Gull og gruve

Tjuagutt
15.01.2019 kl 10:25 2203

https://www.facebook.com/netelandproduction/

Tviler på at denne filmen er faktabasert... Dette er dessverre et bestillingsverk fra motstanderne av gruveprosjektet, som har som mål å få stoppet gruveplanene koste hva det koste vil. Noe fakta kan du få her, siden du påstår at Førdefjorden er en Nasjonal Laksefjord (høres så mye bedre ut ikke sant..):

Vevringfjorden, som er der sjødeponiet kommer, er IKKE nasjonal laksefjord. Det er det den innerste delen av Førdefjorden som er pga. Nausta vassdraget, som er vernet og renner ut i Førdefjorden.

https://www.google.no/.../data=!4m2!3m1...

Innerste del av Førdefjorden, som altså er det som er nasjonal laksefjord, inneholder mye miljøgifter og tungmetaller i grunnen, etter år med skipsverft, som er til fare for mennesker. Dette sier dere ingenting om, men fortsetter å kalle Førdefjorden "den rene laksefjorden".

Om fjordbunnen for det planlagte deponiet: .
Massen er godkjent som tildekkingsmasse for forurenset havbunn. ypvannsbassenget i Veringsfjorden.
Fjordbunnen har en terskelhøyde på ca. – 50 meters dyp ved Ålasundet og - 312 meters dyp ved Hegreneset. Fjordbunnen går fra 300 meters dybde rett utenfor Engebøfjellet og nedover mot det dypeste området på ca. 350 meter ca. 7 km lenger vest før terskelen ved Hegreneset. Fjordsidene er generelt meget bratte. Sjøbunnen er tilnærmet flat, og er dekket av sedimenter med en slamaktig, leiraktig konsistens hovedsakelig dannet ved avsetning av leire og siltsedimenter fra isbreer. Tersklene er morener med til dels svært usortert hardpakket materiale.
Dypvannsdeponiet planlegges etablert som en vifte på sjøbunnen utenfor Engebø fjellet ikke ulikt oppbyggingen til et naturlig dypvannsdelta . Avgangen føres ned langs fjellveggen fra prosessanlegget og slippes ut så nært sjøbunn som praktisk mulig, generelt 250 meter eller dypere. Avgangen bygges gradvis opp som en submarin vifte med ca. 6 graders helning.

Om avgangsmassen:
Massen er godkjent som tildekkingsmasse for forurenset havbunn. Avgangsmassen er svært lik sedimentene som finnes i fjorden og som er beregnet til å utgjøre ca. 7 km3 med sedimenter. Fjordbunnen er i dag en ørkenpreget slambunn der alle dyr som kan bevege seg vil fjerne seg fra utslippsområdet, siden utslippet skjer gradvis over tid. Livet som går tapt er mark og bunndyr som ikke kan fjerne seg. Det må anses som en relativt liten ulempe veid opp mot fordelene, da faunaen ikke er så rik som motstanderne skal ha det til.

Her kan du se hvordan eksisterende fjordbunn i deponiet ser ut: https://vimeo.com/108095785..

Alle tilsetningsstoffene som benyttes i prosessen er lett nedbrytbare og ikke-akkumulerbare i naturen. Det betyr at de ikke kan oppkonsentreres i deponiet og spres videre i miljøet. Alle tilsetningsstoffene forefinnes i lave konsentrasjoner som ikke medfører skadeeffekter. Det er gjort tester av restmineralene sammen med tilsetningsstoffene, for sensitive marine organismer, såkalte økotoksikologiske tester. Testene viser at selv før stoffene fortynnes i fjorden, så er konsentrasjonene så lave at det ikke gir noen negative effekter for organismene.

Så skal det bli spennende å se hva som sies om mengden som skal deponeres. Fakta er at mengden avgangsmasse er redusert med 70%. Regner ikke med noe av dette nevnes i filmen. Regner heller ikke med at dette innlegget får stå lenge, men fjernes det, så viser det jo at fakta ikke er det dere verdsetter høyest ;)

Rapportér innlegg

Vennligst skriv inn kommentar på hva du mener er upassende og trykk send. Dersom kommentar ikke er nødvendig, vennligst trykk send direkte.
E-postadressen brukes kun for å få kontakt med deg i forbindelse med advarselen.
E-postadressen brukes kun for å få kontakt med deg i forbindelse med advarselen.