Wallenberg frir til Norge om SAS.

Thinky
10.05.2020 kl 15:19 722

https://www.dn.no/luftfart/jacob-wallenberg/sas/koronaviruset/sas-eier-wallenberg-om-pengekrisen-den-norske-stat-ma-gjore-mer/2-1-805785

Wallenberg er med i SAS for å sørge for at de bedriftene Wallenberg har interesser i, samt svensk- og skandinavisk
næringsliv, har et flytilbud. SAS-aksjene er ikke en finansiell plassering for Wallenberg. Dette har med kritisk infrastruktur å gjøre.

For Norge å kjøpe seg inn igjen i SAS, er et av, eller deler av flere alternativ for Norge.
Norge, Skandinavia og Norden trenger gode flyrutetilbud.

Det beste alternativet etter min mening er at Norge starter nytt hovedflyselskap. For å få sunne finanser i det, og norsk kontroll
over det. Og at det blir et godt SAS ved siden av det igjen. I en sånn forbindelse kunne Norge kanskje gjeninntrådt litt i SAS. For
å vise skandinavisk solidarisk samarbeidsånd.

Om vi ikke lager nytt hovedflyselskap, er SAS inntreden enda mer aktuelt. For å si det rett ut : Jeg liker utspillet til Wallenberg.
Kanskje han har googlet litt og sett vår SAS debatt her ?
Redigert 12.05.2020 kl 01:17 Du må logge inn for å svare
Stephen
10.05.2020 kl 18:28 639

Arbeides det med å danne et nytt selskap? ; eller er det bare ønsker og drømmer?

Mvh. Stephen
Thinky
10.05.2020 kl 18:55 598

Det vil vi ikke si noe om.

Det venner av Norge bør få med seg er :

1. Vi kan ikke ha et hovedflyselskap i Norge som er kontrollert av utlandet.
2. Norge solgte seg ut av SAS i 2018, etter å ha hatt del av kontrollen siden 1946. Med det salget
baserte Norge seg i praksis på flyselskapet Norwegian som sitt hovedflyselskap.
3. Det kan være aktuelt for Norge som et av flere alternativ, å gjeninnkjøpe seg i SAS.
4. Et nytt norskkontrollert hovedflyselskap, med sunne finanser, synes å være beste løsning. Og hvor et levedyktig SAS flyr ved siden av.
Kanskje 10 - 15 mrd. kr. er nok i egenkapital, for å få sunne finanser i et nytt norskkontrollert hovedflyselskap.
5. At Norge gjeninntar kontrollen i Norwegian er også et alternativ. Men selskapet har mye gjeld. Kanskje 30 - 40 mrd. for mye ?
6. Norge kan ikke tillate seg å ta for lett på disse spørsmålene. Her kreves aktiv handling.

Egentlig så styrker Wallenbergs utspill ideen om et nytt norskkontrollert hovedflyselskap. For om Norge får det opp å stå, så vil
Sverige og Danmark få press på seg til å få sving på SAS igjen. Sverige og Danmark risikerer jo ellers at norges nye hovedfly-
selskap forsyner seg av godbitene i det svenske og danske flymarkedet. Og samtidig vil nok Sverige og Danmark foretrekke at
det er et norsk flyselskap som evt. inntar en slik rolle, kontra for eksempel et tysk, britisk eller annet ikke-nordisk lands flyselskap.
Norwegian hadde en ikke ubetydelig rolle i Sverige og Danmark, og det viser at dette er reelt. Og sett fra norsk side, så er et leve-
dyktig SAS en god ting.
Vi må også huske at nordiske flyselskap, gir synbarhet og reklame for Norden ute i verden. Dette er ikke helt uvesentlig. Det har
faktisk en verdi.
Redigert 10.05.2020 kl 19:17 Du må logge inn for å svare
Stephen
10.05.2020 kl 22:53 487

Jeg er med ,satser på mer arbeid og mindre leikaring. Og normale greier når det gjelder cashpoint og All night long.
Forslag til navn: Norges Flyselskap AS . Så kan heller resten av verden google navn noe som gjør det synlig og mere spennende en allverdens Air ,Sky og Service.

