Industri

Barbro
20.07.2019 kl 13:37 3124

Litt om hvordan Elkem tenker om mange ting.
----------------------------------------------------------------

En økningen av kapasiteten ved eksiterende fabrikker kan være aktuelt når man enten ser at enten ser at etterspørselen etter et produkt i en region overgår produksjonskapasiteten ved fabrikken som produserer produktet i regionen, eller når den globale etterspørselen etter et produkt øker, men foreløpig ikke er stor nok til å rettferdiggjøre en ekstra fabrikk.

Nye fabrikker vil være aktuelt når man ser at etterspørselen i enkeltregioner er større enn tilbudet, samtidig som stordriftsfordelene knyttet til å øke kapasiteten ved eksisterende fabrikker ikke overgår verdien av å spre produksjonen og komme nærmere kundene.

Oppkjøp av fabrikker (eller selskaper) kan være aktuelt når man for eksempel identifiserer aktuelle eksterne selskaper/fabrikker som produserer interessante produkter, eller fabrikker hvor det vil være mulig å produsere produkter som Elkem allerede har i sin portefølje. Gitt at man ser at det vil være mulig for Elkem kan overføre sin kompetanse, og dermed bidra til å heve lønnsomheten ved den aktuelle fabrikken, så er det åpenbart at det kan være fornuftig å kjøpe slike selskaper/fabrikker.

------------------------------------------------------------------------------------------------
Elkem har et sterkt fokus på å utvikle nye produkter som er godt tilpasset viktige megatrender, deriblant trendene med økende miljøfokus, digitalisering og urbanisering. Det er stor sannsynlighet for at Elkem vil lykkes med strategien, særlig man med tanke på den brede produktportefølje kan feile med enkeltprodukter uten at dette har nevneverdig effekt på utviklingen til selskapet.

Basert på at Elkem lykkes med strategien, så vil også inntektene øke raskere enn verdensøkonomien (BNP) fremover, og det til tross for at selskapet etterhvert begynner å bli en forholdsvis stor aktør. Det er naturlig å tro at en forholdsvis enkelt bør kunne oppnå en årlig inntektsvekst på minimum 5% i en god del år fremover, muligens vil veksten også være på nivå med veksten de fire siste årene (rundt 7%). (Inkluderer da ikke de kinesiske verkene)

Et øvre nivå for veksten er selvsagt vanskelig å estimere, men det er lite sannsynlig at man vil se den samme veksten som man har sett de par siste årene. Den kraftige veksten de siste årene skyldes som nevnt i stor grad oppkjøpene. En øvre årlig inntektsvekst på 10% kan være fornuftig.

Det store vekstpotensialet man har i de geografiske utviklingsmarkedene vil være et argument for at man også fremover vil oppnå en forholdsvis høy vekst.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Redsel for Kinesere
------------------------------------------------------------------------
Bluestar kontrollerer fortsatt Elkem med en eierandel på 58,2%. Generelt blir selskaper som har enkelteiere som kontrollerer mer enn 50% av aksjene priset lavere enn andre selskaper. Mange vil nok også være ekstra skeptiske til kinesiske storeiere. En kontrollerende eier taler for høyere diskonteringsrate.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prissensitivt, men også stadig mer differensiert. På den ene siden er Elkem i en bransje hvor prisene på produktene de selger kan variere mye, noe vi også har sett de siste årene. På en annen side er Elkem i ferd med å differensiere seg, ved at man satser på flere ulike produkter, og da gjerne produkter som kan generere gode marginer. På sikt bør ting ligge til rette for at selskapet vil være mindre avhengig av prisutviklingen på enkeltprodukter, noe som bør redusere risikoen på sikt.
------------------------------------------------------------------------------------
Selskapet fokus på spesialprodukter vil kunne gi ha en positiv effekt på marginene, og motvirke en del av effekten som følge av svakere priser.

Mange vil nok som nevnt tidligere være skeptiske de kinesiske eierne, noe som gir en lavere prising enn mange sammenlignbare selskaper. De kinesiske eierne kontrollerer i realiteten hele selskapet, men utviklingen har faktisk vært meget bra siden Bluestar kom inn i 2005.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elkem har økt produksjonskapasiteten kraftig i Kina de siste årene. Med oppkjøpene av Yongdeng Silicon Materials og Xinghuo Silicones så er Elkem en av de få fullintegrerte aktørene innenfor silikon-segmentet i Kina, i tillegg har selskapet en rekke FoU-senter som skal bidra til å legge grunnlag for nye og tilpassede produkter/materialer til det kinesiske markedet.

Hvorfor er det så viktig å ha en sterk posisjon i det kinesiske markedet? Til tross for at den relative BNP-veksten i Kina ikke er så høy som den en gang var, så er veksten fortsatt betydelig, noe som videre gjør Kina til et viktig marked for Elkem. Den betydelig forbedringen i levestandarden man har hatt, og forventer å få i Kina fremover, gir gode muligheter for produkter som opplever en økende relativ etterspørselsvekst med økt levestandard.

Tall fra andre land tyder på at det er en klar sammenheng mellom for eksempel etterspørsel etter silikon og BNP per innbygger . Det sentrale for Elkem sin del er at forbruket av silikon vil stige raskere enn BNP per innb., noe som vil gi stor muligheter for selskapet i årene fremover.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elkem er åpenbart ikke alene om å se mulighetene i kina, og man må derfor i årene fremover forvente at prisene vil variere en del. Til tross for at man vil kunne oppleve hard konkurranse i det kinesiske markedet i årene fremover, så bør Elkem stå forholdsvis solid. Elkem er den største produsentene av silikoner i det kinesiske markedet, samtidig som de som nevnt er en av de få fullintegrerte aktøren. Legger man til Elkem sin høy kompetanse, og fokus på å skape diversifiserte produkter som er mindre utsatt for hard konkurranse, så bør selskapet være i stand til å levere både gode marginer og god inntektsvekst i det kinesiske markedet i årene fremover.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rapportér innlegg

Vennligst skriv inn kommentar på hva du mener er upassende og trykk send. Dersom kommentar ikke er nødvendig, vennligst trykk send direkte.
E-postadressen brukes kun for å få kontakt med deg i forbindelse med advarselen.
E-postadressen brukes kun for å få kontakt med deg i forbindelse med advarselen.