Quantafuel Signere avtale med Equinor


Quantafuel and Equinor have signed an agreement to support Equinor's work to
mature their understanding and confidence in Quantafuel's plastic to liquid
process as built in their factory in Skive, Denmark. The study will also include
analysis of the pyrolysis offtake/oil to validate suitability for using it in
Equinor's existing refining facilities. The contract sum is confidential.
Herman*
13.05.2020 kl 08:58 1614

Kan noen forklare hva som menes med at Equinor eventuelt kan integrere teknologien i sine raffinerier?
Redigert 13.05.2020 kl 09:04 Du må logge inn for å svare
JonasKr
13.05.2020 kl 08:59 1600

Haha Equinor mer og mer desperate etter å renvaske seg. For øvrig høres det å utvinne olje fra plast ut som en like god ide som å utvinne vann fra Sahara...
nutellut
13.05.2020 kl 09:58 1513

Nok en tråd for de som kun ser med et øye. Quantafuel er blitt en traderyndling. Takk for verdifulle innlegg her.
Herman*
13.05.2020 kl 10:47 1461

Jeg vet ikke helt hva du flirer av, men du kan kanskje utdype hva de mener med dette;
«The study will also include
analysis of the pyrolysis offtake/oil to validate suitability for using it in
Equinor's existing refining facilities.«

Dette er vel i tilegg til nyheten som kom i går:
Eller betyr det at Equinor kommer til og kjøpe aksjer i Quantafuel og er dis strategiske partnere ?


Quantafuel has signed a MoU with an undisclosed strategic investor contemplating
an equity investment in Quantafuel. The agreement is signed in understanding and
with the support of existing strategic investors, BASF and Vitol. An investment,
if completed, will equal to 12-15% of outstanding shares on a fully diluted
basis, and the parties have agreed a valuation range above Friday's closing
price. Final DD and decision process is expected to be completed before the end
of June.
More information will be presented in due course
nutellut
13.05.2020 kl 12:17 1374

De mener vel det at Equinor skal ha mottaksterminal for plastikk på sine rafinerier.😱 Da må de bygge et Quantafuelanlegg også 🤔- virker rart hele greia. Som å pisse i havet for Equinor. Den gode nyhet er at kanskje kan Quantafuel tjene penger. Den dårlige nyhet er at Equinor har en rotete miljøstrategi og dermed dårlig evne til å tilpasse seg og så langt har vært avhengig av staten - krevde at staten skulle bidra til havvindmøller og nå må staten kanskje finansiere produksjon av grå naturgass til H2 og CO2 lagring er foreløbig et luftslott og blir med stor sannsynlighet ikke lønnsomt. Ser heller ikke ut som markedet tar av på nyheten. Hørt om miljøsertifisert olje ? Bærekraftig oljeproduksjon? 🤣
Redigert 13.05.2020 kl 12:19 Du må logge inn for å svare
Herman*
13.05.2020 kl 18:52 1266

Jeg har gjort hjemmeleksa mi i dag, og det er nettopp det som er aktuelt. Equinor har mange rafenerier, og i stedet for å finne opp kruttet på nytt, vil de vurdere om de kan integrere Qfuels anlegg i sine rafenerier. Prosjektet går ut året, så det blir ikke tatt noen beslutninger før de har gjennomført denne "feasibility studien". Ting tar tid, men dette selskapet kan bli et nytt stort industrieventyr verdsatt til flere titalls miliarder kroner. Om det tar tre eller ti år å komme dit, skal jeg ikke ha for sterke formeninger om nå. Den store triggeren i nærmeste fremtid er oppstart av fabrikken på Skive, deretter offentliggjøringen av navnet på den nye strategiske eieren. (Det er ikke Equinor)
nutellut
13.05.2020 kl 22:45 1163

