IKT

Norviking
28.02.2019 kl 20:08 1300

Imponerende at nyansatte Hilde Gilen viser at hun har tro på StrongPoint med å kjøpe en bra porsjon aksjer i dag.
Det setter iallefall jeg pris på.

Som lovet så legger jeg ut alle spørsmålene til Q4 med tilsvar fra SP her:

1.I Italia snakker Coop Lombardia om "suksesshistorie". Det begynner å bli flere måneder siden.
Kan dere forteller mer om denne suksessen ?
Hvorfor landes det således ikke kontrakt?

SP: COOP Lombardia uttalte selv piloten som en suksess. Dette viste vi til på våre websider. Piloten er under evaluering.
_____________________________________________________________________________
2. Hva er status C&C i Moskva?
Vil det noen sinne komme en skikkelig kontrakt fra den kanten, eller vil de gå videre med vanlig utkjøring?

SP: Utkonos tegnet i 2017 en intensjonsavtale om 2.000 C&C-skap. 17 skap er til nå installert av totalt 25 kjøpt og betalt. Installasjonene av hentestasjonene i Russland har tatt lengre tid enn forventet, både på grunn av tilgang til egnede lokasjoner og tillatelser fra offentlige myndigheter. Utkonos evaluerer de installerte enhetene, samt hvordan Click & Collect skal være en del av deres fremtidige konsept.
_____________________________________________________________________________
3.Hva er ordrereserven utover "faste inntekter"? Pricer rapporterer jo dette måltallet så hvorfor ikke Strong?

SP: StrongPoint har en forretningsmodell som har både «recurring revenues» (ca 300 millioner p.a.), store utrullinger (som gir grunnlag for å snakke om ordrereserve) og andre installasjoner eller kjappe leveranser (f.eks. Slik som Road-Runner konseptet) som ikke gir «ordrereserve». Vi bruker ordrereserve aktivt for å holde kontroll på forretningen, men vi mener at et slikt fokus på ordrereserve eksternt kan bidra til et potensielt feilaktig bilde av hvordan forretningen faktisk går. PRICER opererer i mye større grad med store utrullinger, og der gir en slik ordrereserve mer fornuft. Like fullt, vi registrerer et slikt ønske fra investorer og vil vurdere dette framover.
_____________________________________________________________________________
4. Hva blir satsingen i Norge og Sverige fremover ettersom Cashguard sakte men sikkert blir mindre aktuelt?

SP: i Norge og Sverige – der bruk av kontanter i en verdenssammenheng er rekordlav – så vil StrongPoint både jobbe med å få innpass hos eksisterende og nye kunder (spesielt i nye «vertikaler») med eksisterende produkter. Samtidig skanner vi markedet for produkter og løsninger som kundene våre ønsker og/eller det representerer et veldig godt business case. Dersom vi ser et markedsbehov for løsninger som ikke eksisterer så vil vi vurdere egenutvikling.
______________________________________________________________________________
5. Hvor mange C&C-piloter er det? Når forventes avklaring på piloter og er det nye på gang?

SP: vi har pt C&C-piloter hos ulike kunder i 5 land: Norge (MENY), Sverige, Litauen (Barbora), Italia (COOP Lombardia) og Russland (Utkonos). Det er også inngått avtale om pilot i Spania, denne er under utrulling.
______________________________________________________________________________
6. Hvilken valutastrategi har dere?

SP: Større avtaler inngås normalt sett med en valutaklausul som gir StrongPoint rett til å justere pris mot kunde dersom valuta endrer seg vesentlig. Dersom leveransevolum, leveransetid og pris er fastsatt i lokal valuta, som for eksempel Sberbank, sikrer vi med terminkontrakter.

7. Guiding og milepæler for året og årene fremover?

SP: vi har ikke guidet tidligere, og har pt ikke tenkt å endre på dette regimet. Det vi imidlertid ønsker å bli klarer på er den strategiske retningen til selskapet. Dette vil kommuniseres blant annet i kvartalspresentasjoner og annen ekstern kommunikasjon.
_____________________________________________________________________________
8. Hva skjer med produktutvikling i og med kostnadsbesparelser?

SP: Produktutviklingen – i all hovedsak Product Management av eksisterende produkter – går med full styrke. Gjennom den tverrgående gruppen «Retail Product Board» sikrer vi bedre «alignment» på de produktutviklingsprosjektene som går. Gjennom Product Board vurderer vi også behov for nye produkter.
_____________________________________________________________________________
9. Hva er ledelsens syn på at vi har flere hundre færre aksjonærer på ett år og at tilliten til aksjen er så lav og synkende dag for dag?

SP: Ledelsen ønsker naturligvis både en stor aksjonærbase, men enda viktigere for selskapet er en materiell og engasjert aksjonærbase. I løpet av det siste året har det vært flere endringer som følge av ny konsernsjef, og markedet har så vidt begynt å se de endringene som kommer. Framover er fokus til ledelsen på både å bli flinkere til å kommunisere retningen framover, og ikke minst faktisk levere på de strategisk viktigste områdene.
_____________________________________________________________________________
10. De gangene det kommer spørsmål fra salen så hører man ikke spørsmålet fra salen
Kan dere gjøre noe med det?

