IKT

Goldsmith
NAPA 26.02.2019 kl 09:50 2027

Etter emisjonen på 75 millioner, prises Napatech til 2/aksje. Er dette fornuftig. Som du skal se – sannsynligvis ikke!

PRISING
2/aksje gir en prising på ca 166 mill etter emisjonen. Vi må anta at lånet nedbetales med provenyet og at alle kontanter brukes i driften. 166 millioner kan sammenlignes med en prising før emisjonen på 3/aksje, som ga en verdi på 96 millioner + 40 millioner i lån – totalt 136 millioner. Nå har altså prisen på selskapet økt med 30 millioner.

FREMTIDSUTSIKTER
Før emisjonen så vi at selskapet leverte på sitt omsetningsestimat for andre halvår og selskapet informerte om at kontantsituasjonen var bedre enn i 3Q. Ingen ting ble nevnt om guidingen for 2019 og estimatet om «fully funded» og kontanstrømpositiv drift i siste halvdel av 2019. Det var med andre ord naturlig å tro at selskapet var «fully funded» og at omsetningsestimatet for 2019 var uendret. Etter emisjonen ser vi at selskapet først er kontantstrømpositive i 2020, selskapet trenger 75 millioner mer for å være «fully funded» og omsetningsestimatet for 2019 er dratt ned.
Dette betyr at selskapet ser lavere vekstmuligheter i dag enn i august 2018. Det inngir ikke tillitt til en rosenrød fremtid, ei heller tillitt til styret og ledelse har evne til å forutse en realistisk fremtidsbane.

Samtidig som omsetningsestimatene har nedside, er estimatene for kostnader og investeringer i utvikling sannsynligvis for lave. Runrate for kostnadene i 4Q er høyere enn kostnadsestimatet for 2019, og til tross for at selskapet lovet at kostnadene skulle falle ved forrige emisjon i august 2018, så er kostnadene så å si uendret fra 2Q til 4Q. Det kan synes som om kostnadsestimatet er satt for å oppfylle det tidligere utsagnet om at break even omsetningen er USD 32 millioner enn for at estimatet er realistisk.
Investeringene i utvikling vil for 2018 bli ca 36-38 millioner, og en nedgang til 20 – 25 millioner for 2019 virker urealistisk uten at produkttilbudet blir skadelidende. Det betyr at nivået fra 2017 (48 millioner) til 2019 halveres, noe som sannsynligvis vil innebære en fullstendig utradering av produktenes konkurransedyktighet. Her kan det synes som om det er satt et ønsket nivå uten at det foreligger en plan eller en analyse som kan verifisere at nivået er realistisk.
Samlet sett kan vi oppsummere med at selskapet selv ser lavere vekst og at både selskapets kostnadsestimat og investeringsestimat for utvikling synes for lave og ha potensielt ødeleggende effekt for selskapet.

FULLY FUNDED?
Selskapet hevder at det er fullfinansiert med 75 millioner. Men stemmer det egentlig? Etter emisjonen har selskapet ca 70 millioner ekstra etter emisjonskostnader. Den eneste grunnen til å hente så mye penger nå må være at lånet skal tilbakebetales. Da har vi 30 millioner i rest. Dette er mindre enn kontantunderskuddet etter finanskostnader for 2019. Da må kassen per 4Q finansiere resten. Kassen er 17 millioner per 4Q. Men til tross for kontantunderskudd fra driften, økte kontantene, noe som må skyldes en helt uvanlig arbeidskapitalfrigjøring. Det kan tyde på at kassen må brukes til å bygge opp igjen arbeidskapitalen snarere enn å finansiere driftsunderskudd.
Gitt diskusjonen over, kan det også synes som om selskapets prognose for 2019 synes overoptimistisk, noe som tyder på at påstanden om fullfinansiering ikke er særlig robust.

Samlet sett synes diskusjonen å antyde at prisen på selskapet har økt, samtidig som selskapet selv tror på dårligere fremtidsutsikter, selskapets prognoser for kostnader og investeringer i utvikling synes overoptimistiske og påstanden om et fullfinansiert selskap er lite robust. Denne kombinasjonen er ikke attraktiv og du bør selge. Her får du mange anledninger fremover til å kjøpe enda billigere aksjer – dersom du skulle være dum nok til å satse på et styre og en ledelse som ikke er tillitt verdig!
Redigert 26.02.2019 kl 10:19

Rapportér innlegg

Vennligst skriv inn kommentar på hva du mener er upassende og trykk send. Dersom kommentar ikke er nødvendig, vennligst trykk send direkte.
E-postadressen brukes kun for å få kontakt med deg i forbindelse med advarselen.
E-postadressen brukes kun for å få kontakt med deg i forbindelse med advarselen.