Det skulle ikke forundre meg 🤭😗 potentialet for gjenvinning av plastikk i DK er 300-400000 ton Mongstad behandler 8 mill. ton råolje. Det Quantafuel skal starte på så snart Skiveanlegget kjører og sammen med Vitol er 2 prosessanlegg for å behandle hver 100000 ton plastikk - de regner med at for å oppnå riktig kvalitet på petroleumproduktet skal det rafineres på Vitol sitt raffineri. Så Equinor skal altså låne noe destillat fra Skive og teste det i eget rafineri - og så må de lage en effektiv logistikk for plastinnsamling ( det er nok letter i Antwerpen enn på et nes langt nord for Bergen - en utfordring i seg selv men kanskje en gullgruve for Quantafuel som jeg vil anbefale kun å lisensiere teknologien til Equinor - ikke ta eierskap - det kan bli dyrt nok å delta sammen med Vitol 50% - masse emisjoner må til.
Herman*
13.05.2020 kl 23:27 1118

Nei, der tar du heldigvis feil. Tanken er at alle anlegg lånefinansieres med 60-70%. Deretter skal JV partene dekke 15-20% hver. Men, Qfuel skal levere anlegget til JV, noe de tjener penger på. Denne gevinsten bruker de på å dekke deler av sin andel. De sitter da igjen med å måtte skaffe 5-10% av anleggets verdi. Med fantastiske bruttomarginer, vil det være en gullkantet investering for aksjonærene å hente f eks 100 mill nok for hvert av de store anleggene. Det vil ta mange år å nå målet om 2 milioner tonn per år, men da snakker vi fort om en bunnlinje på 3-5 milliarder som QFuel skal ha 50% av. I tillegg kommer inntekter fra lisensiering når de ikke har kapasitet til å levere selv.

Virker som mange tror Quantafuel prøver å utkonkurrere oljeraffineri, men det er jo overhode ikke tanken.
Det verden nå idag er ingen effektiv måte å resirkulere plastikk på. Det er veldig mye lettere å bare lage ny plastikk en å resirkulere.
Dette er ingen bærekraftig måte å leve på og det er estimert at innen 2050 vil det være mer plastikk i havet enn fisk.

Plastikken i Norge ble tidligere sendt til Kina, men der ble det importstopp fra kineserne på grunn av det flommet over fra hele Europa. Idag sender vi problemet (plastikken) til Tyskland.

Pr idag er det ingen optimale løsninger å bli kvitt plastikk i Norge, men her kan Quantafuel være løsningen.

Quantafuel kjemisk resirkulerer plastikk, ikke mekanisk. Det vil se de strimler plastikk opp i små biter. Plastikk som ikke trenger å være 100% ren. Kan tåle opp til 5-10% forutrensing av feks matrester. Denne plastikken blir kjørt gjennom en pyrolyseprosess. En prosess hvor plastikken blir varmet opp til 700-1000 grader i en beholder uten oksygen til stede. Plastiken løses da opp helt på molekylnivå hvor den videre sendes til et raffeneri som kan ta ut "ny" nafta som er av samme kvalitet som vanlig olje. Sluttproduktet blir ca 10% aske, 10% gass (denne gassen drifter hele anlegget, pluss litt til gode) og 80% produkt. Man får da en resirkulert plastikk som er akkurat like god som vanlig plastikk. Ikke som dagens resirkulerte plastikk som ofte er av dårligere kvalitet.

Plastikken som Norge betaler for å bli kvitt, kan de levere gratis til Quantafuels anlegg som resirkulerer denne, og selger dette som et resirkulert produkt, som selges til helt andre priser enn "vanlig plastikk". De kan også resirkulere plastikktyper som ellers ikke kan resirkuleres.
Resirkulert selger. Bare se på Nestle. De skal kun bruke resirkulert plastikk innen 2025.

