Element i ny drakt


Regner med at Element slik vi kjenner selskapet snart er historie. Mener å se konturene av en fusjon der et nytt selskap stiger frem. Steget inn i kryptoverdenen vil snart bli fullbyrdet.

Mange ser ut til å ha glemt at «gamle» element la ned et solid stykke arbeid innenfor krypto/digitalisering da de jobbet med iron-token. De har jo allerede utviklet sin egen teknologiplattform. Meningen har jo hele tiden vært at de i samarbeid med Haft skal videreutvikle denne, og nå er de snart (kvalitet tar tid) klar til å presentere resultatet av dette arbeidet for aksjonærene, og alle andre som kan ha interesse av det. Så gjenstår det å se om markedet mener det er liv laga.

Når det gjelder Mindoro så antar jeg at en løsning også der er i sikte. Dagens ledelse har gjort en utmerket jobb med Ambershaw, Abo, og Osead Fund/ CMT. Stikkordene er handlekraft kombinert med dyktighet.

Thomas Christensen og Geir Johansen fremstår, slik jeg ser det, som de seriøse lederskikkelsene Element har manglet all sin levetid.

Fantasi eller virkelighet?

Coming soon. Stay tuned!



https://newsweb.oslobors.no/message/478777
https://newsweb.oslobors.no/message/478797

Håper skallebanken har gått over, og at du har fått luftet godt ut.

Det er vel ingenting så langt som tyder på at Haft er en nyttig idiot som du sier. Er det noen som har vært "nyttige idioter" her, så må det være de som lyttet til Beitnes & co, og lot ABO få innpass til pengesekken. (og dessverre de aksjonærene som lot seg lokke av gruvedrømmen og iron-token)

oddivar
17.05.2020 kl 09:00 2223

Enig, BellyVelly.

Synes det er rimelig historieløst å la Haft fremstå som den 'store stygge ulven', når man man ser på historien til Element, Intex Resources, Crew Minerals og Crew Gold. Som aksjonær i alle selskapene, så kjenner jeg den historien relativt godt.

Samtidig skal aksjonærene være på hugget ift. hvordan selskapet nå driver 'butikken'. Hvorvidt Hegnar Online er en egnet kanal for påvirkning er jeg dog tvilende til.
Redigert 17.05.2020 kl 09:13 Du må logge inn for å svare
Møyfrid
17.05.2020 kl 10:02 2221

Vel, feil ordbruk.

Nyttig verktøy er kanskje bedre.

Jeg har vel sagt det før at Beitnes kan bli den nyttige idioten gjennom sin cryptosatsing.
Først gjennom å kvitte seg med ABO (Haft) og deretter ved at "noen" kan se verdiene i selskapet.
At selskapet selv skal skape verdier gjennom egen driftsmodell har jeg liten eller ingen tro på.
Møyfrid
17.05.2020 kl 10:35 2195

Alle kjenner historien godt, men det virker som om det er svært få som kjenner til hva de driver med i dag.

Kritikken min går kun på hvordan jeg har opplevd kommunikasjonen i 2020, med Haft i spissen.

Hvorvidt Hegnar er en egnet kanal for påvirkning er jeg og tvilende til. Men det er en flott kanal for å finne informasjon (om man evner å sile), og den kommer ofte raskt.
Trådene rundt ELE er nærmest døde, men de eide jo nærmest forumet tidligere. Men det er fortsatt mange som leser, og de skal man ikke undervurdere.
Det er alt fra Jørgen Hattemaker til Kong Salomo og FT.
Bortesett fra sistnevnte er det nok mange som igjen griper til pennen, når det først blir noe konkret å skrive om.

Kanskje det blir om krypto?

Det vil i alle fall være bedre enn alle periodene med klepto.
Redigert 17.05.2020 kl 10:37 Du må logge inn for å svare
nopetter
17.05.2020 kl 11:03 2175

Beitnes lurte alle Tom sin egen ledelse og styret i Element. Jeg er fortsatt sikker på at han spilte på lag med skjerfet der de prøvde å overta selskapet.

Det som kommer til å skje er at Decentralized Finance (“DeFi”) selskaper kommer til å overta markedet fullstendig der blockchain har en sentral rolle. Hvilken rolle dette selskapet kommer til å inneha spørs hvilket innhold Johansen og Christensen kommer med ift Palelement.

