Shipping

Garderobemannen
HLNG 19.03.2018 kl 08:50 20086

Jeg ser at noen stiller spørsmål ved hva som skjer i HLNG om dagen. Her er et forsøk på noen kommentarer. Tenkte jeg skulle skrive litt mer etter hvert om hva vi venter på i HLNG, når jeg får tid. HLNG har vært en gedigen skuffelse kursmessig i så vel 2017 som hittil i 2018. Dette etter at flere FSRU-kontrakter er blitt forsinket og kansellert. Spørsmålet er om ikke det akkumulerte kursfallet vi nå ser likevel er en vesentlig overreaksjon.

Det aggressive nedsalget i HLNG har vært bevisst og gjort med en hensikt å få kursen ned, ikke av en aksjonær som ønsker å komme seg ut av aksjen til best mulig pris. Dette er en eller flere aksjonærer med en agenda. Om man velger å se dette som en short-agenda eller ikke, er ikke så viktig. Jeg tror at årsaken er at en litt større aksjonær når har klart å presse kursen ned 25 % hittil i 2018, med relativt sett få aksjer, og nå kan ligge og plukke aksjer på lavere nivå enn tidligere.

Eiersitsen i HLNG (det norske børsnoterte selskapet) er ganske institusjonalisert, med flere store aksjonærer med større poster. Den daglige omsetningen i HLNG er samtidig lav, så det skal relativt lite innsats i å presse kursen betydelig ned.

For å forstå HLNG (Höegh LNG Holdings Ltd) som er børsnotert i Norge (Bermuda-etablert) må man også forstå eierstrukturen, og sammenhengen med HMLP som er notert på NYSE. HMLP - Höegh LNG Partners LP - er et datterselskap av HLNG, stiftet i 2014 som konsolideres inn i regnskapet til HLNG. Datterselskapet er et «Limited Partnership», som er det vi betegner som et KS – kommandittselskap - her i Norge. Komplementarfunksjonen (General Partner), og eierkontrollen i dette selskapet sitter HLNG på, med sin 46,4 % konsoliderte eierandel, via 100 % eierandel i et eget selskap - Höegh LNG GP LLC - som av risiko- og organisasjonsmessige årsaker er vanlig å etablere mellom HLNG og HMLP. Styreformannsvervet i HMLP ivaretas av Sveinung Støle (adm dir i HLNG), og selskapet fungerer på alle måter som et normalt selskap, med egne kontraktsmotparter, egne finansieringskilder, egne krav til rapportering, og egen nettside (www.hoeghlngpartners.com). Transaksjonene mellom HLNG og HMLP’et skjer også til virkelige verdier basert på armlengdes avstand-prinsippet. Som følge av at HLNG de facto har kontroll med dette selskapet på tross av mindre enn 50 % eierandel, skjer det en konsolidering av HMLP i HLNGs regnskaper.

Minoritetsandelseierne i HMLP består av eksterne investorer, i stor grad institusjonelle investorer (61 institusjoner som eide totalt 62,08 % pr 31.12.2017), som da er kommandittister. Eierandelene i HMLP består av andeler («units») i dette selskapet, som gir en relativt høy løpende avkastning i form av utdelinger. HMLP’et har som mål å dele ut alt av ledig kapital, utover det som er nødvendig for å ivareta låneavtaler og øvrige forpliktelser. Dette gjør de på kvartalsvis basis. HMLP har flere typer andeler i form av «common units» og «subordinated units».

For aksjonærene i HLNG innebærer dette at man gir litt over halvparten (100 % minus 46,4 %) av den løpende kontantstrømmen på langvarige kontrakter HLNG inngår, mot å få tilgang til denne finansieringskilden. For maksimering av HLNG-aksjonærenes kontantstrøm er det derfor viktig at det blir inngått så mange kontrakter med grei løpende inntjening som mulig (stor portefølje), mer enn inntjeningen på hver enkelt kontrakt. Tilgangen til ekstern finansiering på NYSE, såvel som finansiering gjennom andeler («common units»), gjør at det blir lettere for HLNG å sikre finansiering av en stadig voksende virksomhet.

HMLP legger frem resultater, har presentasjoner og børsmelder til NYSE på samme måte som øvrige USA-noterte selskaper. HLNG mottar sin andel av disse utdelingene som største innehaver av andeler. Et par ting som skiller andelseiere fra aksjonærer er at de har svært liten stemmerettsinnflytelse, men de får til gjengjeld en høy samlet avkastning på sine andeler. Siden HMLP’et har fått de fleste langvarige kontraktene etter slike nedslipp, har de en årlig omsetning i 2017 på USD 150,9 millioner, mens morselskapet HLNG til orientering hadde en egen omsetning (før konsolidering) på USD 125,8 millioner.

