Norsk skattekrav mot Norwegian på 856 millioner 🙈


I prospektet til den pågående aksjeemisjonen står det at Norwegian har motatt et skattekrav fra Skattetaten i Norge på 856 millioner, NAS vil prøve dette for retten.

Det er fremdeles noen kroner igjen i den pågående emisjonen etter at rådigvere har forsynt seg med 130 millioner av de 400 millionene som hentes inn

«Det gis ingen forsikring om at rettssaken vil bli vunnet», heter det i prospektet
Redigert 19.01.2021 kl 21:34 Du må logge inn for å svare

Den skattesaken er vel et greit hinder for kontantstøtte fra staten? Det vil jo være fullstendig latterlig så lenge de har dette kravet mot seg. Det ser vel alle?

Hva bidrar du med i diskusjonen om Norwegian utover å spamme forumet Zaih?

Pluss saksomkostninger og egne kostnader til rådgivere og advokater.

Problemene kommer fem i dagen når NAS er presset.
Zaih
10.05.2020 kl 12:30 941

Selskapet legger til at et tap i domstolen kan føre til en reduksjon i bokført utsatt skatt på 376 millioner, men uten av dette skal endre egenkapitalen.