ELE kommer til å behøve ei romdrakt, når den skal bli astral-aksje.
Møyfrid
17.05.2020 kl 12:13 2131

... Som pølsegryta ville sagt det... 😀 😀 😀
oddivar
17.05.2020 kl 12:15 2132

Jeg er enig at kommunikasjonen som har kommet fra selskapet har et betydelig forbedringspotensial mhp. 'Investor Relations'. Premissene for dette legges av styret og utføres av ledelsen, så kritikken må primært rettes den veien. Det virker som selskapet har konsekvent valgt å ikke si mer enn det som minimum kreves av et børsnotert selskap. Selskapets prinsipp synes å være at man ikke vil bli tatt dersom det viser seg at man ikke leverer det som blir kommunisert, osv. Risikoen ved det er at det gir grobunn for unødvendige og feilaktige spekulasjoner. Dette gagner ikke markedets interesse til selskapet og skaper utålmodighet og frustrasjon hos eierne. Dette er en krevende balanse og jeg, som mange, vil mene at selskapet hadde tjent på en noe bredere dialog med markedet. Forutsetningen er hele tiden at det som sies er troverdig og realistisk.

Ad. Hafts rolle ser jeg han primært som en nettverksbygger og 'influencer'. Han har tilsynelatende et solid fotfeste innenfor et segment som 1) KAN ha et betydelig fremtidspotensiale, men hvor lønnsomme forretningsmodeller, regulatoriske forhold, osv. fortsatt er i modning og 2) hvor ELE fremstår fortsatt som søkende etter en hensiktsmessig og bærekraftig rolle i dette segmentet. Haft kan sees på som en 'døråpner', men selskapet trenger nok mer drahjelp i en eller annen form for å blomstre i dette segmentet.

Selvom jeg deler mye av utålmodigheten og spørsmålene som stilles, har jeg personlig valgt å gi selskapet arbeidsro en periode etter at selskapet sannsynligvis har brukt veldig mye av tiden på å avvikle engasjementer som dessverre ikke viste seg å være bærekraftig for et selskap av Element sin størrelse.
Redigert 17.05.2020 kl 12:19 Du må logge inn for å svare
nopetter
17.05.2020 kl 13:05 2097

Det å kommunisere og lage dialog med markedet uten å ha noe relevant å komme er svært vanskelig det har liten eller ingen poeng å komme med informasjon som har liten eller ingen innhold. Fordi dette vil uansett skape spekulasjoner og konspirasjonsteorier.

Ergo er det like greit å holde kjeft inntil de har noe å komme med.

Uten sammenligning så har kinesernes kommunikasjon om når en eventuell CBDC vil bli gjennomført så har de nå utsatt dette til å gjelde en gang i 2021 fra medio 2020 med alle mulige bortforklaringer som resultat. Nå vet de ikke selv om når dette vil bli gjennomført.
Redigert 17.05.2020 kl 13:13 Du må logge inn for å svare
Møyfrid
17.05.2020 kl 13:34 2078

Dette har du helt rett i, nopetter!

Derfor blir Q rapporter med "We are seeing increased interest in the ELE/PAL brand after the Davos week.", tomme hjemmesider, ny CEO i selskaper vi ikke aner hva er det reneste nonsens.

Hold heller kjeft
oddivar
17.05.2020 kl 13:41 2070

Som jeg påpeker så er dette en krevende balanse og det er mulig å ha sympati for at man velger en linje som representerer et skifte fra en kommunikasjonstrategi som sier at 'all PR er god PR'....

Så er jeg ikke enig i premissen om å ikke kommunisere med mindre man har 'relevant' informasjon å komme med. Hva er relevant informasjon for en investor eller aksjonær? Hvem er det som bestemmer hva som er 'relevant' informasjon? Jeg vil tro at mange aksjonærer/markedet og selskapet kan ha ulike oppfatninger om hvilken informasjon som er relevant i forhold til å ta investeringsbeslutninger. Selskapet skal være meget dyktig om de treffer på dette uten å ha et visst omfang av dialog med markedet.

Når det er sagt, synes jeg kvaliteten på børsmeldinger, prospekt, osv,gjennomgående er god, selvom enkelte setninger (ref. eksemplene som har blitt trukket frem) nok er unødvendige.
Redigert 17.05.2020 kl 13:44 Du må logge inn for å svare
nopetter
17.05.2020 kl 14:45 2030

Der ser du oddivar bare det å tolke hva som er relevant informasjon lager tolkinger fordi vi alle er ulike om hva vi mener er relevant og viktig informasjon. Alle kommer til å forstå den dagen de har noe å fylle inni Palelement som viser at de tjenere penger noe de ikke gjør idag. Dette misforstår ingen.
Derfor mener jeg at når den ikke har noe konkret å komme, hold heller flabben igjen.
Redigert 17.05.2020 kl 14:45 Du må logge inn for å svare
oddivar
17.05.2020 kl 15:22 2006

Er ikke eksemplet som du trekker frem - palelement.com - selvmotsigende i forhold til det du selv forfekter?

