Farma

Londonmannen
11.04.2019 kl 11:12 1217

Hva angår den lave brukerfrekvensen så kan man ikke bare basere seg på at hvert scope gjennom 2018 ble benyttet kun en gang pr uke. Det er jo dette kritikerne ynder å fremholde og trekker dermed konklusjonen at veksten er null og at selskapet fortsetter å tape penger i et høyt tempo. Men man må ikke være videre godt møblert i toppetasjen for å skjønne at dette blir for enkelt og en tendensiøs fremstilling.

For faktum er at salget av Cysview doser i USA nærest har doblet seg gjennom 2018. I Q4 2017 solgte PHO for NOK 10,2 mill i USA. I Q4 2018 var denne summen kommet opp i NOK 18,4 mill. Baserer vi oss på at hver dose Cysview koster kr 8500,- og omgjør tallene til antall doser så steg antall solgte Cysview doser fra 1200 doser i Q4 17 til 2164 doser i Q4 18, altså en økning på 80%.

Hva skyldes så dette? Jo antall utplasserte scope steg fra 104 ved inngangen til 2018 til 157 ved inngangen til 2019, altså en stigning på 51% i antall scope gjennom 2018.

Som regnestykket viser så stiger altså forbruket av cysview betydelig mer enn antall scope skulle tilsi. Av det kan vi konkludere at bruken pr scope øker. Dette skjer altså før felxiscopene blir operative og før at refusjonsordningen for surveillancemarkedet kommer i kraft fra 1 jan 2019. Så vet vi nå at det har vært mye blest rundt BLC teknologien gjennom 2018 og at pasienter som har fått påvist blærekreft foretrekker å bli undersøkt med BLC teknologien. Ut fra disse undersøkelsene er der all grunn til å tro at veksten for BLC teknologien vil bli betydelig i årene som kommer.

Så er det enkelte kritikere som ønsker å fremstille den økonomiske situasjonen i PHO så svart som mulig. Ja, vi har skribenter som frimodig hevder at kassen vil være tom innen Q3 2019. Gudene må vite hvor disse folkene har lært å regne å lese, men når de evner å komme med slitk sprøyt må det sannelig være lov til å stille seg spørsmålet, uten å bli beskyldt for å gå på person. Vi vet at kompetansen i regneferdigheter ikke er demn samme som den var, men det er tydelig at enkelte av dem som ikke kan denne kunsten også nå har tatt på seg en rolle som kommentator for PHO. Men med respekt å melde så er de helt på jorde med sine kakulasjoner.

Ser vi nok en gang på regnskapene som ligger ute, så hadde PHO en kontantbeholdning ved utgangen av 2016 på NOK 169,2 mill. Ved utgangen av 2017 var denne sunket til NOK 129,4 mill. Selskapet hadde altså i løpet av 2017 svidd av NOK 39,8 mill. Men selv med et slikt forbruk ville kontantbeholdningen holdt til 3 år og 3 måneders forbruk.

Nåvel, ved utgangen av av 2018 var kontantbeholdningen sunket til NOK 106,8 MILL, dvs med kr 22,6 mill. Men da vet vi at der ligger et ekstraordinært forbruk på kr 13,1 mill ifm omstrukturering i selskapet. Dette var et engangsbeløp, slik at uten denne omstruktureringen ville kontantbeholdningen vært 13,1 mill bedre. Men selv om merforbruket fortsatt med NOK 22,6 mill, så ville kontantbeholdningen holdt i 4 år og 7 måneder. Så hvordan noen kan få seg til å påstå at kasen vil være tom ved Q3 2019, det må man nesten spørre dem som kan komme med den slags tøvete utspill.

Det er også god grunn å anta at underskuddet pr måned vil avta etterhvert som salget av Cysview fortsetter å øke måned for måned. Og nå når refusjonsordningen for surveillancemarkedet er i kraft, problemene med flexiscopene er løst og interessen for BLC er på full fart opp, så er det vanskelig å se hva som skal hindre PHO i å komme med blå tall på bunnlinjen lenge før man trenger tenke på påfyll.

Ved inngangen av 2019 var antall utplasserte scope på 157. Dette tallet vil passere 200 før inngangen til 2H 2019 og vil trolig ligge nærmere 300 enn 200 når vi kommer til årsskiftet.
Vi kan også forvente at brukerfrekvensen på de 157 scopene som var utplassert ved utgangen av 2018 vil stige i 2019, men siden antall behandlete pasienter gjerne fordeles på samtlige scope som er utplassert, så vil markedet få et fordreid tall på antall behandlinger pr scope, spesielt når utplasseringen av nye scope er akselererende. Men det antar jeg leseren er intelligent nok til å skjønne selv.

Ha en solrik og herlig dag!

Rapportér innlegg

Vennligst skriv inn kommentar på hva du mener er upassende og trykk send. Dersom kommentar ikke er nødvendig, vennligst trykk send direkte.
E-postadressen brukes kun for å få kontakt med deg i forbindelse med advarselen.
E-postadressen brukes kun for å få kontakt med deg i forbindelse med advarselen.