Mvh Stephen
Thinky
10.05.2020 kl 23:53 435

Takk Stephen,
Noe av det smarteste vi kan gjøre, er å reise 10 - 15 mrd. kr. i egenkapital. "Så lite penger" burde være nok
til å komme i gang med et finansielt solid norskkontrollert hovedflyselskap. Norge har 45 flyplasser i drift.
Avinor 43 av disse. I tillegg kommer Sandefjord og Haugesund. Danmark har bare ca 5 stk. Sverige har
en ugunstig organisering av sine flyplasser i Sør-Sverige hvor ca 87 % av svenskene bor. Finland har en
med størrelse på. Det begynner å komme noen få til å snakke om. Bl.a. faktisk i Lappland. Luftfart er viktig
for Norge med sin langstrakthet og mye fjorder og fjell utmed havet. Norden er stort i geografisk utstrekning.

Det er nå dessverre to hang up med Norwegian : 1. Ikke norskkontrollert. 2. Mye gjeld.

Et navn er det mulig å finne. Det kan også bli mulig å kjøpe Norwegian-navnet.
Og kanskje f.eks. Norges Flyselskap AS kan være et greit navn.

Og så burde vi ordne med jetfuel. Det lager vi vel selv attpåtil ? La oss lagre billig jetfuel så vi har.

Og det fins tydeligvis mange flinke flyselskapsmedarbeidere i Skandinavia.
Redigert 11.05.2020 kl 00:04 Du må logge inn for å svare
Stephen
11.05.2020 kl 07:43 316

Alt for mye gjeld i NAS, slikt blir det vel til slutt når en er overfiksert på rabatter hos produsenter, og skal fly folk i andre verdensdeler. Jetfuel er vel ferskvare og er en grense på hvor lang tid det kan og bør lagres. Nytt selskap med en oppbygging uten 150 involverte i hvert ledd har jeg tro på. Leaser fabrikantene ut fly og motorer? eller må en ta veien om firmaer der også som selvfølgelig skal ha sitt?

Mvh Stephen
Thinky
12.05.2020 kl 00:49 224

https://www.dn.no/luftfart/sas/arbeiderpartiet/sverre-myrli/ap-apner-for-a-vurdere-statlig-eierskap-flyselskapene-er-strategisk-viktig/2-1-806501
AP begynner å røre på seg i flyselskapssaken.

____________________________________________
Parafin er ikke ferskvare.
HVIS Jetfuel har noe ferskvarepreg, da kanskje lagre petroleumsstadiet før det ?
Og hva med enkel prosessering av jetfuel om den har litt ferskvarepreg ?
Disse problemstillingene vil jeg like å se drøftet i Norge.
Fysisk lagring av allerede oppumpet råolje, i norsk regi, er også et tema.
Har spørsmål inne om disse tingene hos relevant instans.
Et norsk selskap kan fly TIL noen andre verdensdeler. Nord Amerika og Asia for eksempel.
Og ikke fly dit FOR billig.
Redigert 12.05.2020 kl 00:51 Du må logge inn for å svare
Thinky
12.05.2020 kl 01:04 210

https://www.dn.no/luftfart/luftfart/verdens-flyflate-pa-bakken-kan-lagres-hoyst-i-to-ar-lenger-enn-det-blir-de-skrot/2-1-805889

Fly har også en type "ferskvarepreg" over seg.
Mht. flyanskaffelser så er det vel å forsøke å få til det som lønner seg best. Flyselskap leaser ofte NOEN av flyene
til flyflåten sin. Dette har bl.a. med fleksibilitet å gjøre.
Det er mulig det kan bli veldig billige fly å få tak i ?
Hvordan fly oppbevares og vedlikeholdes virker også å være et tema. (SAS har noen i hangar. Andre har de i tørr ørken, fordi tørt et visst viktig).

I dag fikk Avinor midler til å kontinuere utbyggingsprogrammet sitt. Jeg synes det var riktig.
Tromsø, Bodø og Trondheim er viktige lufthavner i Norge og Norden.
__________________________________________________________________
Utdrag fra linken :
Ifølge Dagens Nyheter rapporterte den internasjonale flyorganisasjonen Iata at rundt 10.000 fly sto parkert i begynnelsen av april. Bare noen uker senere er tallet altså 17.000, ifølge konsulentselskapet Cirium. Det skal tilsvare 64 prosent av hele verdens flyflåte. Det koster flyselskapene dyrt, som må betale en daglig avgift per fly for lagringen.
___________________________
Dette skulle bety at verdens flyflåte er på 26500 fly. 17000 fly står nå på bakken.
Redigert 12.05.2020 kl 01:11 Du må logge inn for å svare