Selskapet har presentert en tom hjemmeside under et nytt navn eller 'brand' - palelement - uten å si noe mer, bortsett fra å si 'Coming soon'.

Hva er det som er 'Coming'?
Hva er det som er 'soon'?
Hvilken konstruksjon er PALelement? Er det JV, merger, aquisition eller noe annet?
Hva skal PALelement drive med?
osv.

Dersom man skal unngå spekulasjoner, så må man IKKE lansere en slik hjemmeside før innholdet og eierskapet er avklart.

Når man likevel velger å gå ut med denne som en 'appertizer' så bør noe mer informasjon kunne gies, selvfølgelig med tydeliggjøring av evt. usikkerhet som måtte eksistere prosesser som skal lede frem til noen av svarene på spørsmålene ovenfor.
Redigert 17.05.2020 kl 15:24 Du må logge inn for å svare
nopetter
17.05.2020 kl 15:28 1998

Enig i at det Palelement web side stuntet er noe stort tull. Dette kunne de latt være og heller fjærnet
Redigert 17.05.2020 kl 15:29 Du må logge inn for å svare
olje
17.05.2020 kl 15:36 1985

Veldig enig i det du skriver her Oddivar. Helt unødvendig å legge ut den hjemmesiden før innholdet er klart. Ellers fint å se at du er litt aktiv på tråden her igjen.

Som et eksempel på signaler som kan gi forskjellig relevans for investorene kan jeg bruke den omtalte siden palelement.com.

For meg blir dette et signal på at det er fremgang i det arbeidet som gjøres i Element med å skape et fotfeste innenfor kryptosegmentet. Som en slags form for uoffisiell kommunikasjon. Nå kan man jo diskutere hvorvidt dette er fornuftig eller ikke. Og man vet jo heller ikke helt sikkert at dette har noe med Element å gjøre så lenge vi ikke har fått noen offisiell informasjon. Samtidig bør jo ikke siden fremstå slik den gjør pr.nå alt for lenge uten at vi får vite hva som kommer videre. Det koker vel ned til en balansegang mellom seriøsitet og useriøsitet. Men jeg velger altså å tolke det positivt enn så lenge.

Med tanke på Haft så tror jeg han kommer til å bli innvolvert i Element en god stund fremover. Det at han eier en såpass stor aksjepost i Element kan vel peke i den retning. Jeg finner heller ikke noe vesentlig dokumentert negativt om fyren. Det lille Flieger har påvist blir nok litt for perifert i denne sammenheng. At han får god betaling fra Element kan han heller ikke lastes for. Med så bred kontaktflate som han har innenfor bransjen, og har hatt gjennom flere år ( startet vel firmaet sitt rundt midten av nittitallet), skulle man tro at noe negativt var å finne dersom han drev med humbug. Alt tyder på at han er en annerkjent person innenfor sitt felt.

Så et spørsmål til slutt. Kan en fusjon mellom Palcapital og Element være aktuellt?
Møyfrid
17.05.2020 kl 18:05 1889

I alle fall midt under en innsidertrade...

Jeg sier ikke at noe er ulovlig, men sett i lys av selskapets historie så trenger vi nix og nada av slikt.
Rubin
17.05.2020 kl 18:15 1873

Nå ble jo denne siden lansert rett før Erna coronastengte landet. Siden de benyttet «coming soon» for et par måneder siden, er det nok tydelig at ting har blitt forsinket. Uansett, så virker det litt uproft å ikke gi oss en eller annen forklaring...
Redigert 17.05.2020 kl 18:17 Du må logge inn for å svare
nopetter
17.05.2020 kl 22:17 1756

Dette har stått i de utenlandske crypto mediene i lang tid, faktisk i flere uker. Greit at Finansavisen.no først nå plukker dette opp må som garantert er en blå kopi. Dette hjelper ikke denne aksjen mye når den står i en status quo stilling på satsingsområde i kryptovaluta segmentet.

Det eneste er at aksjen kan få et byks pga psykologiske faktorer hvis bitcoin som er verdens største kryptovaluta og som alt blir målt etter hopper til 13000/14000 usd/coin nivåene i første omgang skriver disse mediene når FED skal trykke opp nye 3000-4000 mrd USD i corona tiltak
Redigert 17.05.2020 kl 22:47 Du må logge inn for å svare
Rubin
18.05.2020 kl 19:00 1484

Stille før «stormen», dvs. Breaking News, eller har ledelsen gått i hi pga. Corona?

