Olje og energi

 

HEGNAR DEBATTFORUM- NORTH ENERGY 2018 OG FREMOVER

Regnmeg
NORTH 03.06.2018 kl 13:31 844


Tilbake til: Olje og energi

Innlegg av: bæærnt (07.10.17 11:01 ), lest 6810 ganger
Ticker: NORTH
Endret: 08.10.17 11:16
NORTH 2018
Siden interessen for NORTH for øyeblikket synes nærmest fraværende (alle til fjells på matauk?), så kan vi like gjerne se litt fremover i tid, og juge litt om stort og smått når det gjelder NORTH.

Q3 er foreløpig ukjent, men vi har likevel noen relativt sikre knagger vi kan bruke når vi drar i gang spekulasjonene om veien videre:

- netto likvide posisjoner etter skatterefusjon MNOK 255 (basert på tall fra Q2-2017)
- cash burn Q3/2017-Q4/2018 MNOK 84
- REACH MNOK 102 (Q3)
- PGR MNOK 49 (Q3)
- TXP MNOK 5 (Q3)
- SBX MNOK 8 (Q4)
- Ukjent MNOK 6 (Q3)

REACH: jeg tror at man allerede har tatt en beslutning om at REACH er en langsiktig og strategisk plassering. Vi vil neppe oppleve at denne posisjonen blir solgt innen utløpet av 2018. Tror snarere på videre oppkjøp, eller at plasseringen blir brukt i en (ny) strategisk allianse

PGR: denne posisjonen kom som en del av oppgjøret ved salg av IOX bonds. Posisjonen har karantene som utløper i november, og jeg tror man selger denne posisjonen så snart man kan og straks kursen er tilfredsstillende. Antar derfor at posisjonen realiseres og gjøres om til cash i løpet av Q4-2017 eller Q1-2018

TXP: denne skjønner jeg ikke, men det synes som en langsiktig plassering som ikke kan forventes som realisert innen utløpet av 2018. Mer sannsynlig med videre oppkjøp.

SBX: selskapet tok en vesentlig mindre posisjon enn forventet. Synes mer som en reparasjon av tapet som ble realisert i Q3. Antar derfor at vi kan forvente realisasjon så snart kursen har nådd riktig nivå. Gjøres om til cash i 2018. Anslagvis MNOK 12

Ukjente plasseringer: sannsynligvis kortsiktige plasseringer som alltid vil ligge der, og som kan tas ut eller utvikles som strategiske posisjoner.

Om vi legger dette til grunn så vil selskapet ha en "krigskasse" på +/- MNOK 230 i 2018 (inkl cash flow Q3/Q4-2017). Dette kommer frem på følgende måte:

+ Langsiktig (ukjent) fordring Q2/2017 MNOK 13
+ Omløpsmidler Q2/2017 MNOK 109
+ Korte og lange skatteposisjoner Q2/2017 MNOK 239
- Langsiktig gjeld Q2/2017 (fra Accello) MNOK 8
- Kortsiktig gjeld Q2/2017 MNOK 98
= Netto likvide posisjoner Q2/2017 MNOK 255

- Cash Burn Q3/2017-Q4/2018 MNOK 84
+ SBX kjøp bond/konvertering/salg/emisjon/salg Q3/2017-Q1/2018 MNOK 5
+ salg PL805 Q3-Q4/2017 MNOK 5
- TXP/REACH kjøp Q3/2017 MNOK 3
+ PGR salg Q4/2017-Q1/2018 MNOK 60
+ Inntekter NEN Q3/2017-Q4/2018 MNOK 6
- Arbeidskapital Q4/2018 MNOK 15
= Antatt disponible kontanter 2018 MNOK 229

Og da blir selvfølgelig det store spørsmålet hvordan kan vi forvente at selskapet vil disponere disse midlene ?

- strategiske posisjoner (+15%) i selskap med MCAP MNOK 150-200 ?
- andre langsiktige (ikke strategiske) posisjoner
- større portefølje av mindre posisjoner av mer spekulativ art ?
- økt innside i REACH ?
- økt innside i TXP ?
- kjøp egne aksjer ?
- utbytte ?

Jeg sier ja til kjøp av egne aksjer på et høyere nivå (+2,75) enn dagens kurs, men et klart og rungende nei til utbytte. Ellers så er det bare å fyre løs.

Jæims ka du trur ? Eller er du også på mautauk ?

Når det gjelder forventninger om resultat og EK i perioden, så kan man tenke seg følgende scenario som står sånn noenlunde i forhold til det ovenstående:

+ estimat EK Q3-2017 MNOK 399,9
+ Inntekter (North Energy Norge))MNOK 5,0
+ Verdiendring REACH (NOK 4) MNOK 60,9
+ Verdiendring PGR (GBP 0,75) MNOK 11,4
+ Verdiendring TXP (GBP 0,15) MNOK 3,6
+ Verdiendring SBX (NOK 0,15) MNOK 4,0
+ Verdiendring kontanter (15% MNOK 200) MNOK 30,0
- Cash Burn ord drift/finans MNOK 70,0
+ Endring utsatt skatt MNOK 14,3
= estimat EK Q4-2018 MNOK 459,1
Antall aksjer 119 047 065
BV/aksje 3,86
Arkivert
Dette er en arkivert tråd!
Arkivert Til toppen