Olje og energi

WETrader
PGS 12.01.2022 kl 06:39 4023

Produksjonsseismikk kan brukes som er verktøy for økt oljeproduksjon fra eksisterende felt.

Nye seismikk undersøkelser brukes for og finne nye oljereservoar, mens produksjonsseismikk brukes til analysere av hvordan oljen har blitt mobilisert i et oljereservoar som er i produksjon.

Mobiliseringen av oljen som ligger sperret inne i porøse bergarter er et meget komplisert fenomen kalt for ”Invasion Percolation”. Oljen blir mobilisert ved at det bores en eller flere produksjonsbrønner, og nesten alltid en eller flere injeksjonsbrønner inn i reservoaret.

Det strømmer en blanding av olje og vann (og noen ganger også gass) opp gjennom produksjonsbrønnen. Oljen blir skilles ut og leveres til verdensmarkedet, mens vannet føres tilbake til oljereservoaret gjennom injeksjonsbrønnen.

Hvordan produksjonsbrønnen og injeksjonsbrønnen fortrenger og dermed mobiliserer oljen i reservoaret er altså et komplekst fenomen, og det kan være vanskelig og vite hvor disse brønnene bør ligge i reservoaret. Det er faktisk slik at mye olje kan bli liggende igjen i reservoaret, og dette kalles ”Immobile Oil”
https://www.npd.no/en/facts/publications/reports2/resource-report/resource-report-2019/the-challenging-barrels/immobile-oil/

Produksjonsseismikk kan brukes som er verktøy for bedre mobilisering av oljen og dermed redusere andel med immobile olje. Denne andelen kan faktisk være så høy som 40-70% av den opprinnelige oljen i reservoaret. Det vil si at ofte ligger det mer oljen igjen i reservoaret enn det som er blitt produsert når oljefeltet stenges ned.

Analyser basert på data fra produksjonsseismikk kan brukes til justering av brønnene i reservoaret. Det kan være at nye produksjonsbrønner og/eller nye injeksjonsbrønner bør bores slik at mer olje kan mobiliseres, og at andre brønner bør stenges. Data fra produksjonsseismikk kan også brukes til overvåkning av effekten fra andre EOR metoder (Enhanced Oil Recovery), og justering av disse metodene.

Produksjonsseismikk er derfor en pågående aktivitet slik at en kan overvåke mobiliseringen av olje i reservoaret, og dermed gjøre tiltak slik at mest mulig av oljen i reservoaret blir produsert.

Jeg har sett intervjuet (i Finansavisen) av en ”aksje analytiker” fra DnB som nok er kjent blant de av oss som følger PGS. Her lanseres analyse om at seismikk er en aktivitet som det kan ta lang tid før den kommer opp igjen etter en nedgangstid.

Dette er riktig om en tror at seismikk bare er en aktivitet for leting etter nye oljereservoarer. Det kan ta mer enn 10 år før et nytt funn blir satt i produksjon, og dermed kunne en tro at seismikk er en investering med lang tidshorisont. Kan det være at det grønne skifte har gjort oljeselskapene usikker på om de skal gjøre slike investeringer?

Om en legger en slik analyse til grunn for PGS, da vil et kursmål på en krone (eller lavere) nok være riktig. Men, denne analysen blir helt feil! En har da glemt produksjonsseismikk, og tror at PGS kun utfører seismikk for leting etter nye oljefelt.

Ved fremleggelsen av Q3 (21.oktober 2021) ble følgende sagt av CEO:

” Vi venter at produksjonsseismikk, eller 4D-aktiviteten vil øke vesentlig i 2022 og nå rekordnivåer. Vi ser for øyeblikket mer enn 30 planlagte 4D-streamerprosjekter planlagt for 2022, sier konsernsjefen og legger til at forrige rekord ble nådd i 2012 med 24 undersøkelser. Det er dermed ifølge Pedersen ikke usannsynlig at vil se ytterligere økninger i 4D-aktiviteten i 2022 ettersom vi kun er i oktober. Videre sier han at trenden er på linje med det man ser i markedet der fokuset ligger på produksjonsseismikk for økt produksjon fra eksisterende felt kontra leting i lite utviklede områder. Det er veldig positivt å se antallet 4D-prosjekter øke til et slikt nivå neste år”
https://investor.dn.no/#!/Oversikt/Direkte/96179

Legg merke til: ”… der fokuset ligger på produksjonsseismikk for økt produksjon fra eksisterende felt…”

Det strategiske samarbeidet med Magseis Fairfield som ble annonsert i oktober er et viktig samarbeid for og gi bedre produksjonsseismikk og data til oljeselskapene. Med økende etterspørsel etter olje vil det være viktig at oljeproduksjonen fra eksisterende felt blir optimalisert.
https://www.pgs.com/investor-relations/ir-news-stock-announcements/pgs-enters-strategic-collaboration-with-magseis-fairfield-for-the-hybrid-towed-streamer-and-obn-market/

PGS er en viktig aktør for oljeselskapene i dagens marked. Ikke fordi oljeselskapene nødvendigvis ønsker og finne mer olje, men fordi oljeselskapene må optimalisere dagens produksjon for å dekke en økende etterspørsel. Nye funn kan ikke dekke dagens etterspørsel, og fokus blir da på produksjonsseismikk for økt produksjon fra eksisterende felt.

”Aksje analytikeren” fra DnB og andre analytikere har glemt produksjonsseismikk. Det har dessverre gjort at mange har dumpet sine aksjer i PGS. Jeg har nå brukt det jeg kan av midler til kjøp av aksjer i PGS. Folk får lese mitt innlegg og gjøre sine vurderinger. Uansett ønsker jeg alle et godt nytt år!

Rapportér innlegg

Vennligst skriv inn kommentar på hva du mener er upassende og trykk send. Dersom kommentar ikke er nødvendig, vennligst trykk send direkte.
E-postadressen brukes kun for å få kontakt med deg i forbindelse med advarselen.
E-postadressen brukes kun for å få kontakt med deg i forbindelse med advarselen.