SP: Vi skal sørge for at de som har mikrofon (CEO & CFO) enten gjentar spørsmålet, eller at vi får en mikrofon til publikum.
_____________________________________________________________________________ 
11. hvordan går dialogen med de store kjedene i Spania (og andre land) når det gjelder mulig installasjon av CG?

SP: I kjølvannet av Alimerka-avtalen med CashGuard har vi flere dialoger av tilsvarende art. Imidlertid opplever vi interesse for andre produkter, slik som C&C og andre e-Commerce produkter, som enda større. Framover legger StrongPoint enda større trykk overfor de store kjedene for å få innpass.
______________________________________________________________________________
12 har Alimerka vist interesse for C&C ?

SP: Vi kommenterer ikke enkeltkunder og deres eventuelle interesse for produkter før vi har solgt disse, og vi i dialog med kunden har enighet og tillatelse om å kommunisere deres navn.
____________________________________________________________________________
13 hva er utsiktene til nye CIT markedene ? Jobbes det med å gå inn i nye markeder (ref. konkurrenten Spinnakers som gikk inn i Chile for et par år siden) ? For eksempel det spanske markedet. Hva lobbyvirksomhet gjøres det for å få akseptert/standardisert IBNS-teknologien i et land hvor arkaiske transportmetoder fortsatt benyttes i et oligopolistisk og beskyttet system ?

SP: Vi jobber selektivt med land for å påvirke myndighetene (kan ikke dekke alle land.). Blant annet kan nevnes at Singapore nå åpner for IBNS-bruk som en direkte konsekvens av vår dialog.
_____________________________________________________________________________
14 hvor mange Q-collector Maxi selges til ikke CIT selskaper ? Er dette et satsingsområde ?

SP: Med unntak av Sberbank er det minimalt av CS-vesker som selges til ikke-CIT selskaper (og innen Sberbank er salget til deres CIT-enhet). Det er ikke et satsningsområde å selge til ikke-CIT selskaper. Vi mener vi generelt får bedre betalt av å fokusere på CIT-selskaper; samtidig er vi opportunistiske og avviser ingen potensielle stor-kunder
_____________________________________________________________________________
15 jobbes det i det hele tatt med de virkelig store kontantmarkedene som Kina, India og Indonesia (CG og CIT) ?

SP: nei. Vi fokuserer egen organisasjon på det europeiske markedet, samtidig som vi ser på både Nord-Amerika og andre land (f.eks. Sør-Afrika, Malaysia, Singapore, Australia) gjennom vår partnertilnærming.
______________________________________________________________________________
16 kan vi forvente noen signifikante nye produkter på kort sikt ?

SP: Av egne produkter er det Unico Cashguard, en rimelig single-slot maskin, som vil komme på markedet. Denne vil kunne brukes betjent og ubetjent, og vi utreder også utvidelse av Self-Checkout med kontanter som en direkte kundehenvendelse. Utover dette så ser StrongPoint like mye på partnerskap med – og evt oppkjøp av – selskaper som har komplementære produkter eller løsninger innenfor våre fokusområder.
______________________________________________________________________________
17 har STRONG planer for en overordnet Chief Sales Officer/Chief Marketing Officer for alle produkter og markeder ?
SP: Nei. Organiseringen som ble vist Q3 er nå på vei til å bli fullbesatt, og dette er organiseringen pt.
______________________________________________________________________________
18 Ønsker guiding for neste kvartal.

SP: Se over – kommer ikke
_____________________________________________________________________________
19 Har et ønske om tilbakekjøp av egne aksjer som brukes på fremtidige oppkjøp, eventuelt slettes.

SP: StrongPoint vurderer i mye større grad enn tidligere å bruke aksjer som en del av vederlaget ifm oppkjøp. Styret har blant annet fullmakt fra generalforsamlingen til å utvide aksjebeholdningen. Tilbakekjøp av aksjer anses ikke som en viktig, substansiell eller langsiktig måte å øke verdien av selskapet på.
_____________________________________________________________________________
20 Kan grense for børsmelding av avtaler senkes til 5.mill?

SP: Generelt er retningslinjen for børsmelding at man børsmelder kurssensitiv informasjon. Grensen er i dag 10 MNOK, eller en avtale av strategisk viktighet. Samtidig er alltid retningslinjen at kurssensitiv informasjon deles. Ledelsen og styret anser ikke det som formålstjenlig å senke terskelen (i kroner) for børsmelding. Ledelsen vil søke etter å bedre kommunikasjonen til investorer gjennom nyhetsartikler og pressemeldinger for nyheter som er interessante, men som like fullt ikke når kriteriene for en børsmelding. Her håper vi investorene har satt pris på dette økte fokuset den siste tiden.

Forts.Rapportér innlegg

Vennligst skriv inn kommentar på hva du mener er upassende og trykk send. Dersom kommentar ikke er nødvendig, vennligst trykk send direkte.
E-postadressen brukes kun for å få kontakt med deg i forbindelse med advarselen.
E-postadressen brukes kun for å få kontakt med deg i forbindelse med advarselen.