en ordrebok med faste kontrakter på om lag 433 millioner dollar ved utgangen av andre kvartal.

HH, finans@tdn.no

TDN Finans, +47 21 95 60 70
Arkivert
El Gordo..
13.09.2017 kl 13:41 1381

Nerdene i investtech mener aksjen bør selges...finnes ikke bedre kjøpsignal enn dette...!
Jeg satser..
Mvh.
Arkivert
jochie
13.09.2017 kl 17:52 1339

Mht. Prosafe så har investtech som regel tatt feil. TA er et fint verktøy, men har vel etterhvert blitt mindre pålitelig, fordi det også brukes for å påvirker kurser til å utløse falske kjøps og salgssignaler ( især i mindre selskaper)

Å satse på PRS er et veddemål på hvor selskapet er i 2019....
Arkivert
Blackwhite
13.09.2017 kl 20:09 1328

Investtech tar systematisk feil og modellene deres er kun et produkt av egendefinerte algoritmer basert på historisk kursmaterialemateriale. Det finnes ingen etterfølgende vurderinger av resultatet og det er upåvirket av absolutt alt som gjelder fundamentale forutsetninger for kursutvikling. TA fungerer best som et hjelpemiddel blant mye annet! Og ja, jeg er enig med
enkelte som fantisk mener det kan fungere som et kjøpssignal.......

Bare for et par uker siden ble både BWO og ODL dømt nedenfor og hjem. Vel, vel vi sånjonhvordan det har gått....


Når det er sagt kan de i resultat får rett i en del av sine analyser, men om det er årsakssammenheng mellom analysen og den faktiske kursutviklingen er noe ganske annet. Når det er sagt har jeg tatt et bet i PRS og har tro på fremtiden. Det kan ta tid, men når investeringene og aktivitetsnivået tar seg opp som gir større flåteutnyttelse og høyere rater er PRS litt som med seismikk, rigg, og annet. Det gjelder å sitte i den rette båten og så får jeg se hvor lenge den bærer:)
Arkivert
lektor79
13.09.2017 kl 21:34 1279

Må vel snu snart dette!
Arkivert
Arkivert Til toppen