Tipper det ikke er lenge til det blir strenge reguleringer som tvinger frem økt resirkulering av plastikk, med straffeskatt på ny plastikk. Det vil gjøre det mye mer gunstigere å resirkulere plastikk.https://www.naturpress.no/2019/03/25/kinas-importstans-av-plastavfall-en-hodepine-for-norsk-avfallsbransje/
https://www.aftenposten.no/norge/i/y3x7o2/80-prosent-av-alt-plastavfall-havner-paa-fyllinger-og-i-naturen-naa-har-norge-faatt-gjennom-en-ny-global-plastavtale-paa-rekordtid?
https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/rAeOql/norsk-plast-sendes-til-tyskland-naa-lover-oslo-politikere-gjenvinningsanlegg-paa-oestlandet?
https://forskning.no/forurensning-miljo-plast/hva-skjer-med-plast-som-kastes-eller-resirkuleres/1207646
https://www.dagsavisen.no/rogalandsavis/debatt/norge-ma-bli-kvitt-unodvendig-plast-1.1609214
JonasKr
14.05.2020 kl 01:26 1060

Bra skrevet, jeg fikk er litt mer positivt syn på selskapet nå:-). Men de burde kanskje bytte navn? Quantafuel er jo litt misvisende hvis det først og fremst er resirkulering av plast de skal drive med.
Reserven
14.05.2020 kl 01:38 1047

 
https://newsweb.oslobors.no/message/505325

----- ----- ----- ----- ----- -----

"The study will also include analysis of the pyrolysis offtake/oil to validate suitability for using it in Equinor’s existing refining facilities."

De som behersker engelsk på ungdomsskole nivå, bør skjønne hva som står her.

Det er IKKE at Equinor skal bygge QFUEL pyrolyse-anlegg (slik som det i Skive) for å utvinne olje fra plast, men at Equinor i samarbeid med QFUEL (og QFUELs partnere) skal undersøke om QFUEL-oljen fra pyrolyse av plast i Skive (og i senere anlegg) egner seg for raffinering til produkter i Equinors eksisterende 2? raffinerier (Mongstad i Norge og Kalundborg i Danmark).
https://www.equinor.com/en/what-we-do/terminals-and-refineries.html

Blir det fremover mindre behov for raffinerte oljeprodukter fra natur/rå-olje, kan Equinor ha ledig kapasitet i sine eksisterende raffinerier. Da er det smart å undersøke om Equinor kan raffinere QFUEL-olje fra pyrolyse av plast, istedenfor at QFUEL og deres partnere bygger nye/egne raffinerier for raffinering av QFUEL-olje fra pyrolyse av plast.

----- ----- ----- ----- ----- -----

"Quantafuel and Equinor have signed an agreement to support Equinor’s work to mature their understanding and confidence in Quantafuel’s plastic to liquid process as built in their factory in Skive, Denmark."

Sier at Equinor, mot taushetsplikt, skal få inngående kjennskap til hvordan QFUEL utvinner olje fra pyrolyse av plast, inkludert QFUEL forretningshemmeligheter, patenter, IP, etc. Det for at Equinor skal få inngående kjennskap til egenskapene til den oljen QFUEL utvinner fra pyrolyse av plast, tillit til QFUEL-pyrolyse prosessen, kvaliteten på QFUEL-oljen, og at kvaliteten er jevn over tid, for evt å kunne raffinere den.

Redigert 14.05.2020 kl 02:00 Du må logge inn for å svare

Bra det var oppklarende tross endel skriveleifer på en sen onsdags kveld.
Enig om at Quantafuel kan være litt misvisende. Planen var vel først å satse på diesel, men de har endret fokus nå. For meg virker det som BASF samarbeidet veier tyngst. BASF har Nestlé som kunde. De har også J/V med Vitol, som har sagt de vil kjøpe diesel fra dem for å blande inn i allerede eksisterende diesel.

Et veldig spennende selskap å ha i portofølgen! Og blir spennene å se hvem denne strategiske partneren blir!

https://www.basf.com/global/en/who-we-are/sustainability/we-drive-sustainable-solutions/circular-economy/mass-balance-approach/chemcycling.html
Herman*
14.05.2020 kl 11:34 868

Det du skriver er logisk, men virker ikke å samsvare med den informasjonen jeg har fått. Jeg har tatt feil før, så kanskje best at du ringer ledelsen eller stiller spørsmål i forbindelse med q1 presentasjonen.

