Norsk konkurskatastrofe venter 10. juni


- Innbetalingen av moms som ble utsatt i den første krisepakka, forfaller 10. juni.

- Fire dager senere forfaller den neste ordinære innbetalingen av moms.

- På samme tid skal de ansatte få utbetalt feriepengene sine.

Utallige bedrifter vil gaa overrende. Ogsaa i resten av verden, forventes ett tilsvarende konkursblodbad de neste maanedene.

https://www.borsen.no/nyheter/frykter-brutal-smell-for-norge-i-juni/72444712


Godt poeng. Interessant.