Farma

m73102
03.03.2019 kl 10:47 1771

Focuss - formålet på HO bør nettopp være å få frem de ulike perspektivene + ha en saklig diskusjon om de faktiske forholdene i PHO. Du er en av dem på HO som har satt deg godt inn i PHO og har bidratt med mange gode innlegg. Når det gjelder tankene og kritikken mot PHO/Schneider du har kommet med etter Q4, så er jeg imidlertid helt uenig med deg.

Hva er det vi nå vet dersom vi baserer oss på informasjonen fra Q4 rapporten/presentasjonen og intervjuet med Schneider på Radforsk;

- PHO har aldri utplassert flere Scope i et Q som i Q4 (20 Scope)
- Omsetningen i Q4 (2018) økte med 76 % sml. med Q3 (2017
- I 2018 økte antall Scope med ca 50 % (i realiteten kun rigide Scope)
- PHO vil i 2019 oppleve en enda sterkere vekst enn i 2018
- Utfordringer med flexiscopene (KS) - ble kun utplassert 2 flexiscope i Q4
- "Ny" guiding i 2020 - omsetning i USA på 20-25mUSD (opp fra 7,8 mUSD i 2018. Guidingen knytter seg kun til TURBT markedet - Surveillance markedet er ikke inkludert, ettersom som Schneider ga uttrykk for vil en ikke se store effekter som følge av utsettelsen (hadde dermed ingen grunnlag for å guide på Surveillance
- Vil først i 2021 virkelig se effekten av Surveillance markedet - og som Schneider sa, det er fra dette markedet PHO kommer til å få den største omsetningen fra (3-4 ganger større markedet).
- Det tar 6-12 mnd + opplæring fra selgerne er i kontakt med sykehusene til scopene er kjøpt/er i bruk. Vi har i 2018 derfor ennå ikke sett effekten av jobben/strategivalgene Schneider har gjort - men det vil vi utover i 2019 (hvor Schneider ga klart uttrykk for at vi vil få en enda større vekst enn i 2018)
- Fortsatt vekst etter 2020 (med effekt av Surveillance) - først sales peak i 2025.
- Stort fokus på å få BLCC til å bli SoC.
- PHO kunne fått overskudd allerede i 2019 - har bevisst valgt å rette ytterligere fokus på å skape vekst/kapre markedsandeler
- PHO har kun de siste månedene hatt på plass "alle brikkene" (nødvendige godkjennelsene (beste gradering), tatt inn i guidelines, tilgang til Surveillance, refusjon) til å starte "lanseringen" (er i år 1 i lanseringen) - som Schneider poengterte, selv om produktet har vært på markedet en mye lengre periode, PHO er i starten av kommersialiseringens prosessen - hvor Schneider med sin lange erfaring og kompetanse/ekspertise med denne fasen, kun har vært CEO i 4 mnd.
- PHO har i 2018 en omsetning på nesten 200 mill, et lite underskudd, ingen gjeld, over 100 mill på bok, er i den unike posisjonen til å kunne jobbe aktivt for å kapre markedsandeler uten at en må innhente kapital (emisjon/lån).
- Med omsetning på 7.8 mUSD i USA i 2018 (knytter seg kun til TURBT) - har PHO ca 5 % markedsandel i TURBT markedet (gjelder 25 MSA). Inkluderer vi også Surveillance markedet - og tar med det totale markedet PHO har tilgang til - har PHO en markedesandel på langt under 1 %. Fortsatt et enormt potensiale - selv med en omsetning på litt under kr 200 mill