Veldig mye bra innlegg. I tillegg til det som står så er det enda bedre med plasten som kommer til skive får de betalt for.
Det som de har snakket om er jo og være tidlig ute slik at en kan få avtaler med Land/komuner om og ta seg av all plast og sikre dette med lange kontrakter 10 år pluss. Hvis de klarer og bekrefte teknologien i skive raskt og begynner og bygge de to planlagte anleggene med vitol er det ingen ting i veien for og få flere fabrikker opp og gå veldig raskt. Da kan de sikre avtaler i Norge og rundt i hele Europa. Jeg ser på dette som kjempe spennenede og muligens ha Equinor på laget kanskje de får mer info og kan bli en enda bedre partner på sikt. (De har jo cash) og er villig til og sløse 20mrd i USA so hva er ett par kroner her da.. LoL. (kunne vel fått 200 quantafuel anlegg til den prisen)

Har ikke noe for seg å frakte brukt plast i containere med 100-vis av skip, og/eller 10.000-vis av dieseldrevne trailere, fra Sør- og Mellom-Europa (Portugal, Spania, Italia, Frankrike, Tyskland, Østerrike, Sveits, Polen, Hellas, Tyrkia, UK, ....) til Danmark/Norge for der å omdanne plasten til olje med pyrolyse.

Pyrolysen vil gjøres lokalt i hvert enkelt land, og QFUEL-oljen fra pyrolysen fraktes så (med trailer/tankskip) til Mongstad/Kalundborg. Mye mer miljøvennlig og billigere, samt skaffer lokal goodwill og lokale arbeidsplasser.

QFUEL-oljen fra pyrolyse har mye mindre volum enn plasten inn i pyrolyse-prosessen.

Redigert 14.05.2020 kl 13:44 Du må logge inn for å svare

Da må Equinor ha noen avtaler og lokale anlegg og råvaren plastikk får en pris og en fraktkostnad . Og utbyttet til Equinor er på omdømmeplanet?. De har sikkert gjort seg noen tanker. Quantafuel satser vel på
mindre regionale enheter tilpasset råvaretilgang i rimelig nærhet. Men akkurat. på plastikk til olje er der flere konkurrenter bl. a. Vow lager slike anlegg
Redigert 14.05.2020 kl 14:31 Du må logge inn for å svare

De holder kursen og vi venter i spenning på hvem den nye partneren er og hva kurs de vil få på aksjene. MEN det viktigste er hvilken del tar de i quantafuel sin utvikling?
Vitol - vil ha 2 fabrikker på dis anlegg
BASF - kjøper alt gjenvunnet plast de klarer og produsere og trenger mer
???? Ny partner - er det avfallshåndtering (vil de ha 2-3 anlegg og ‘bruke quantafuel sin teknologi til plast avfall’ )
???? Ny partner - innen olje som vil ^rengjøre seg’

Jeg tror dette er starten på noe stort. Spennende noen andre forslag?
Herman*
03.06.2020 kl 19:09 459

Qfuel har jo opplyst om at denne partneren ikke er i bransjen, og vil bistå selskapet med støttefunksjoner inkludert regulatoriske forhold. Vet selvsagt ikke hvem det er, men det kan jo være et større P/E fond/Investeringsselskap med mye tung finansiell og juridisk kompetanse.

Spennende hvordan de vil bidra. Har og nevn det er mange interesserte på sikt, men de vil ha anlegg i skive klart først. Jeg håper bare de får det til i løpet an juni 🤞🏼

Jeg har klokketro på at det er Nestlé. Tiden vil vise ;) Spennene utvikling de neste ukene.
Herman*
03.06.2020 kl 21:04 367

Kan Nestle bistå Qfuel med regulatoriske forhold og ellers bidra med ulike "støttefunksjoner"?

Det er enorme muligheter for quantafuel.