Denne konstruksjonen er vanlig i flere bransjer, også blant flere av HLNGs nærmeste konkurrenter. Vi finner tilsvarende KS’er i Teekay LNG Partners L.P, Dynagas LNG Partners LP, Golar LNG Partners LP og GasLog Partners LP. De tre førstnevnte selskapene har på samme måte som Høegh-konsernet børsnotert sitt LNG-selskap, med et tilhørende børsnotert datter-KS.

HMLP’et sikrer morselskapet HLNG tilgang til en viktig finansieringskilde i form av den amerikanske børsen, utover det at HLNG'et er børsnotert i Norge med tilgang til det norske markedet. Avtalen mellom HLNG og HMLP innebærer at HMLP har rett til å overta alle eierandeler i FSRU-prosjekter HLNG inngår hvor den faste avtaletiden er på minst 5 år. De største og lengste kontraktene som HLNG har inngått, har derfor allerede blitt gjenstand for en «drop down» ned i dette datterselskapet. Slike nedslipp skjer gjerne først med en andel, typisk 50 %, for deretter å bli overtatt 100 % når HLMP'et har sikret ytterligere finansiering. Eventuelt kan FSRU’ene/LNGC’ene også være eid i partnerskap med eksterne aktører, slik tilfellet er med GDF Suez Cape Ann. HMLP’et sitter pr nå på eierposisjonen i FSRU’ene og LNGC’ene Höegh Grace, Höegh Gallant, PGN FSRU Lampung, GDF Suez Cape Ann og Neptune.

Ved denne konstruksjonen har Høegh-konsernet fått tilgang til en alternativ finansieringskilde for sin vekst som allerede utgjør flere hundre millioner dollar. Pr 31.12.2017 hadde HMLP til illustrasjon en utestående gjeld på USD 532,1 millioner. Dermed er HLNG i Norge klar til å finansiere ytterligere prosjekter, uten å ha hatt behov for kursutvannende emisjoner (egenkapital) i HLNG her i Norge, eller låneopptak (fremmedkapital).

Eierandeler i HMLP’er er også tilgjengelig for private investorer, og ledelsen i HLNG har for eksempel eierandeler i HMLP’et direkte. Slike transaksjoner børsmeldes som innsidekjøp på vanlig måte. Innsidere eide 13,04 % av aksjene i HMLP pr 31.12.2017.

Et par forhold som jeg ikke kan se er omtalt her i Norge, er det relativt sett betydelige «en bloc»-nedsalget som fant sted forrige uke. Dette er ikke mer hemmelig enn at det er behørig omtalt på Seeking Alphas sider.

Etter børsslutt tirsdag 13.3.2018 ble det kjent at en kommandittist i HMLP ønsket å selge inntil 1,5 millioner andeler samlet i et indikativt range på USD 16,80 – 17,00. Kursen i HMLP hadde sluttet på USD 17,40 samme dag. Transaksjonen ble håndtert via den amerikanske investeringsbanken UBS, og satte naturlig nok et press nedover på kursen i HMLP, som falt til USD 16,95 i ettermarkedshandelen. Påfølgende onsdag før børsåpning ble det kjent at posten var plassert i markedet til kurs USD 16,80 pr andel, dvs i nederste del av ranget (https://thefly.com/landingPageNews.php?id=2698950).

Da plasseringen ble foretatt var det ikke offisielt kjent hvem som solgte, men det var bare 4 andelseiere som hadde en så stor eierandel;

1. Høegh-gruppen
2. Fidelity Management & Research LLC (FMR)
3. Kayne Anderson Capital Advisors L.P.
4. Fairview Capital Investment Management LLC

I etterkant er det kjent at det var Fidelity som solgte. Dette nedsalget fra en andelseier er ikke meldepliktig siden man ikke trigget noen meldepliktsgrense på den amerikanske børsen.

Ytterligere en ting som satte et negativt press på samtlige HMLP-selskaper, herunder HMLP på torsdag 15.3.2018, var nyheter fra FERC (Federal Regulatory Energy Commission) om en vesentlig endring i sin policy knyttet til hvordan kommandittselskaper som opererer innenlandske rørledninger i USA skulle bokføre «cost of service»-avtaler (FERC tettet et skattehull som tidligere hadde tillatt aktuelle selskaper å få inntektsskattefradrag for slike kostnader). Dette kan jeg ikke se har noen effekt for HMLP, og dermed HLNG, som ikke er involvert i virksomhet knyttet til slike "interstate pipelines", selv om det satte et negativt press også på HMLP. Fredag 16.3.2018 ble HMLP i de siste minuttene presset ned i USD 16,60, etter å ha vært i positivt terreng størsteparten av dagen.
Redigert 31.08.2018 kl 16:38

Rapportér innlegg

Vennligst skriv inn kommentar på hva du mener er upassende og trykk send. Dersom kommentar ikke er nødvendig, vennligst trykk send direkte.
E-postadressen brukes kun for å få kontakt med deg i forbindelse med advarselen.
E-postadressen brukes kun for å få kontakt med deg i forbindelse med advarselen.