Svar fra Hilde Drønen


Hei, jeg har vært i kontakt med Dof CFO Hilde Drønen idag. Hun kom med ett grundig svar ihh dof valuta posisjon. Vedlegger svar her.

Hei,Valutatap på NOK 336 mill utgjør i sin helhet urealiserte valutaeffekter.I henhold til IFRS (Regler for finansiell rapportering) er DOF ASA forpliktet til å bokføre all gjeld og fordringer til virkelig verdi. Dette betyr at gjeld/fordringer som er i en annen valuta enn den funksjonelle valuta må legge valutakurs på rapporteringstidspunkt til grunn. DOF sin virksomhet i Brasil har eksempelvis funksjonell valuta i BRL, og i Norge er den i NOK. I 2. kvartal har både BRL og NOK svekket seg mot USD og basert på at gjeld/fordringer skal bokføres til virkelig verdi så har denne valuta effekten økt gjelden og tilsvarende er et urealisert valutatap bokført over det finansielle resultatet.


Det vi mener med å være cash nøytral i Brasil er at inntektene på disse skipene er delt i en driftsrate som er i BRL og en finansrate som er i USD, og da alle skipene er belånt i USD så blir likviditeten i mindre grad påvirket av varianser i valuta. Det er selvsagt uheldig når bevegelser i valuta får stor innvirkning på regnskapet, men jeg presiserer at dette kun er en regnskapsmessig effekt, og ikke påvirker likviditeten. Det er ikke noe nytt i DOF ulike kvartaler har hatt store urealiserte valutaeffekter i sine regnskaper, men dette kan gå begge veier. Selskapet benytter sikringsbokføring i den grad det er mulig for å unngå stor volatilitet på urealiserte valuta tap/gevinster.


Håper dette var klargjørende.

Mvh


Hilde Drønen

CFO

Min epost til Hilde 
Vil Dof ASA vurdere å komme med en tydeliggjøring av Valutatap på 336 millioner presentert i Q2 resultat, og hvilke konsekvenser ett slikt valutatap har? Dere presenterer at dere har en cash nøytral posisjon i Brasil. Kan du redegjør mer rundt dette enn hva som fremkommer i noter på Q2 regnskap/resultat. Hva slags inntekter får Dof /Norskan i USD og i BRL i Brasil?

Aksjekursen er som kjent gått kraftig ned etter Q2. presentasjonen og spekulasjoner, og rykter ihh til nye emisjoner og nytt kjempevalutatap i Q3 florerer på aksjeforum på nett. Ledelsen i Dof Asa bør komme på banen og tydeliggjør konsekvenser av å være Cash nøytral

Er forklaring under riktig fremstilling av deres valutaposisjon USD/BRL

Ved hedging oppstår følende. På et gitt tidspunkt i hvert Q regnes totalgjelden i USD om til BRL. Svekker BRL seg blir det minus, styrker den seg blir det pluss. Det er kanskje verdt å ta med seg at styrkeforholdet USD/BRL var omlag på samme nivå høsten 2015 og tidlig vinter 2016 som det vi ser nå. Så dette er ikke noe nytt fenomen for DOF. De har derfor kontraktene med Petrobras i USD og holder en mindre konto i BRL for lokale kjøp. Noe som er fornuftig, så lenge denne konto holdes på et minimum ved svekkelse av BRL. Snur trenden, som den gjorde senvinteren 2016, vil de tjene på å sitte med større beløp l BRL. Men det tror jeg ikke er aktuell politikk i DOF. 

Det andre viktige punktet å få med seg er at økte inntekter i BRL som følge av styrkingen av USD bare bokføres når inntektene er på konto, så i praksis er dette et nullsumspill for DOF utover forsikringspremien de betaler på hedgingen.


30.08.2018 kl 11:20 2666

Media and Manipulators thing tha Archer investors are stupids ! If I'm wrong I will buy as much I can if the people fall in this wild manipulation orchestrated by the usual... I only now that we will have a oil price over 80 $ in a few days and the National company are investing in oil and is not for loose money !!!! Archer is making money probably more than many think... This is a wild unfair manipulation and is sad to see people repetitively following one over again .... For whos know this investing world knows that if a market has been manipulated by strong investors, it is obvious that a technical Analysis it will show bad results due the curves has been coming down for such manipulation ! No because the company is doing bad, that is not true !!!! I impress how this people feel free and play with the small investor, that is not professional ...
Kontur
30.08.2018 kl 11:35 2630

Mye tyder på at dette er bunnen.
Om dette stemmer så er det rette å fylle på med DOF aksjer eller i lignende selskap nå og det øyeblikkelig.
Om ikke alle de såkalte genierklærte oljeserviceanalytikerene ser dette så forstår ikke jeg.
Kontur
30.08.2018 kl 11:48 2597

Oljepris fortsatt opp,
Der snudde det i PLCS også,
Ut med fisk og rene oljeselskaper, inn med oljeservice
Tipper mange sitter klar til å trykke på DOF kjøpsknappen i hvert øyeblikk nå

Dofulv:
Burde ikke DOF ASA sende ut melding på newsweb siden de som børsselskap gjennom eiersitsen i DOF Subsea er direkte berørt av denne gladnyheten?
5198
30.08.2018 kl 12:50 2470

Her er jeg også på tynn is, har dette vært gjort tidligere år?
Nå har vel ikke dette gått igjennom formelt ennå, men blir det en realitet bør markedet informeres.
Dofulf
30.08.2018 kl 13:14 2420

Jeg har bare lest finansrapporten og vedlegget til generalforsamling s innkalling i Dof Installer. ( gogle dof installer) Austevollingene liker cash
Det er vel en mulighet for at cash posisjonen kan komme under press i løpet av 2019 i Dof subsea/ dof ASA og ingen austevolling sier nei til ekstra cash.