Det ser forøvrig ut som at de fleste småsparerne nå er mest fokusert på å tape mest mulig på NAS. Hva blir kursen der når alle de 3 000 000 000 aksjene kommer ut? 20øre?
Møyfrid
19.05.2020 kl 09:50 1349

Da er det bare å ønske 4900 mannen velkommen tilbake.
nopetter
22.05.2020 kl 10:51 1075

Nå får man se om de har aksjer nok å dumpe den ned mot 3,0 uten meldinger så vil kursen bli knust til slutt
Møyfrid
22.05.2020 kl 11:15 1047

Who cares.

Denne skal enten i intervallet 1-1,5 eller 10-15.

Time will sjå.
Rubin
22.05.2020 kl 11:45 1011

For å få et skikkelig kursløft kreves det gode nyheter angående salg av Mindoro og/eller oppkjøp/fusjon ved bruk av det enorme fremførbare underskuddet. Jeg tror også at ledelsen jobber med begge deler nå. Cryptosatsing før dette skjer vil kun bety brenning av cash og kursnedgang.

Da er vi på linje.

Njub
22.05.2020 kl 12:30 960

Lurer på om det er en ok inngang for trading nå? 🤔

Hva driver dette selskapet med? noen av aksjonærene som vet?

Cash flow from investment 2621 ????
Redigert 22.05.2020 kl 15:10 Du må logge inn for å svare

Jeg ventet bare på dette nedsalget det var uunngåelig på sikt. Det har ikke skjedd noe som helst på 1q null og nada. Bare "coming soon"
Redigert 22.05.2020 kl 15:24 Du må logge inn for å svare

dette er bare trist......børsens svakeste aksje men en flott inngang nå :)
Flieger
22.05.2020 kl 20:56 737

Nei, det er vist ingen som vet hva de driver med utover hva man finner på deres hjemmeside da. "Element er et nytenkende og innovativt prosjekt-investeringsselskap innenfor mineralsektoren. Selskapet jobber kontinuerlig med å skape aksjonærverdi til en lavest mulig risiko."
Opprinnelig var det vel gruvevirksomhet. Og mtp at de har et fremførbart underskudd på 500.000.000, så gikk nok det bare sånn passe!. Jeg antok de var engasjert i noe krypto-relatert siden de lanserte sin IRON token i 2017. Men det virker å være skrinlagt. De som sitter, eller kjøper, gambler nok på en positiv nyhet, som f.eks at de har kommet på en ny glimrende ide som matcher aksjonærenes knallharde krav til høy avkasting til ditto lav risiko. (Ytterligere info ultimo 2020.) Da burde Mcap gå sporenstreks fra dagens 64 mio til røffly 3-400 mio!

Her er du, etter min mening, absolutt inne på noe. Tror nok at Element er svært nær med å kvitte seg med Mindoro på et eller annet vis. Salg, "gi bort", eller nedleggelse. Mener Christensen & co har musklene som skal til for omsider å få bort denne pengesugende svulsten på selskapets omløpsmidler.

Deretter vil alternativ 1 følge: En fusjon/oppkjøp innen blockchain/krypto. Og om ikke det blir Haft sitt Palcapital, så er det vel nok av selskaper der ute som ser potensialet til Element sin teknologiplattform kombinert med det fremførbare underskuddet.
Eller alternativ 2: Element kjører løpet alene med hjelp av Haft.

Transformasjonen fra gruve til krypto vil være fullført. Og sannsynligvis vil vi kunne bokføre inntekter i løpet av året.

Derfor har jeg investert i Element.
Redigert 24.05.2020 kl 19:56 Du må logge inn for å svare
Flieger
24.05.2020 kl 20:59 492

Å investere i Element mtp at de skal lyktes innenfor blockchain/krypto er for meg helt ubegripelig. Sjansen for at den gjengen der(ELE) med assistanse fra Haft skal få til noe som helst innenfor krypto anser jeg som mikroskopisk. Hvis man har tro på blockchain/krypto vil man oppnå mye bedre risk/reward gjennom direkte investering i BTC og/eller ETH.

Du mener det er gitt at et krypto/teknologi selskap kan dra det fremførbare underskuddet rett av?

Der er jeg helt enig med deg.

Men, kryptokålet til Beitnes ble til slutt verktøyet for å kvitte seg med ABO (Haft).

Det som gjenstår nå er å se hva Christensen får til med skallet, og det som er tilbake av "inventar".
Rubin
24.05.2020 kl 21:41 435

Det fremførbare underskuddet kan nok ikke uten videre brukes mot oppkjøp/fusjon av kryptoselskaper. Skatteetaten vil nok kreve det benyttes mot lignende bransjer som det ble «opptjent» under... men etterpå kan man jo starte opp innen annen bransjer...👍

Spettet brukte dette stuntet i NEL etterpå solgte han alle aksjene