Offshore

kvirrevi
27.02.2019 kl 10:21 6911

Delvis oppsummering av informasjon DOF ga på 4Q presentasjonen/webcast. Anbefaler som sagt interesserte å høre gjennom presentasjonen selv og gå igjennom nettsiden dof.no for å se hva selskapet står for.

Per utgangen av 4Q var 60 prosent av kapasiteten til DOF booka. Dette har økt betraktelig gjennom de mange kontraktene DOF har fått etter nyttår, men DOF oppga ikke kontraktsdekning per 21. 2. 2019 på presentasjonen.

- Som enkelte har pekt på her på Hegnar forum har DOF nå høy kontraktsdekning innen subsea for 2019, trolig mellom 75-85 prosent, men der selskapet fremdeles har flere båter som kan bys inn for nye kontrakter.

- DOF har nå også meget høy kontraktsdekning innen PSV-segmentet, og ettersom de fleste båtene vil gå på langsiktige kontrakter til bedre rater, vil EBITDA for PSV-segmentet trolig øke betraktelig i 2019 sammenlignet med 2018. Dette vil slå positivt ut allerede i 1Q 2019, men med tilnærmet full effekt fra 2Q 2019.

- ATHS var svakt i 4Q 2018, og det er mye usikkerhet knyttet til dette segmentet. Det kan bli fortsatt dårlig i 2019, men det kan også bli en vesentlig bedring. DOF er usikre på hvordan utviklingen vil bli.

Reelle inntektsøkninger innen subsea.
- Skandi Olinda på kontrakt fra 20. februar 2019. Delvis effekt i 1Q 2019, full effekt fra 2Q 2019. Denne båten vil særlig bidra med en høy økning i EBITDA, trolig på mellom 35-50 mill. kroner per kvartal. "Long term avdelingen" til DOF subsea vil trolig få en EBITDA på ca 350 mill. kroner per kvartal i tiden fremover.

- Prosjektdelen i DOF Subsea. DOF er her helt klart positive til fremtidsutsiktene og peker på bedringer både i a. inntekter, b. marginer, og derfor dobbel effekt for c. EBITDA.
o Her vil Geoholm komme inn med fulle inntekter, mens denne båten mer eller mindre var i opplag gjennom hele 2018. Kontrakten vil både gi økte inntekter i prosjektdelen og økt EBITDA.
o Effekten på inntekter og EBITDA av kontrakten for de tre subsea-fartøyene som ble meldt 21.feb. er usikker. Det er slik jeg ser det utvilsomt positivt at DOF vant kontrakten, og jeg tror DOF vil oppnå ganske god EBITDA for hver av disse båtene. Men disse båtene har vært på varierende kontrakter tidligere, så det er vanskelig å sammenligne.
o Selskapet trekker også frem kontrakten i Guyana, og selskapet har håp om å vinne ytterligere kontrakter i dette området i tiden fremover. DOF opplever dette som et spennende satsingsområde.
o DOF Subsea har også vunnet flere andre kontrakter den siste tiden, men disse ble ikke omtalt i særlig grad på 4Q presentasjonen.

- Oppsummert er det klart å forvente en vesentlig økning i inntekter og EBITDA i DOF Subsea. Det vil ikke være full effekt før i 2Q 2019, men det vil trolig være en god økning allerede i 1Q 2019. Poenget er uansett at det er veldig mye godt i vente, og det er helt klart lov å håpe på mer.

Potensielt kan DOF gå inn i en periode med nesten 100 % kapasitetsutnyttelse, meget høye inntekter og høy EBITDA. Dette vil inntreffe dersom selskapet vinner noen flere kontrakter for 2019 og gjerne også innover i 2020. Jeg vil etter 4Q tallene og presentasjonen, og etter de mange kontraktstildelingene de siste tre månedene driste meg til å si at dette er det sannsynlige utfallet. Det er sannsynlig at DOF klarer å vinne ennå noen kontrakter og dermed går inn i ett til 2 år med nærmest full kapasitetsutnyttelse. Samtidig har selskapet ingen flere nybygg å finansiere og kan dermed benytte de høye inntektene og EBITDA til å redusere gjelden. Dette er en ekstremt spennende utvikling for et selskap som har mye gjeld.

Et godt 2019 kan gjøre at DOF subsea vil fremstå som et riktig solid og svært attraktivt selskap for oppkjøp innen utgangen av 2019. DOF Subsea er allerede i dag et svært attraktivt oppkjøpsobjekt på grunn av de svært attraktive båtene og andre eiendeler selskapet har. Selskapet vil fremstå som enda mer attraktiv med høy kontraktsdekning, høy EBITDA og en sterk finansiell stilling. Jeg forventer forsøk på vennlig eller fientlig oppkjøp i løpet av 2019.
Redigert 27.02.2019 kl 10:42

Rapportér innlegg

Vennligst skriv inn kommentar på hva du mener er upassende og trykk send. Dersom kommentar ikke er nødvendig, vennligst trykk send direkte.
E-postadressen brukes kun for å få kontakt med deg i forbindelse med advarselen.
E-postadressen brukes kun for å få kontakt med deg i forbindelse med advarselen.