Markedet har etter Q4 senket kursen med over 20 % - det må derfor helt klart være noen aksjonærer som ikke var fornøyd. Jeg skal nedenfor gi noen kommentarer til kursen/kursutviklingen - men før det; hva er det PHO egentlig har skuffet på? Det var færre utplasseringer av flexiscope - men det skyldes ikke PHO (det knytter seg til KS) - og alt skal nå være i orden. Den "nye" guidingen opprettholdt målet om omsetning i USA på 20-25mUSD. Isolert sett er nok den under hva flere hadde forventet - særlig når en inkluderer Surveillance. Schneider var derimot tydelig i podcasten (Radforsk) at Surveillance i all hovedsak ikke var inkludert i guidingen - og at en først vil få effekt av dette markedet fra 2021 og fremover. PHO har bedre refusjonsordninger til Surveillance - er 3-4 ganger større markedet - er det ikke realistisk at PHO bør få tilsvarende markedsandel i dette markedet som i TURBT (og at en dermed kan oppnå en omsetning som er 3-4 ganger større?). PHO har selv poengtert at en ville kunne fått blå bunnlinje i 2019 - selv med en markedsandel kun med ca 5 % i TURBT (relatert til 25 MSA), ingen effekt av Surveillance markedet (i det totale markedet (TURBT/Surveillance) vil det utgjøre langt under 1 %). PHO har bevisst tatt valget om å fortsette satsningen i 2019 med å kapre flere markedsandeler/øke veksten (intensivere kommersialiseringsprosessen) - med konsekvens at en guider om ikke overskudd i 2019 - og når en ville klart overskudd allerede i dag, tenk hva overskuddet vil være dersom omsetningen f.eks dobler seg (har fortsatt kun en total markedsandel på ca 1 % (totale markedet) eller BLCC oppnår SoC? Som nevnt over - PHO er i den unike situasjonen at de endelig har fått alle nødvendige godkjennelser/refusjoner på plass, er i lanserings/kommersialiseringsfasen, har allerede en relativt stor inntekt/omsetning (og har midler/ressurser til å fortsette satsningen uten emisjon/lån). Jeg har forståelse for at det er mange aksjonærer som har vært med i lang tid, opplever skuffelser underveis og som sikkert hadde forventninger om at PHO allerede nå skulle starte "høstingen" (se allerede nå effekten av tilgangen til Surveillance, tatt i betraktning FDA godkjennelsen i 2018 og refusjonsordningen med virkning fra 2019). Basert på at en legger til grunn opplysningene som kom frem i rapporten/podcasten med Schneider - står ikke PHO sterkere enn noen gang? Er det grunn til å tvile på potensialet til PHO? Dersom en har vært aksjonær i PHO i lang tid - er det nå en bør selge seg ut? Tilsier det vi vet i dag (etter Q4 rapporten) at vi bør selge på kurs kr 39 eller bør vi kjøpe?

Noen kommentarer til kursutviklingen etter Q4 (og hva er ev. annerledes sml. med kursutviklingen etter Q3);

- Onsdag (27.2 - etter Q4) - falt kursen med ca 15 %, omsetning på ca kr 32 mill (hvis jeg ikke husker feil), fra kr 49.70 til kr 42.1
- Torsdag (28.2) - kursen falt ca 5 %, ned til kr 40.1, halvparten så lav omsetning som onsdagen (ca kr 15 mill)
- Fredag (1.3) - kursen falt ca 2 %, ned til kr 39,25, omsetningen halvveres igjen fra torsdagen (ca 7 mill).

Som jeg har poengtert i gårsdagens innlegg, det er en veldig liten del av de totale aksjene i PHO som var med på å skape en kursnedgang på over 20 % (og det kan være noe av utfordringen i en volatil aksje). Forskjellen fra etter Q3 er, basert på det vi har sett så langt, er at kursfallet virker mye mindre "massivt". Hvis jeg ikke husker feil, var det en mye høyere omsetning etter Q3 (over en lengre periode) - og kursen falt fra kr 56 og helt ned til kr 33. En annen forskjell var også at MW økte shorten sin rett etter Q3 (med ca 100 000 aksjer) - MW har i alle fall basert på oversikten hos Finanstilsynet etter handelen onsdag og torsdag - ikke økt shorten disse dagene (hvor omsetningen var høyest), kan ikke utelukke at de har økt på fredag (men da var omsetningen kun på ca kr 7 mill). I tillegg kan det virke som at det er flere som valgte å selge seg ned før Q4 (enn Q3) - og basert på innleggene her på PHO kan det skyldes erfaringene fra Q3 (ikke at en har mistet troen på kurspotensialet) - spørsmålet er om noen av disse vil/allerede har kjøpt seg inn?

Jeg utelukker ikke at PHO fortsatt vil kunne falle den nærmeste tiden - men "trenden" etter Q4 (sml med Q3) virker foreløpig å være annerledes (og basert på utviklingen ons, tors og fre kan det virke som at vi muligens nærmer oss en bunn). Jeg mener også at Q4 gir et mye bedre bilde av fremtidsutsiktene for PHO enn etter Q3 - og når aksjonærene har fått satt seg grundig inn i det som har kommet frem, mener jeg at vi vil se flere kurstriggere utover 2019 (når en tar med i betraktningene forventningsavklaringene som Schneider har gitt). Et annet moment er også at MW ikke har økt shorten (og når de valgte å dekke inn deler av shorten rett før Q4 når kursen var på kr 50 - kan vi forvente at de vil fortsette inndekningen?).

Dette må dere kun ta med som innspill fra en aksjonær i PHO - gå grundig igjennom Q4 rapporten (og tidligere rapporter), hør på presentasjonen/podcasten - gjør deres egne vurderinger/beslutninger!

Lykke til!

Rapportér innlegg

Vennligst skriv inn kommentar på hva du mener er upassende og trykk send. Dersom kommentar ikke er nødvendig, vennligst trykk send direkte.
E-postadressen brukes kun for å få kontakt med deg i forbindelse med advarselen.
E-postadressen brukes kun for å få kontakt med deg i forbindelse med advarselen.