Olje

jadden
26.04.2019 kl 07:10 5559

Q1 tallene:


Aker BP leverte god drift og letesuksess i første kvartal. Framdriften for
selskapets feltutbygginger gikk som planlagt, og både Johan Sverdrup og Valhall
Flanke Vest er i rute til å starte produksjon senere i år. Selskapet betalte et
utbytte på 187,5 millioner dollar (4,41 kroner per aksje) i kvartalet.
Selskapets produksjon i første kvartal var 158,7 (158,6) tusen fat
oljeekvivalenter per dag («mboepd»). Netto solgt volum var 162,0 (167,3) mboepd.
Totale driftsinntekter endte på 836 (944) millioner dollar. Petroleumsinntekter
og produksjonskostnader for sammenlignbare perioder har blitt omarbeidet som
følge av endring i regnskapsprinsipp som er nærmere beskrevet i note 1 til
kvartalsrapporten.

Gjennomsnittlig realisert væskepris (olje og ngl) var 63,9 (67,4) dollar per fat
oljeekvivalent («boe»), mens realisert gasspris var 0,24 (0,28) dollar per
standard kubikkmeter («scm»). Driftsinntektene ble påvirket negativt med 26
millioner dollar som følge av verdijustering på selskapets sikringsinstrumenter
for oljepris.

Produksjonskostnadene for olje og gass solgt i kvartalet var 200 (195) millioner
dollar. Produksjonskostnaden per produsert boe var 13,4 (12,1) dollar.
Utforskingskostnader utgjorde 90 (55) millioner dollar. Totalt brukte selskapet
159 (80) millioner dollar på utforsking. Selskapet deltok i tre
utforskingsbrønner i kvartalet, og gjorde et funn på Froskelår-prospektet.

Avskrivinger ble 183 (185) millioner dollar, tilsvarende 12,8 (13,0) dollar per
boe. Nedskrivinger utgjorde 69 (0) millioner dollar relatert til teknisk
goodwill, utløst av endringer i forventede kostnads- og produksjonsprofiler for
framtidige utbygginger i Ula-området.

Resultat før skatt beløp seg til 249 (458) millioner dollar. Skattekostnaden var
239 (290) millioner dollar, som tilsvarer en effektiv skattesats for kvartalet
på 96 prosent. Hovedårsaken til den høye effektive skattesatsen var
nedskrivingen av teknisk goodwill, som ikke gir skattefradrag. Netto resultat
endte dermed på 10 (169) millioner dollar.

Investeringer i varige driftsmidler utgjorde 364 (257) millioner dollar i første
kvartal. Alle selskapets feltutbygginger, inkludert Johan Sverdrup, Valhall
Flanke Vest og Ærfugl, utviklet seg som planlagt.

Netto rentebærende gjeld var 2,5 (3,0) milliarder dollar ved utgangen av
kvartalet. Dette inkluderte 0,4 milliarder dollar i leasinggjeld som har blitt
innarbeidet i regnskapet som følge av implementeringen av den nye
regnskapsstandarden IFRS 16. Selskapets tilgjengelige likviditet ved utgangen av
kvartalet utgjorde 3,0 (3,5) milliarder dollar.

Selskapet betalte i februar et kvartalsvis utbytte på 0,52 dollar (4,41 kroner)
per aksje. Styret har besluttet å betale et kvartalsvis utbytte på 187,5
millioner dollar (0,52 dollar per aksje) i mai 2019.

Rapportér innlegg

Vennligst skriv inn kommentar på hva du mener er upassende og trykk send. Dersom kommentar ikke er nødvendig, vennligst trykk send direkte.
E-postadressen brukes kun for å få kontakt med deg i forbindelse med advarselen.
E-postadressen brukes kun for å få kontakt med deg i forbindelse med advarselen.